درمورد پیراپزشکی

بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها

بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها

دانلود بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها , دانلود فوری بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها ,  بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها کامل و قابل ویرایش

  بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها
,گیاه پالایی و حذف آلاینده خاک
,Phytoremediation
,گیاه پالایی و حذف آلاینده ها
,فلزات سنگین
,آلودگی خاک
,گیاه پالایی
,آلودگی های نفتی
,زیست پالایی
,دانلود پایان نامه رشته بهداشت
,بهداشت محیط
,دانلود پایان نامه بهداشت محیط

بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها

این پژوهش به بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها می پردازد پایان نامه رشته بهداشت

مشخصات فایل

تعداد صفحات 66
حجم 0/354 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته بهداشت

 

بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها

بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها

 

چکیده :

توسعه سریع تکنولوژی های جدید، همراه با یکسری مشکلات محیطی از جمله آلودگی خاك، آب و هوا است. آلوده شدن خاك بوسیله فلزات سنگین ساختار و تنوع زیستی خاك را بهم می زند. گیاه پالایی از روش های نوین در پاکسازی خاك از فلزات سنگین می باشد. گیاه پالایی از جمله روش های پیشنهادی است که با انباشت عناصر سنگین در اندام هوایی گیاهان، خروج این عناصر از خاك های آلوده را امکان پذیر می کند. هدف اصلی این تحقیق بررسی ژن های مسئول در تجزیه ترکیبات نفتی باکتری های مؤثر در زیست پالایی آلودگی های نفتی و انتقال این ژن ها به گیاهان مناسب و شناسایی گیاهانی که خود دارای قدرت تجزیه ترکیبات نفتی جهت حفظ محیط زیست است. این مطالعه به روش مروری-توصیفی بر روی مطالعات کتابخانه ای در مورد گیاه پالایی انجام گردید. نتایج نشان می دهد که تفاوت زیادی بین استفاده از گیاه پالایی و عدم استفاده از آن در کاهش آلودگی خاک وجود دارد وگیاه پالایی می تواند بین 13 تا 50 درصد کاهش آلودگی خاک را بهبود بخشد.

 

کلمات کلیدی :

فلزات سنگین

آلودگی خاک

گیاه پالایی

آلودگی های نفتی

زیست پالایی

مقدمه:

آلودگی زیست محیطی از جمله مسایلی است که بشر با آن روبرو است    . فعالیت های صنعتی ، کشاورزی و… بشر باعث ایجاد و افزایش آلودگی درآب و خاک گردیده است. که این تغییرات روز به روز مشهودتر و ملموس تر گردیده ودیده بانان محیط زیست را ملزم به بکار بردن روش هایی برای جلوگیری یا رفع آلودگی کرده است. یکی از مشکلات بشر در قرن حاضر مسئله آلودگی محیط زیست به وسیله فلزات سنگین است. معدن کاری وذوب سنگ های معدنی فلزدار به مقدار زیادی میزان فلزات سنگین را طی دو قرن گذشته افزایش داده است.خیلی از این عوامل آلوده کننده تأثیرات سمی وسرطان زایی در بدن دارند و اگر از خاک و آب حذف نشوند از طریق گیاهان وارد زنجیره غذایی شده و به بدن انسان راه می یابند. گیاهان، خاك های آلوده را پاك می كنند. گیاه پالایی؛ فصلی جدید در محافظت از محیط زیست است. گیاه پالایی یك تكنیك باصرفه اقتصادی، زیست محیطی و علمی است كه برای كشورهای در حال توسعه مناسب است و تجارت با ارزشی به حساب می آید. متاسفانه علی رغم این پتانسیل، هنوز در برخی از كشور ها مانند كشور ما به عنوان یك فناوری استفاده تجاری ندارد.

گیاه پالایی با استفاده از مهندسی گیاهان سبز شامل گونه های علفی و چوبی برای برداشت مواد آلاینده از آب و خاك یا كاهش خطرات آلاینده های محیط زیست نظیر فلزات سنگین،عناصر كمیاب، تركیبات آلی و مواد رادیواكتیو به كار برده می شود. مهم ترین تركیبات معدنی آلاینده، فلزات سنگین بوده و میكرو ارگانیسم های خاك قادر به تجزیه آلاینده های آلی هستند، اما برای تجزیه میكروبی فلزات نیاز به آلی شدن یا تغییرات فلزی آنها وجود دارد كه امروزه از گیاهان برای این بخش استفاده می شود. اگرچه دغدغه دیگر برای كارشناسان، نحوه استفاده از گیاهانی است كه به این شكل آلوده می شوند، اما راهكار تولید انرژی به عنوان یكی از ضروری ترین بخش های زندگی امروز، دریچه دیگری را برای دانشمندان باز كرد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول:کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………2

1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………3

1-2 تعریف گیاه پالایی …………………………………………………………………………………….4

1-2-1 انواع روش های پاکسازی …………………………………………………………………………4

1-2-2  گیاه پالایی دو مکانیسم اصلی دارند…………………………………………………………….4

1-2-3 مشخصه گیاهان مناسب برای گیاه پالایی ……………………………………………………..4

1-2-4 انباشتگرها ………………………………………………………………………………………….5

1-3 انواع فرایندهای گیاه پالایی ……………………………………………………….………………..5

1-4 فلزات سنگین و دسترسی آنها در خاك ……………………………………………………………6

1-4-1 واكنش گیاهان به فلزات سنگین …………………………………………………………………6

1-4-2 پالایش فلزات سمی ……………………………………………………………………………….6

1-4-3 باکتری ها به دو دلیل فلزات را جذب خود می کنند …………………………………………….7

1-4-4 مکانیسم های اتصال فلز به جدار خارجی سلول را می توان به سه دسته تقسیم کرد…..7

1-4-4-1 متیله کردن فلز در چند مرحله انجام می گیرد ………………………………………………..8

1-4-4-2 ترکیب گروه متیل تولید شده با فلز …………………………………………………………….8

1-4-5 فیتواکسترکشن …………………………………………………………………………………….9

1-4-5-1 خصوصیات بهترین گیاهانی که برای فیتواکسترکشن مورد استفاده قرار می گیرند……..11

1-5 گیاه پالایی طبیعی و گیاه پالایی تیمارشده با مواد شیمیایی …………………………………..12

1-5-1 نقش قارچ Arbuscular mzcorrhiya درگیاه پالایی ……………………………………………..13

1-5-2 خصوصیات باكتریهای مؤثر در پالایش سبز ………………………………………………………14

1-5-3 نقش باكتریها و جمعیت میكروبی خاك در پالایش سبز خاكهای آلوده ……………………….14

1-6 بیوتکنولوژی و گیاه پالایی ……………………………………………………………………………17

1-6-1 كاربرد مهندسی ژنتیك برای بهبود گیاه پالایی …………………………………………………25

-6-2 امکان استفاده از گیاهان بعد از فرایند گیاه پالایی ………………………………………………25

1-6-3 مصرف تولیدات گیاه پالایی ………………………………………………………………………..26

 1-6-4 تولید انرژی …………………………………………………………………………………………26

1-6-5 آینده گیاه پالایی ……………………………………………………………………………………27

1-6-6 مزیت های گیاه پالایی……………………………………………………………………………..28

1-6-7 محدودیت های گیاه پالایی………………………………………………………………………..29

1-6-8 گیاه پالایی خاک های آلوده به " فنانترن" با استفاده از گیاه سورگوم ………………………30

1-6-9 تاثیرمخلوط دوگیاه یونجه و فسكیو درگیاه پالایی خاك آلوده به نفت خام سبك …………….30

1-6-10 قابلیت زیست پالایی خاكهای آلوده به آرسنیك توسط كلم زینتی …………………………32

1-7 فناوری زیست پالایی برای حذف آلودگی های نفتی در خاک وآب …………………………….33

1-7-1 حذف آلودگی های نفتی …………………………………………………………………………34

1-7-1-1 سه فرم کلی برای زیست پالایی وجود دارد ………………………………………………..35

1-7-2 ساختار نفت ……………………………………………………………………………………….36

1-7-2-1 میکرو ارگانیزم های مسئول تجزیه نفت ……………………………………………………..37

1-7-2-2 مکانیزم های تجزیه اجزای نفت خام ………………………………………………………….37

1-8 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………39

1-8-1 هدف اصلی طرح (General Objective) …………………………………………………………39

1-8-2 اهداف ویژه طرح (Specific Objectives) …………………………………………………………39

1-8-3  اهداف كاربردی …………………………………………………………………………………….39

1-8-4 فرضیات یا سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………39

1-9 پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………39

فصل دوم مواد و روش ها ………………………………………………………………………………….41

2-1 مواد و روش ها ………………………………………………………………………………………..42

فصل سوم یافته ها و نتایج ………………………………………………………………………………..43

3-1 گیاه پالایی در کجا استفاده می شود ؟ ……………………………………………………………44

3-2 مزیت ها و معایب گیاه پالایی ……………………………………………………………………….44

3-2-1 مزیت های گیاه پالایی در مقایسه با مدل کلاسیک …………………………………………..44

3-2-2 معایب گیاه پالایی در مقایسه با مدل کلاسیک ………………………………………………..45

3-3 هدف از گیاه پالایی و تکنولوژی زیستی ……………………………………………………………45

3-3-1 ارزیابی خطر …………………………………………………………………………………………46

فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………..47

4-1 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………….48

4-1-1 بررسی و مقایسه تاثیر گیاه پالایی بر روی دفع آلودگی خاک …………………………………48

4-2 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………..48

فصل پنجم منابع …………………………………………………………………………………………….50

5-1 منابع ……………………………………………………………………………………………………..51

 

فهرست جداول

عنوان جدول                                                                                                             صفحه

جدول(3-1): آزمایش های گیاه پالایی در نواحی مختلف از آمریکا ……………………………………44

جدول(4-1): مقایسه ای بین روش های بدون گیاه و گیاه پالایی جهت کاهش آلودگی نفتی خاک…………………………………………………………………………………………………………. 48


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

💡

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها

دانلود بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها

دانلود بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها

دانلود بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها

دانلود بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها , دانلود بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها , دانلود بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها , فایل بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها , قابل ویرایش بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها , پکیج بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها,  بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها , فایل بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها

پر فروش ترین قالب های وردپرس 

دانلود رساله معماری   پروپوزال

فروشگاه فایل   همکاری در فروش فایل

بهترین سیستم همکاری در فروش 

دانلود پیشینه پایان نامه

 دانلود بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها

 پکیج بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها

 خرید بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها

 سایت بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها

بهترین بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها

دانلود طرحواره درمانی دانلود پیشینه تحقیق دانلود گزارش کارآموزی فروشگاه ساز فایل رایگان همکاری در فروش با پورسانت بالا دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق دانلود مقالات اقتصادی مقاله در مورد ایمنی چارچوب نظری تحقیق خرید کاندوم خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس دانلود تحقیق آماده سایت دانلود پاورپوینت مقالات مدیریتی میزان درآمد همکاری در فروش فایل کسب درآمد دانشجویی

ppt پپتیدهای زیست فعال و اثرات آنها بر سلامتی

ppt پپتیدهای زیست فعال و اثرات آنها بر سلامتی

دانلود ppt پپتیدهای زیست فعال و اثرات آنها بر سلامتی , دانلود فوری ppt پپتیدهای زیست فعال و اثرات آنها بر سلامتی ,  ppt پپتیدهای زیست فعال و اثرات آنها بر سلامتی کامل و قابل ویرایش

  ppt پپتيدهاي زيست فعال
,ppt درباره پپتیدهای زیست فعال
,دانلود ppt پپتیدهای زیست فعال

ppt پپتیدهای زیست فعال و اثرات آنها بر سلامتی

دانلود ppt پپتیدهای زیست فعال

مشخصات فایل

تعداد صفحات 54
حجم 2862/55 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt

توضیحات کامل

دانلود ppt پپتید های زیست فعال جهت رشته پیراپزشکی در قالب 54 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش

 

 

اجزاء خاص پروتئيني هستند كه اثرات مثبتي بر شرايط يا عملكردهاي بدن مصرف كننده داشته و نهايتاً خواص سلامت بخشي را اعمال مي نمايند . خوردن چنين پپتيدهايي بر عملكرد دستگاه گوارش ، سيستم ايمني ، دستگاه عصبي و قلب اثرات مثبتي را بجاي مي گذارند.اين اثرات سلامت بخش به نوع و ترتيب قرار گيري اسيدهاي آمينه پپتيدهاي مختلف بستگي دارد . بطوريكه برخي از اين پپتيدها خواص ضد ميكروبي ، آنتي اكسيداني ، ضد فشار خون ، ممانعت از ايجاد لخته در عروق خوني و يا فعاليت متعادل سازي سيستم ايمني را دارند و البته برخي از آنها نيز خواص چند گانه اي را از خود نشان داده اند.
اندازه و طول اين پپتيدها زيست فعال از 2 تا 20 اسيد آمينه مي باشد.

 

 

 

 

فهرست مطالب
تولید پپتیدهای زیست فعال به روش هیدرولیز آنزیمی
تولید پپتیدهای زیست فعال به روش تخمیر میکروبی
جداسازی یا تغلیظ پپتیدهای زیست فعال
پپتیدهای زیست فعال موجود در فرآورده های لبنی
کاربرد های تجاری پپتید های زیست فعال
بتا لاکتوگلوبولین
فعالیت ممانعت کنندگی از ACE
اثرات ضد میکروبی
اثرات کاهش دهندگی کلسترول
اثرات آرام بخشی
آلفا لاکتالبومین
فعالیت ضد میکروبی
نتیجه گیری
اثر روی سیستم ایمنی:
اثر روی سیستم عصبی:
اثر روی سیستم قلب و عروق خونی:
اثر روی سیستم تغذیه ای و سلامتی دندانها:
پپتیدهای فسفوریلات مشتق شده از کازئین(CPP)
منابع

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

💡

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود ppt پپتیدهای زیست فعال و اثرات آنها بر سلامتی

دانلود ppt پپتیدهای زیست فعال و اثرات آنها بر سلامتی

دانلود ppt پپتیدهای زیست فعال و اثرات آنها بر سلامتی

دانلود ppt پپتیدهای زیست فعال و اثرات آنها بر سلامتی

دانلود ppt پپتیدهای زیست فعال و اثرات آنها بر سلامتی , دانلود ppt پپتیدهای زیست فعال و اثرات آنها بر سلامتی , دانلود ppt پپتیدهای زیست فعال و اثرات آنها بر سلامتی , فایل ppt پپتیدهای زیست فعال و اثرات آنها بر سلامتی , قابل ویرایش ppt پپتیدهای زیست فعال و اثرات آنها بر سلامتی , پکیج ppt پپتیدهای زیست فعال و اثرات آنها بر سلامتی,  ppt پپتیدهای زیست فعال و اثرات آنها بر سلامتی , فایل ppt پپتیدهای زیست فعال و اثرات آنها بر سلامتی

پر فروش ترین قالب های وردپرس 

دانلود رساله معماری   پروپوزال

فروشگاه فایل   همکاری در فروش فایل

بهترین سیستم همکاری در فروش 

دانلود پیشینه پایان نامه

 دانلود ppt پپتیدهای زیست فعال و اثرات آنها بر سلامتی

 پکیج ppt پپتیدهای زیست فعال و اثرات آنها بر سلامتی

 خرید ppt پپتیدهای زیست فعال و اثرات آنها بر سلامتی

 سایت ppt پپتیدهای زیست فعال و اثرات آنها بر سلامتی

بهترین ppt پپتیدهای زیست فعال و اثرات آنها بر سلامتی

دانلود طرحواره درمانی دانلود پیشینه تحقیق دانلود گزارش کارآموزی فروشگاه ساز فایل رایگان همکاری در فروش با پورسانت بالا دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق دانلود مقالات اقتصادی مقاله در مورد ایمنی چارچوب نظری تحقیق خرید کاندوم خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس دانلود تحقیق آماده سایت دانلود پاورپوینت مقالات مدیریتی میزان درآمد همکاری در فروش فایل کسب درآمد دانشجویی

پاورپوينت معرفی و شرح MRI

پاورپوينت معرفی و شرح MRI

دانلود پاورپوينت معرفی و شرح MRI , دانلود فوری پاورپوينت معرفی و شرح MRI ,  پاورپوينت معرفی و شرح MRI کامل و قابل ویرایش

  پاورپوينت MRI
,دانلود پاورپوينت MRI
,ppt درباره MRI

پاورپوينت معرفی و شرح MRI

دانلود پاورپوينت معرفی و شرح MRI

مشخصات فایل

تعداد صفحات 19
حجم 1413/120 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt

توضیحات کامل

دانلود ppt معرفی و شرح MRI جهت رشته پیراپزشکی در قالب 19 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش

 

 

 

ام‌آرآي (به انگليسي: MRI) که مخفف عبارت (به انگليسي: Magnetic Resonance Imaging) است و تصويرسازي تشديد مغناطيسي ناميده مي‌شود، روشي پرتونگارانه در تصويربرداري تشخيصي پزشکي و دامپزشکي است که در دهه‌هاي اخير بسيار فراگير شده‌است و بر اساس رزنانس مغناطيسي هسته است.

 

 

 

فهرست مطالب
تشريح
تاريخچه
عکسبرداري با MRI  
طرز کار
مقايسه
موارد كاربرد
موارد منع كاربرد
اهميت MRI
منابع

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

💡

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود پاورپوينت معرفی و شرح MRI

دانلود پاورپوينت معرفی و شرح MRI

دانلود پاورپوينت معرفی و شرح MRI

دانلود پاورپوينت معرفی و شرح MRI

دانلود پاورپوينت معرفی و شرح MRI , دانلود پاورپوينت معرفی و شرح MRI , دانلود پاورپوينت معرفی و شرح MRI , فایل پاورپوينت معرفی و شرح MRI , قابل ویرایش پاورپوينت معرفی و شرح MRI , پکیج پاورپوينت معرفی و شرح MRI,  پاورپوينت معرفی و شرح MRI , فایل پاورپوينت معرفی و شرح MRI

پر فروش ترین قالب های وردپرس 

دانلود رساله معماری   پروپوزال

فروشگاه فایل   همکاری در فروش فایل

بهترین سیستم همکاری در فروش 

دانلود پیشینه پایان نامه

 دانلود پاورپوينت معرفی و شرح MRI

 پکیج پاورپوينت معرفی و شرح MRI

 خرید پاورپوينت معرفی و شرح MRI

 سایت پاورپوينت معرفی و شرح MRI

بهترین پاورپوينت معرفی و شرح MRI

دانلود طرحواره درمانی دانلود پیشینه تحقیق دانلود گزارش کارآموزی فروشگاه ساز فایل رایگان همکاری در فروش با پورسانت بالا دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق دانلود مقالات اقتصادی مقاله در مورد ایمنی چارچوب نظری تحقیق خرید کاندوم خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس دانلود تحقیق آماده سایت دانلود پاورپوینت مقالات مدیریتی میزان درآمد همکاری در فروش فایل کسب درآمد دانشجویی

ppt درباره بیماری مشمشه

ppt درباره بیماری مشمشه

دانلود ppt درباره بیماری مشمشه , دانلود فوری ppt درباره بیماری مشمشه ,  ppt درباره بیماری مشمشه کامل و قابل ویرایش

  ppt بیماری مشمشه
,ppt علل بیماری مشمشه
,ppt بیماری مشمشه چیست
,ppt درمان بیماری مشمشه
,ppt درمورد بیماری مشمشه

ppt درباره بیماری مشمشه

دانلود ppt درباره بیماری مشمشه

مشخصات فایل

تعداد صفحات 24
حجم 3890/279 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx

توضیحات کامل

دانلود ppt درباره بیماری مشمشه جهت رشته ی پزشکی در قالب 24 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

مشمشه از جمله بیماری های باکتریایی واگیروکشنده در اسب،الاغ و قاطرمحسوب می شود که توسط میکروبی به نام Burkholderia     mallei ایجاد می شود. بیماری در قسمت فوقانی دستگاه تنفسی و ریه ایجاد ندول و زخم می نماید .  فرم پوستی آن به سراجه معروف است.

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف

علائم بالینی بیماری

کنترل بیماری

گونه های حساس به بیماری

روش تشخیص

شناسایی عامل بیماری

مالئین و تست های سرولوژیکی

واکسن و مواد تشخیصی بیولوژیکی

توزیع بیماری

کنترل،واکسیناسیون

بیماری در انسان


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

💡

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود ppt درباره بیماری مشمشه

دانلود ppt درباره بیماری مشمشه

دانلود ppt درباره بیماری مشمشه

دانلود ppt درباره بیماری مشمشه

دانلود ppt درباره بیماری مشمشه , دانلود ppt درباره بیماری مشمشه , دانلود ppt درباره بیماری مشمشه , فایل ppt درباره بیماری مشمشه , قابل ویرایش ppt درباره بیماری مشمشه , پکیج ppt درباره بیماری مشمشه,  ppt درباره بیماری مشمشه , فایل ppt درباره بیماری مشمشه

پر فروش ترین قالب های وردپرس 

دانلود رساله معماری   پروپوزال

فروشگاه فایل   همکاری در فروش فایل

بهترین سیستم همکاری در فروش 

دانلود پیشینه پایان نامه

 دانلود ppt درباره بیماری مشمشه

 پکیج ppt درباره بیماری مشمشه

 خرید ppt درباره بیماری مشمشه

 سایت ppt درباره بیماری مشمشه

بهترین ppt درباره بیماری مشمشه

دانلود طرحواره درمانی دانلود پیشینه تحقیق دانلود گزارش کارآموزی فروشگاه ساز فایل رایگان همکاری در فروش با پورسانت بالا دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق دانلود مقالات اقتصادی مقاله در مورد ایمنی چارچوب نظری تحقیق خرید کاندوم خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس دانلود تحقیق آماده سایت دانلود پاورپوینت مقالات مدیریتی میزان درآمد همکاری در فروش فایل کسب درآمد دانشجویی

ppt آشنایی با آمينواسید ها و پروتئین ها

ppt آشنایی با آمينواسید ها و پروتئین ها

دانلود ppt آشنایی با آمينواسید ها و پروتئین ها , دانلود فوری ppt آشنایی با آمينواسید ها و پروتئین ها ,  ppt آشنایی با آمينواسید ها و پروتئین ها کامل و قابل ویرایش

  ppt آمينواسید ها و پروتئین ها
,دانلود ppt آمينواسید ها و پروتئین ها
,ppt آمينواسید ها و پروتئین ها

ppt آشنایی با آمينواسید ها و پروتئین ها

دانلود ppt آشنایی با آمينواسید ها و پروتئین ها

مشخصات فایل

تعداد صفحات 52
حجم 4272/375 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx

توضیحات کامل

دانلود ppt آشنایی با آمينواسید ها و پروتئین ها جهت رشته پیراپزشکی در قالب 52 اسلايد و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش

 

 

 

اسيد آمينه يا آمينو اسيد در شيمي به هر مولکولي که شامل گروه‌هاي کاربردي آمينه و کربوکسيليک اسيد است گفته مي‌شود. اسيد آمينه واحد تشکيل دهنده پروتئين است. اسيدهاي آمينه در هنگام ساخته شدن پروتئين‌ها از RNA پيام بر يا mRNA به يکديگر مي‌پيوندند.

در زيست‌شيمي به اسيدهاي آلفاآمينو يعني آن اسيد آمينه‌هايي که در آنها گروه هاي آمين و کربوکسيل هر دو به کربني يگانه چسبيده‌اند اسيد آمينه مي‌گويند. آنها فقط به يک دسته تقسيم مي‌شوند.

 

 

فهرست مطالب
اسيدهاي‏آمينه
اسيدهاي آمينه با گروه R  غيرقطبي
اسيدهاي آمينه با گروه R  قطبي بدون بار
اسيدهاي آمينه با گروه R  قطبي داراي بار
اسيدهاي آمينه با زنجيره جانبي داراي بار منفي
اسيدهاي آمينه با زنجيره جانبي داراي بار مثبت
اسيدهاي آمينه با گروه R  آروماتيک
نکاتي درباره‏ي آمينواسيدها
آمينواسيدهاي ضروري و غير ضروري
طبقه بندي آمينواسيدها بر اساس سرنوشت کاتابوليسمي
آمينواسيدهاي نادر
اسيدهاي آمينه غير پروتئيني
يونيزاسيون اسيدهاي آمينه
منحني يونيزاسيون اسيدهاي آمينه با R غير قطبي
منحني يونيزاسيون اسيدهاي آمينه با R قطبي
PH ايزوالکتريک (PI)
پروتئين‏ها
پيوندهاي موجود در زنجيره‏ پلي‏پپتيدها
ساختمان‏هاي موجود درساختار پروتئين‏ها
الگوهاي موجود در ساختمان دوم
ساختمان‏هاي موجود درساختار پروتئين‏ها
ساختمان سوم (ادامه)
ساختمان‏هاي موجود درساختار پروتئين‏ها
طبقه‏بندي پروتئين‏ها  

 

 

 

 

 

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

💡

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود ppt آشنایی با آمينواسید ها و پروتئین ها

دانلود ppt آشنایی با آمينواسید ها و پروتئین ها

دانلود ppt آشنایی با آمينواسید ها و پروتئین ها

دانلود ppt آشنایی با آمينواسید ها و پروتئین ها

دانلود ppt آشنایی با آمينواسید ها و پروتئین ها , دانلود ppt آشنایی با آمينواسید ها و پروتئین ها , دانلود ppt آشنایی با آمينواسید ها و پروتئین ها , فایل ppt آشنایی با آمينواسید ها و پروتئین ها , قابل ویرایش ppt آشنایی با آمينواسید ها و پروتئین ها , پکیج ppt آشنایی با آمينواسید ها و پروتئین ها,  ppt آشنایی با آمينواسید ها و پروتئین ها , فایل ppt آشنایی با آمينواسید ها و پروتئین ها

پر فروش ترین قالب های وردپرس 

دانلود رساله معماری   پروپوزال

فروشگاه فایل   همکاری در فروش فایل

بهترین سیستم همکاری در فروش 

دانلود پیشینه پایان نامه

 دانلود ppt آشنایی با آمينواسید ها و پروتئین ها

 پکیج ppt آشنایی با آمينواسید ها و پروتئین ها

 خرید ppt آشنایی با آمينواسید ها و پروتئین ها

 سایت ppt آشنایی با آمينواسید ها و پروتئین ها

بهترین ppt آشنایی با آمينواسید ها و پروتئین ها

دانلود طرحواره درمانی دانلود پیشینه تحقیق دانلود گزارش کارآموزی فروشگاه ساز فایل رایگان همکاری در فروش با پورسانت بالا دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق دانلود مقالات اقتصادی مقاله در مورد ایمنی چارچوب نظری تحقیق خرید کاندوم خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس دانلود تحقیق آماده سایت دانلود پاورپوینت مقالات مدیریتی میزان درآمد همکاری در فروش فایل کسب درآمد دانشجویی

ppt آشنایی با تست غیر مخرب رادیوگرافی

ppt آشنایی با تست غیر مخرب رادیوگرافی

دانلود ppt آشنایی با تست غیر مخرب رادیوگرافی , دانلود فوری ppt آشنایی با تست غیر مخرب رادیوگرافی ,  ppt آشنایی با تست غیر مخرب رادیوگرافی کامل و قابل ویرایش

  ppt تست غیر مخرب رادیوگرافی
,دانلود ppt تست غیر مخرب رادیوگرافی
,ppt درمورد تست غیر مخرب رادیوگرافی

ppt آشنایی با تست غیر مخرب رادیوگرافی

دانلود ppt آشنایی با تست غیر مخرب رادیوگرافی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 21
حجم 949/742 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt

توضیحات کامل

دانلود ppt آشنایی با تست غیر مخرب رادیوگرافی جهت رشته پیراپزشکی در قالب 21 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش

 

 

 

از اشعه ايكس يا گاما براي پرتونگاري استفاده مي شود. پرتو به جسم تابيده مي شود وبه علت طول موج كم اشعه ها جذب قطعه مي شود.كيفيت اشعه ايكس بهتر اما گرانتراست نفوذ گاما زيادتر است.

 

 

 

ايجاد يك تصوير در بعدي از جسم بر روي يك صفحه حساس مانند فيلم كه قابل تغيير باشد .ميزان جذب اشعه در جسم بستگي به دوفاكتور چگالي وضخامت دارد.
بنابراين در قطعه نازك اشعه بيشتر عبور مي كند و فيلم را بيشتر تحت تاثير مي گذارد وهرچه چگالي وضخامت بيشتر باشد جذب توسط قطعه بيشتر مي شود وفيلم روشنتر مي شود. سرب بيشترين جذب رادارد.

 

 

 

فهرست مطالب
منابع
اصول بازرسي rt
تعريف پرتونگاري
تصاوير عيوب در فيلم
محدوديت ها
مزايا
تفاوت اشعه ايكس وگاما
چند نمونه استفاده از گاما در ايران
عوامل موثر در پرتو نگاري
كنترل كيفيت واستاندارد سازي پرتونگاري
نحوه توليد اشعه x
انواع تكنيك هاي پرتونگاري لوله
حفاظت در برابر اشعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

💡

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود ppt آشنایی با تست غیر مخرب رادیوگرافی

دانلود ppt آشنایی با تست غیر مخرب رادیوگرافی

دانلود ppt آشنایی با تست غیر مخرب رادیوگرافی

دانلود ppt آشنایی با تست غیر مخرب رادیوگرافی

دانلود ppt آشنایی با تست غیر مخرب رادیوگرافی , دانلود ppt آشنایی با تست غیر مخرب رادیوگرافی , دانلود ppt آشنایی با تست غیر مخرب رادیوگرافی , فایل ppt آشنایی با تست غیر مخرب رادیوگرافی , قابل ویرایش ppt آشنایی با تست غیر مخرب رادیوگرافی , پکیج ppt آشنایی با تست غیر مخرب رادیوگرافی,  ppt آشنایی با تست غیر مخرب رادیوگرافی , فایل ppt آشنایی با تست غیر مخرب رادیوگرافی

پر فروش ترین قالب های وردپرس 

دانلود رساله معماری   پروپوزال

فروشگاه فایل   همکاری در فروش فایل

بهترین سیستم همکاری در فروش 

دانلود پیشینه پایان نامه

 دانلود ppt آشنایی با تست غیر مخرب رادیوگرافی

 پکیج ppt آشنایی با تست غیر مخرب رادیوگرافی

 خرید ppt آشنایی با تست غیر مخرب رادیوگرافی

 سایت ppt آشنایی با تست غیر مخرب رادیوگرافی

بهترین ppt آشنایی با تست غیر مخرب رادیوگرافی

دانلود طرحواره درمانی دانلود پیشینه تحقیق دانلود گزارش کارآموزی فروشگاه ساز فایل رایگان همکاری در فروش با پورسانت بالا دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق دانلود مقالات اقتصادی مقاله در مورد ایمنی چارچوب نظری تحقیق خرید کاندوم خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس دانلود تحقیق آماده سایت دانلود پاورپوینت مقالات مدیریتی میزان درآمد همکاری در فروش فایل کسب درآمد دانشجویی

ppt آشنایی با مفهوم فوريت پزشکی و اورژانس

ppt آشنایی با مفهوم فوريت پزشکی و اورژانس

دانلود ppt آشنایی با مفهوم فوريت پزشکی و اورژانس , دانلود فوری ppt آشنایی با مفهوم فوريت پزشکی و اورژانس ,  ppt آشنایی با مفهوم فوريت پزشکی و اورژانس کامل و قابل ویرایش

  ppt فوریت های پزشکی
,دانلود ppt فوریت های پزشکی
,ppt درمورد فوریت های پزشکی
,ppt اورژانس های محیطی
,ppt اورژانس پیش بیمارستانی
,ppt اورژانس قلبی
,دانلود ppt اورژانس
,ppt درباره اورژانس

ppt آشنایی با مفهوم فوريت پزشکی و اورژانس

دانلود ppt آشنایی با مفهوم فوريت پزشکی و اورژانس

مشخصات فایل

تعداد صفحات 31
حجم 2571/618 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt

توضیحات کامل

دانلود ppt آشنایی با مفهوم فوريت پزشکی و اورژانس جهت رشته پیراپزشکی در قالب 31 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش

 

 

 

به مواردي اطلاق مي شود که حيات بيمار بلافاصله يا در مدت چند دقيقه تا چند ساعت آينده تهديد مي گردد و در صورت عدم شروع مراقبت فوري و موثر بيمار با خطر مرگ و يا آسيب غير قابل جبران مواجه خواهد شد مانند ايست قلبي يا حمله آسم شديد يا خونريزي شرياني.(URGENCY)اضطرار يا اورژانس:  اورژانس به شرايطي اطلاق مي گردد که حيات بيمار طي چند ساعت تا چند روز آينده در معرض خطر قرار خواهد گرفت مثل آسم خفيف.

 

 

 

هر کشور مي بايست با توجه به شرايط خود سيستم اورژانس مناسبي طراحي و مديريت ويژه اي براي آن ايجاد نمايد.

 

 

 

فهرست مطالب
تعاريف
مقدمه
تاريخچه سيستم فوريتهاي پزشکي
تاثيرات عملي اين گزارش رسمي
چرخه حادثه
استانداردهاي اورژانس پيش بيمارستاني
الزامات کشوري
نگهداري وسايل و تجهيزات
مديريت نيروي انساني
سطوح آموزش اورژانس
ساير پرسنل سيستم اورژانس
حمل و نقل
مراکز مراقبتهاي تخصصي
ارتباطات
اطلاع رساني همگاني
مسئوليت پزشک در سيستم اورژانس
هدايت پزشکي
سيستم تروما
ارزيابي
ارتقاي کيفيت
دسترسي به خدمات اورژانس
ايمني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

💡

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود ppt آشنایی با مفهوم فوريت پزشکی و اورژانس

دانلود ppt آشنایی با مفهوم فوريت پزشکی و اورژانس

دانلود ppt آشنایی با مفهوم فوريت پزشکی و اورژانس

دانلود ppt آشنایی با مفهوم فوريت پزشکی و اورژانس

دانلود ppt آشنایی با مفهوم فوريت پزشکی و اورژانس , دانلود ppt آشنایی با مفهوم فوريت پزشکی و اورژانس , دانلود ppt آشنایی با مفهوم فوريت پزشکی و اورژانس , فایل ppt آشنایی با مفهوم فوريت پزشکی و اورژانس , قابل ویرایش ppt آشنایی با مفهوم فوريت پزشکی و اورژانس , پکیج ppt آشنایی با مفهوم فوريت پزشکی و اورژانس,  ppt آشنایی با مفهوم فوريت پزشکی و اورژانس , فایل ppt آشنایی با مفهوم فوريت پزشکی و اورژانس

پر فروش ترین قالب های وردپرس 

دانلود رساله معماری   پروپوزال

فروشگاه فایل   همکاری در فروش فایل

بهترین سیستم همکاری در فروش 

دانلود پیشینه پایان نامه

 دانلود ppt آشنایی با مفهوم فوريت پزشکی و اورژانس

 پکیج ppt آشنایی با مفهوم فوريت پزشکی و اورژانس

 خرید ppt آشنایی با مفهوم فوريت پزشکی و اورژانس

 سایت ppt آشنایی با مفهوم فوريت پزشکی و اورژانس

بهترین ppt آشنایی با مفهوم فوريت پزشکی و اورژانس

دانلود طرحواره درمانی دانلود پیشینه تحقیق دانلود گزارش کارآموزی فروشگاه ساز فایل رایگان همکاری در فروش با پورسانت بالا دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق دانلود مقالات اقتصادی مقاله در مورد ایمنی چارچوب نظری تحقیق خرید کاندوم خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس دانلود تحقیق آماده سایت دانلود پاورپوینت مقالات مدیریتی میزان درآمد همکاری در فروش فایل کسب درآمد دانشجویی

ppt تشریح مایع درمانی در بیهوشی

ppt تشریح مایع درمانی در بیهوشی

دانلود ppt تشریح مایع درمانی در بیهوشی , دانلود فوری ppt تشریح مایع درمانی در بیهوشی ,  ppt تشریح مایع درمانی در بیهوشی کامل و قابل ویرایش

  ppt مایع درمانی در بیهوشی
,دانلود درباره ppt مایع درمانی در بیهوشی
,ppt مایع درمانی در بیهوشی

ppt تشریح مایع درمانی در بیهوشی

دانلود ppt تشریح مایع درمانی در بیهوشی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 45
حجم 88/682 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx

توضیحات کامل

دانلود ppt تشریح مایع درمانی در بیهوشی جهت رشته پیراپزشکی در قالب 45 اسلايد و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش

 

 

 

در فرد بالغ حدود 60% وزن بدن را مايع ( آب و الکتروليت) تشکيل مي دهد . عواملي مثل سن و جنس و حجم چربي بدن روي مقدار مايع بدن تاثير مي گذارند. مايعات بدن در دو بخش قرار دارند: فضاي داخل سلولي (مايع درون سلولها) و فضاي خارج سلولي ( مايع خارج سلولها). دو سوم مايعات بدن را مايع درون سلولي (ICF) تشكيل مي دهد كه عمدتا"در توده عضلاني اسكلتي جاي مي گيرد . مايع خارج سلولي (ECF) كه يك سوم مايعات بدن را تشكيل مي دهد د

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
مقدار و ترکيب مايعات بدن
الکتروليت ها
غير الکتروليتها
هموستاز
اختلالات مربوط به حجم مايعات
کمبود حجم مايع (هيپوولمي)
تظاهرات باليني
اقدامات درماني و مراقبت پرستاري در FVD:
افزايش حجم مايعات (هيپرولمي )
تظاهرات باليني
اقدامات درماني و مراقبت هاي پرستاري در FVE
مايع درماني
ارزيابي قبل از عمل
انواع سرم ها
روشهاي دستيابي به وريد مرکزي(CVAD)
منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

💡

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود ppt تشریح مایع درمانی در بیهوشی

دانلود ppt تشریح مایع درمانی در بیهوشی

دانلود ppt تشریح مایع درمانی در بیهوشی

دانلود ppt تشریح مایع درمانی در بیهوشی

دانلود ppt تشریح مایع درمانی در بیهوشی , دانلود ppt تشریح مایع درمانی در بیهوشی , دانلود ppt تشریح مایع درمانی در بیهوشی , فایل ppt تشریح مایع درمانی در بیهوشی , قابل ویرایش ppt تشریح مایع درمانی در بیهوشی , پکیج ppt تشریح مایع درمانی در بیهوشی,  ppt تشریح مایع درمانی در بیهوشی , فایل ppt تشریح مایع درمانی در بیهوشی

پر فروش ترین قالب های وردپرس 

دانلود رساله معماری   پروپوزال

فروشگاه فایل   همکاری در فروش فایل

بهترین سیستم همکاری در فروش 

دانلود پیشینه پایان نامه

 دانلود ppt تشریح مایع درمانی در بیهوشی

 پکیج ppt تشریح مایع درمانی در بیهوشی

 خرید ppt تشریح مایع درمانی در بیهوشی

 سایت ppt تشریح مایع درمانی در بیهوشی

بهترین ppt تشریح مایع درمانی در بیهوشی

دانلود طرحواره درمانی دانلود پیشینه تحقیق دانلود گزارش کارآموزی فروشگاه ساز فایل رایگان همکاری در فروش با پورسانت بالا دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق دانلود مقالات اقتصادی مقاله در مورد ایمنی چارچوب نظری تحقیق خرید کاندوم خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس دانلود تحقیق آماده سایت دانلود پاورپوینت مقالات مدیریتی میزان درآمد همکاری در فروش فایل کسب درآمد دانشجویی

ppt آموزش جامع مدیریت مسیرهای هوایی و تنفسی هنگام حوادث

ppt آموزش جامع مدیریت مسیرهای هوایی و تنفسی هنگام حوادث

دانلود ppt آموزش جامع مدیریت مسیرهای هوایی و تنفسی هنگام حوادث , دانلود فوری ppt آموزش جامع مدیریت مسیرهای هوایی و تنفسی هنگام حوادث ,  ppt آموزش جامع مدیریت مسیرهای هوایی و تنفسی هنگام حوادث کامل و قابل ویرایش

  ppt مسیر های تنفسی
,دانلود ppt مسیر های تنفسی
,ppt درمورد مسیر های تنفسی

ppt آموزش جامع مدیریت مسیرهای هوایی و تنفسی هنگام حوادث

دانلود ppt آموزش جامع مدیریت مسیر های هوایی و تنفسی هنگام حوادث

مشخصات فایل

تعداد صفحات 148
حجم 16221/515 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx

توضیحات کامل

دانلود ppt آموزش جامع مدیریت مسیر های هوایی و تنفسی هنگام حوادث جهت رشته پیراپزشکی در قالب 148 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

اولین نگرانی در اداره بیماران بدحال کفایت راه هوایی است.انسداد راه هوایی به طور شایع در بیماران غیر هوشیار و سدیشن دیده می شود.شایع ترین عامل انسداد، زبان می باشد که با دادن پوزیشن مناسب قابل رفع می باشد. 

 

انسداد توتال: با عدم جريان  هوا يا صداي تنفسي مشخص مي شود.  انسداد نسبي: با رتركشن قسمت فوقاني قفسه  سينه همراه است
درمان : عامل انسداد بايد برطرف شود

 

 

 

 

فهرست مطالب
اهمیت موضوع
History
Structure and function of the airway
Upper-Airway Anatomy
ability to protect  the airway
Airway Maneuvers
Head-tilt chin-lift
Jaw Thrust
RECOGNITION
مانور هایم لیش Abdominal Thrust
Chest thrust
Back blows
فقط در فرد بیهوش
Airway Devices
Technique
اروفارنژیال
مراقبت و مانیتورینگ
خطرات بالقوه
Nasopharyngeal airway
INDICATIONS
نکته مهم
نازوفارنژیال
كنتراندیكاسیون های نسبی نوع نازال
مراقبت و مانیتورینگ
خطرات بالقوه
Bag-valve-mask ventilation
Bag-Valve-Mask with Reservoir
عوامل موفقیت
BMV Ventilation
Mask Ventilation
Bag-Mask Ventilation
Laryngeal Mask Airway
LMA In Your Ha
LMA Insertion Technique
Laryngeal Mask Airway
Esophageal Tracheal Combitube
كنتراندیكاسیون کامبی تیوب
مراحل لوله گذاری
POSITIONING
Procedure
Intubation bed level
Normal Trachea
How To Intubate
Vocal Cords To Mouth
BLADES
ETT TUBE
ARMORED TUBE
شرایط يک وضعیت ایده ال برای انتوباسیون
landmarks for difficult airway
Difficult Intubation
Evaluation of the airway
Difficult intubation
bjective measures
Immediate complications
Capnograph
Retrograde intubation
Pediatric airway management
Extubation
Complications of extubation

 

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

💡

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود ppt آموزش جامع مدیریت مسیرهای هوایی و تنفسی هنگام حوادث

دانلود ppt آموزش جامع مدیریت مسیرهای هوایی و تنفسی هنگام حوادث

دانلود ppt آموزش جامع مدیریت مسیرهای هوایی و تنفسی هنگام حوادث

دانلود ppt آموزش جامع مدیریت مسیرهای هوایی و تنفسی هنگام حوادث

دانلود ppt آموزش جامع مدیریت مسیرهای هوایی و تنفسی هنگام حوادث , دانلود ppt آموزش جامع مدیریت مسیرهای هوایی و تنفسی هنگام حوادث , دانلود ppt آموزش جامع مدیریت مسیرهای هوایی و تنفسی هنگام حوادث , فایل ppt آموزش جامع مدیریت مسیرهای هوایی و تنفسی هنگام حوادث , قابل ویرایش ppt آموزش جامع مدیریت مسیرهای هوایی و تنفسی هنگام حوادث , پکیج ppt آموزش جامع مدیریت مسیرهای هوایی و تنفسی هنگام حوادث,  ppt آموزش جامع مدیریت مسیرهای هوایی و تنفسی هنگام حوادث , فایل ppt آموزش جامع مدیریت مسیرهای هوایی و تنفسی هنگام حوادث

پر فروش ترین قالب های وردپرس 

دانلود رساله معماری   پروپوزال

فروشگاه فایل   همکاری در فروش فایل

بهترین سیستم همکاری در فروش 

دانلود پیشینه پایان نامه

 دانلود ppt آموزش جامع مدیریت مسیرهای هوایی و تنفسی هنگام حوادث

 پکیج ppt آموزش جامع مدیریت مسیرهای هوایی و تنفسی هنگام حوادث

 خرید ppt آموزش جامع مدیریت مسیرهای هوایی و تنفسی هنگام حوادث

 سایت ppt آموزش جامع مدیریت مسیرهای هوایی و تنفسی هنگام حوادث

بهترین ppt آموزش جامع مدیریت مسیرهای هوایی و تنفسی هنگام حوادث

دانلود طرحواره درمانی دانلود پیشینه تحقیق دانلود گزارش کارآموزی فروشگاه ساز فایل رایگان همکاری در فروش با پورسانت بالا دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق دانلود مقالات اقتصادی مقاله در مورد ایمنی چارچوب نظری تحقیق خرید کاندوم خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس دانلود تحقیق آماده سایت دانلود پاورپوینت مقالات مدیریتی میزان درآمد همکاری در فروش فایل کسب درآمد دانشجویی

ppt آموزشی عوامل آسیب ها و انواع تصادف

ppt آموزشی عوامل آسیب ها و انواع تصادف

دانلود ppt آموزشی عوامل آسیب ها و انواع تصادف , دانلود فوری ppt آموزشی عوامل آسیب ها و انواع تصادف ,  ppt آموزشی عوامل آسیب ها و انواع تصادف کامل و قابل ویرایش

  ppt آسیب شناسی تصادفات
,دانلود ppt آسیب شناسی تصادفات
,ppt درمورد آسیب شناسی تصادفات
, ppt درباره تصادفات

ppt آموزشی عوامل آسیب ها و انواع تصادف

دانلود ppt آموزشی عوامل آسیب ها و انواع تصادف

مشخصات فایل

تعداد صفحات 244
حجم 11173/987 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx

توضیحات کامل

دانلود ppt آموزشی عوامل آسیب ها و انواع تصادف جهت رشته پیراپزشکی در قالب 244 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

انواع  حوادث
تروما با انرژِی زیاد :  تصادفات هوایی،سوختگیهای شدید ، سقوط از ارتفاع زیاد ،آوار ، گلوله
تروما با انرژِی متوسط : شکستگی همراه با دررفتگی مفاصل ، سوختگی درجه 2، بریدگیهای تیز ،ضربات ناشی از تصادم با وسائط نقلیه با سرعت کم
تروما با انرژِی کم : در رفتگی بدون شکستگی ،  سوختگی های سطحی ، کوفتگی های عضلانی بدون شکستگی

 

 

فهرست مطالب
عوامل آسیب
انواع  حوادث
تروماهای مختلف
انواع تصادفات جاده ای
مکانیسم آسیب یا تروما trauma
قانون بقای انرژی
نیرو
BLUNT TRAUMA
تصادفات رانندگی
حوادث ناشی از برخورد
ملاحظات ایمنی
Air Bag  كیسه هوا
آسیب ناشی از كیسه هوا
صندلی محافظ كودك
عواقب در آغوش گرفتن كودك يا شیرخوار درون اتومبیل
اتومبیل انواع برخورد
برخی تغییرات شاخص در اتومبیل
ضربه به سر
انواع آسیب های سر
علایم ونشانه ها
آسیبهاي وارد بر نخاع
آسیبهای قفسه سینه
آسیبهای بسته
آسیبهاي باز
آسیبهای دیواره قفسه سیينه
قفسه سینه شناور
آسیب ریه
Tension Pneumothorax
آسیبهای وارد بر شکم
سایر علائم و نشانه های آسیبهای شکمی
Impaled Foreign Body
نوعی از ترومای نافذ
Abdominal Evisceration
انواع خونریزی
انواع زخم
Control of Bleeding
Laceration
Avulsion
Penetrating Wound
انواع آسیبهای شکمی
صدمات نخاعی
علایم تشخیصی
اقدامات اولیه
برخی علائم و نشانه های آسیب ستون فقرات
سایر علائم و نشانه های آسیب ستون فقرات
نحوه رسیدگی به اجسام خارجی فرو رفته در بدن
شكستگی ها
اقدامات اولیه
شكستگی بسته
شكستگی باز
Contusion
آتل بندی مقدماتی
موارد استفاده
جااندازی دررفتگی يا شکستگی در صحنه
آتل های سخت
خلاء (Vacuum Splint) اندام فوقانی
باند سه گوش
آتل های آلومینیومی غير قابل انعطاف
بيحرکت سازی آسیبهای اختصاصی اندامهای فوقانی
تصادفات موتورسیکلت
انواع برخورد در تصادفات موتورسیکلت        
تصادفات اتومبیل و عابر پیاده
عابر بزرگسال
عابر کودک
تصادفات وسایل نقلیه تفريحی
انفجار
صدمات ناشی از انفجار
موج فشار
عوامل موثر در شدت آسیب
باد انفجار
اجسام پرتاب شونده (ترکش ها)
جابجا شدن افراد
انفجار در فضاهای محصور و تخریب ساختمان
سوختگی ها
مراحل ايجاد آسیب بر اثر انفجار
سقوط
نمونه هایی از آسیب در انواع مختلف سقوط
آسیب های ورزشی
له شدگی
عواقب له شدگی
يافته های جسمانی که نیاز به انتقال فوری دارند
PENETERATING TRAUMA
ترومای نافذ
گلوله فاکتورهای موثر بر اتلاف انرژی پرتابه ها
برخوردهای ثانویه پرتابه ها
نکاتی در مورد سلاح های رایج
نوعی از ترومای نافذ
Circulation

 

 

 

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

💡

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود ppt آموزشی عوامل آسیب ها و انواع تصادف

دانلود ppt آموزشی عوامل آسیب ها و انواع تصادف

دانلود ppt آموزشی عوامل آسیب ها و انواع تصادف

دانلود ppt آموزشی عوامل آسیب ها و انواع تصادف

دانلود ppt آموزشی عوامل آسیب ها و انواع تصادف , دانلود ppt آموزشی عوامل آسیب ها و انواع تصادف , دانلود ppt آموزشی عوامل آسیب ها و انواع تصادف , فایل ppt آموزشی عوامل آسیب ها و انواع تصادف , قابل ویرایش ppt آموزشی عوامل آسیب ها و انواع تصادف , پکیج ppt آموزشی عوامل آسیب ها و انواع تصادف,  ppt آموزشی عوامل آسیب ها و انواع تصادف , فایل ppt آموزشی عوامل آسیب ها و انواع تصادف

پر فروش ترین قالب های وردپرس 

دانلود رساله معماری   پروپوزال

فروشگاه فایل   همکاری در فروش فایل

بهترین سیستم همکاری در فروش 

دانلود پیشینه پایان نامه

 دانلود ppt آموزشی عوامل آسیب ها و انواع تصادف

 پکیج ppt آموزشی عوامل آسیب ها و انواع تصادف

 خرید ppt آموزشی عوامل آسیب ها و انواع تصادف

 سایت ppt آموزشی عوامل آسیب ها و انواع تصادف

بهترین ppt آموزشی عوامل آسیب ها و انواع تصادف

دانلود طرحواره درمانی دانلود پیشینه تحقیق دانلود گزارش کارآموزی فروشگاه ساز فایل رایگان همکاری در فروش با پورسانت بالا دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق دانلود مقالات اقتصادی مقاله در مورد ایمنی چارچوب نظری تحقیق خرید کاندوم خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس دانلود تحقیق آماده سایت دانلود پاورپوینت مقالات مدیریتی میزان درآمد همکاری در فروش فایل کسب درآمد دانشجویی