درمورد پرستاری

بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر

بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر

دانلود بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر , دانلود فوری بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر ,  بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر کامل و قابل ویرایش

  بهره وری
,پرستاران بالین
,كیفیت زندگی كاری
,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری
,بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر
,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری
,دانلود پایان نامه ارشد پرستاری

بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر

درك پرستاران از كیفیت زندگی كاری خود به عنوان بزرگترین گروه كاری در بیمارستان به لحاظ اهمیت آن در عملكرد مورد توجه واقع شده است

مشخصات فایل

تعداد صفحات 89
حجم 0/132 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری و مامایی

بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر

 
*قابل استفاده برای رشته مدیریت
 
*آپدیت:ضمیمه شدن سومین پرسشنامه باز بصورت رایگان🙂
           1.پرسشنامه دموگرافیک
           2.پرسشنامه سنجش بهره وری
           3.پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی کاری
 
چكیده:
محیط کاری با کیفیت بالا به عنوان شرط و پیش زمینه اساسی توانمندسازی منابع انسانی مورد نیاز  سیستم مراقبت بهداشتی شناخته شده است. درك پرستاران از كیفیت زندگی كاری خود به عنوان بزرگترین گروه كاری در بیمارستان به لحاظ اهمیت آن در عملكرد مورد توجه واقع شده است . از طرف دیگر بهره‌وری پرسنل پرستاری عامل مهمی در موفقیت سازمان خواهد بود. چنانچه ارتباط بین كیفیت زندگی كاری با بهره‌وری مشخص شود مدیران می توانند با بالا بردن كیفیت محیط كار زمینه بهره‌وری پرسنل را فراهم اورند. بنابراین این تحقیق با هدف بررسی این دو متغیر به همراه ارتباط بین آنها انجام شد.  
 
مواد و روش: این مطالعه مقطعی، توصیفی تحلیلی و همبستگی است كه دو متغیر كیفیت زندگی كاری و بهره‌وری با استفاده از ابزار پژوهشگر ساخته همراه با متغیرهای دموگرافیك مورد بررسی قرار گرفت. روش جمع اوری داده ها خودگزارشی بودند.  پرسشنامه كیفیت زندگی كاری دارای 45 سوال در مقیاس لیكرت و پرسشنامه بهره‌وری دارای 25 سوال در مقیاس لیكرت ساخته شد. بعد از جمع اوری داده ها با استفاده از spss نسخه 11.5 مورد تحلیل با استفاده از امار توصیفی و تحلیلی قرار گرفت. 
 
یافته‌ها:
یافته ها نشان دادند از نظر اكثریت واحدهای مورد پژوهش بهره‌وری آنها در سطح متوسط قرار دارد وكمتر از یك دهم انها بهره‌وری خود  را مطلوب گزارش نموده‌اند. هم چنین از نظر اكثریت واحدهای مورد پژوهش كیفیت زندگی آنها در سطح متوسط قرار دارد و تنها یك دهم انها كیفیت زندگی خود را مطلوب گزارش نموده‌اند. آزمون پیرسون ارتباط معناداری را بین بهره‌وری و كیفیت زندگی كاری فرد نشان داد  0.357 r =( p<0.001)
 
نتیجه گیری:
مدیران پرستاری با توجه به نتایج این تحقیق می توانند با فراهم نمودن  زمینه ارتقای كیفیت زندگی كاری و زمینه افزایش بهره‌وری را نیز فراهم اورند.  
 
 
واژه‌های کلیدی:

بهره‌وری

پرستاران بالین

كیفیت زندگی كاری

 
 
 
 بیان مسئله: 
كیفیت زندگی كاری یكی از متغیرهایی است كه اخیرا به لحاظ اهمیت ، مورد توجه بسیاری از مدیران كه در صدد ارتقا كیفیت منابع انسانی خود هستند قرار گرفته است ؛ گرچه مطالعه شاخص‌هایی كه برای كیفیت زندگی كاری سودمند و یا مضر هستند تاریخچه‌ای دیرینه دارد (ماو، سموئلز و الکساندر  2003)، اما منبع دقیق عبارت کیفیت زندگی کاری مشخص نیست و احتمالا اولین بار در موسسه تحقیق اجتماعی دانشگاه میشیگان در کارهای اولیه رنسیس لیکرت و رویکرد او برای تغییر سیستمی به كار برده  شده است(هود و اسمیت 1994).
 
 واژه كیفیت زندگی كاری نخستین بار در سال 1972 در طی یك كنفرانس ارتباطات كاری بین المللی در رابطه با مسائل كاری در خانه اردن معرفی شد. كیفیت زندگی كاری توجه بیشتری را بعد از آنكه كاركنان اتومبیل متحده و جنرال موتور شروع به یك برنامه كیفیت زندگی كاری برای بازساخت و رفرم كاركردند به خود اختصاص داد(لاو  و می  1998). ابتدا نگرانی برای كیفیت زندگی كاری در دهه 1970 اوج می‌گیرد. این نگرانی بعد از عواقب حیطه سنتی مدیریت علمی و بوروكراسی ناشی از ان كه محیط كاری ضد انسانی ، وظیفه محور، غیر شخصی، بدون پاداش و عموما غیركارا ایجاد می‌كرد و همه سطوح شان و منزلت شخصی را مورد هتك  قرار می‌داد و منابع انسانی را ضایع می‌نمود حاصل شد و بعد از فروكش نمودن در دهه 1980 مجددا در دهه 1990 غالب می‌شود ؛به عبارتی مفهوم كیفیت زندگی كاری حدود 30 سال قبل به كار رفته است. كیفیت زندگی كاری با واكنش و پاسخ  به نیازهای فردی و اشتیاق می‌تواند افزایش یابد(مارتل و دوپویس  2006 ؛ تراویس 1995؛ كیمبرلی 1991).
 
روبینز كیفیت زندگی كاری را به عنوان فرایندی كه به وسیله آن یك سازمان با گسترش مكانیسم‌هایی به نیازهای كاركنان واكنش نشان می‌دهد تا به انها اجازه دهد كاملا در تصمیم‌گیری‌هایی كه زندگی شان در كار را طرح می‌ریزد  مشاركت داشته باشند تعریف نموده است.كیفیت زندگی كاری سازه چند بعدی است و ممكن است یك سازه جهانی و فناناپذیر نباشد(لاو  و می 1998). پیشرفت کیفیت در مکان کار مفهومی است که انگاره مدیران و کارکنان را به طور یکسان در بر می‌گیرد. در طی دهه گذشته بسیاری از نوشته‌ها در مورد کیفیت خدمات، تضمین کیفیت، چرخه کنترل کیفیت، کیفیت زندگی کاری مدیریت و کنترل جامع کیفیت بوده است (کول  ، تو  به نقل از شانی ، باسوری  چرلینگ ادل  1992). در همین راستا محیط کاری با کیفیت بالا به عنوان شرط و پیش زمینه اساسی برای توانمندسازی منابع انسانی مورد نیاز  سیستم مراقبت بهداشتی شناخته شده است. 
 
در بررسی‌های سازمانی مفهوم کیفیت زندگی کاری از مدل‌های قبلی کار و رفتار انسانی مشتق شده است. کارکنان به عنوان افراد تصمیم گیرنده باهوشی در نظر گرفته شده‌اند که جهت کار برانگیخته می‌شوند و به کار  بر اساس بالانس مطلوبی بین پاداشهای داده شده به آنها و انتظاراتی که از آنها می رود، می نگرند (شانی ، باسوری ، چرلینگ و ادل 1992)؛ محققان مطالعات كیفیت زندگی كاری را روی خصوصیات فیزیكی مكان كار و رفتارهای ظاهری و نگرش‌های افراد كار متمركزنموده‌اند(شانی، بژری ،اسكرلینگ و اودل 1992) در حالی كه كیفیت زندگی كاری مشتمل بر جنبه وسیعی از محیط كاری است كه روی یادگیری و سلامت كاركنان تاثیر می‌گذارد(كول ، روبسون ف لیموكس-چارلز مك وایر   2005).
 
 
 
 
فهرست مطالب
چكیده
فارسی 
انگلیسی
بیان مسئله
مروری بر مطالعات
روش انجام پژوهش
هدف کلی 
اهداف ویژه
هدف كاربردی
فرضیات پژوهش
تعریف واژه‌ها
جامعه پژوهش
روش نمونه گیری
روش تعیین حجم نمونه
نمونه پژوهش
مشخصات واحد‌های مورد پژوهش
محیط پژوهش
ابزار گرداوری داده‌ها
روایی و پایایی ابزار گرداوری داده‌ها
روش گرداوری داده‌ها
 ملاحظات اخلاقی
محدودیت‌های پژوهش
 
یافته‌ها
 
تحلیل و بحث
بحث و بررسی یافته‌ها
نتیجه گیری نهایی
كاربرد یافته‌های پژوهش
 
پیشنهادات
منابع فارسی 
منابع انگلیسی
 
 
 
 
 
فهرست نمودار و جداول:
نمودار شماره 1: سن واحدهای مورد پژوهش 26
نمودار شماره 2: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب جنس 27
نمودار شماره 3: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت تاهل 28
 نمودار شماره 4 :توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب تعداد فرزند 29
نمودار شماره 5: توزیع سابقه كار واحدهای مورد پژوهش 31
نمودار شماره  6: توزیع شغل پرستاری واحدهای مورد پژوهش در مكانی دیگر 32
نمودار شماره  7: توزیع شغل دوم و غیر پرستاری واحدهای مورد پژوهش 33
نمودار شماره  8: توزیع ترك خدمت واحدهای مورد پژوهش 34
جدول شماره 3 : توزیع فراوانی مطلق و نسبی كیفیت زندگی كاری واحدهای مورد پژوهش 36
جدول شماره 4 : توزیع فراوانی مطلق و نسبی بهره‌وری واحدهای مورد پژوهش 37
جدول شماره 5 : توزیع فراوانی مطلق و نسبی بهره‌وری واحدهای مورد پژوهش بر حسب كیفیت زندگی كاری آنها 38
نمودار 9: پراكنش دو متغیر بهره وری و كیفیت زندگی كاری 40
نمودار 10: توزیع فراوانی كیفیت زندگی كاری پرستاران با  بهره‌وری آنان 41
جدول شماره 7 : توزیع فراوانی مطلق و نسبی كیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت تاهل 43
جدول شماره 8 : توزیع فراوانی مطلق و نسبی كیفیت زندگی كاری واحدهای مورد پژوهش بر حسب شغل غیر پرستاری 44
جدول شماره 9 : توزیع فراوانی مطلق و نسبی كیفیت زندگی كاری واحدهای مورد پژوهش بر حسب ترك خدمت 45
جدول شماره 10: توزیع فراوانی مطلق و نسبی كیفیت زندگی كاری واحدهای مورد پژوهش بر حسب غیبت 46
جدول شماره 11 : توزیع فراوانی مطلق و نسبی كیفیت زندگی كاری واحدهای مورد پژوهش بر حسب برنامه‌ریزی مطابق میل 47
جدول شماره 12: توزیع فراوانی مطلق و نسبی كیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش بر حسب شغل دوم پرستاری 48
جدول شماره 13: توزیع فراوانی مطلق و نسبی كیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش بر حسب تعداد فرزند 49
جدول شماره 14: توزیع فراوانی مطلق و نسبی بهره‌وری واحدهای مورد پژوهش بر حسب جنس 51
جدول شماره 17: توزیع فراوانی مطلق و نسبی بهره‌وری واحدهای مورد پژوهش بر حسب ترك خدمت 54
جدول شماره 18: توزیع فراوانی مطلق و نسبی بهره‌وری واحدهای مورد پژوهش بر حسب غیبت 55
جدول شماره 19: توزیع فراوانی مطلق و نسبی بهره‌وری واحدهای مورد پژوهش بر حسب برنامه‌ریزی مطابق میل 56
جدول شماره20 : توزیع فراوانی مطلق و نسبی بهره‌وری واحدهای مورد پژوهش بر حسب شغل دوم پرستاری 57
جدول شماره 21: توزیع فراوانی مطلق و نسبی بهره‌وری واحدهای مورد پژوهش بر حسب تعداد فرزند 58
یافته‌های حاصل از ارتباط بین متغیرهای دموگرافیك با بهره‌وری عبارت بودند از : 59
 
 
 

دانلود مقاله کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها با یکدیگر

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

💡

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر

دانلود بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر

دانلود بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر

دانلود بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر

دانلود بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر , دانلود بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر , دانلود بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر , فایل بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر , قابل ویرایش بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر , پکیج بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر,  بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر , فایل بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر

پر فروش ترین قالب های وردپرس 

دانلود رساله معماری   پروپوزال

فروشگاه فایل   همکاری در فروش فایل

بهترین سیستم همکاری در فروش 

دانلود پیشینه پایان نامه

 دانلود بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر

 پکیج بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر

 خرید بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر

 سایت بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر

بهترین بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر

دانلود طرحواره درمانی دانلود پیشینه تحقیق دانلود گزارش کارآموزی فروشگاه ساز فایل رایگان همکاری در فروش با پورسانت بالا دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق دانلود مقالات اقتصادی مقاله در مورد ایمنی چارچوب نظری تحقیق خرید کاندوم خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس دانلود تحقیق آماده سایت دانلود پاورپوینت مقالات مدیریتی میزان درآمد همکاری در فروش فایل کسب درآمد دانشجویی

کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها با یکدیگر

کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها با یکدیگر

دانلود کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها با یکدیگر , دانلود فوری کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها با یکدیگر ,  کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها با یکدیگر کامل و قابل ویرایش

  بهره وری
,پرستاران بالین
,كیفیت زندگی كاری
,دانلود مقالات رشته پرستاری
,دانلود مقالات پرستاری
,کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها با یکدیگر

کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها با یکدیگر

کیفیت بالای زندگی کاری به عنوان شرط و پیش زمینه اساسی توانمندسازی منابع انسانی موردنیاز سیستم مراقبت بهداشتی شناخته شده است

مشخصات فایل

تعداد صفحات 11
حجم 0/214 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf

توضیحات کامل

دانلود مقاله رشته پرستاری

کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها با یکدیگر

 

چکیده: 
کیفیت بالای زندگی کاری به عنوان شرط و پیش زمینه اساسی توانمندسازی منابع انسانی موردنیاز سیستم مراقبت بهداشتی شناخته شده است. بهره وری پرسنل پرستاری عامل مهمی در موفقیت سازمان است. چنانچه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری با بهره وری مشخص شود مدیران می توانند با بالا بردن کیفیت زندگی کاری زمینه بهره وری پرسنل را فراهم آورند. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری با بهره وری پرستاران بالین می باشد.
 
روش: این پژوهش مطالعه ای مقطعی، از نوع همبستگی است که دو متغیر کیفیت زندگی کاری و بهره وری با استفاده از ابزار پژوهشگر ساخته همراه با متغیرهای دموگرافیک مورد بررسی قرار گرفت. جامعه پژوهش را کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل می دادند که 360 نمونه تصادفی از بین آن ها گرفته شد. روش جمع آوری داده ها خودگزارشی بودند. پرسشنامه کیفیت زندگی کاری با 45 سوال در مقیاس لیکرت و پرسشنامه بهره وری با 25 سوال در مقیاس لیکرت ساخته شد. بعد از جمع آوری داده ها با استفاده از SPSS v.11.5 و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و مجذور کای در مورد تحلیل قرار گرفت.
 
یافته ها: یافته ها نشان دادند از نظر %31.9 واحدهای مورد پژوهش بهره وری آنها در سطح متوسط قرار دارد و کمتر از یک دهم آنها بهره وری خود را مطلوب گزارش نموده اند. همچنین از نظر %41.9 کیفیت زندگی کاری آن ها در سطح متوسط قرار دارد و تنها یک دهم آن ها کیفیت زندگی کاری خود را مطلوب گزارش نموده اند. آزمون آماری پیرسون همبستگی معناداری را بین بهره وری و کیفیت زندگی کاری فرد نشان داد(p<0.001) r=0.357.
 
نتیجه گیری: با توجه به آن که تنها حدود یک دهم واحدهای مورد پژوهش بهره وری و کیفیت زندگی کاری خود را در سطح مطلوب برآورد نموده اند، بنابراین مدیران می توانند با اتخاذ راه کارهای مناسب کیفیت زندگی کاری و مولفه های مهم کیفیت زندگی کاری پرستاران را ارتقا داده و شرایط لازم جهت بهبود کیفیت ارایه خدمات و بهره وری پرستاران را فراهم سازند.
 
 
كلید واژه:

بهره وری

پرستاران بالین

كیفیت زندگی كاری

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

💡

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها با یکدیگر

دانلود کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها با یکدیگر

دانلود کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها با یکدیگر

دانلود کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها با یکدیگر

دانلود کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها با یکدیگر , دانلود کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها با یکدیگر , دانلود کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها با یکدیگر , فایل کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها با یکدیگر , قابل ویرایش کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها با یکدیگر , پکیج کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها با یکدیگر,  کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها با یکدیگر , فایل کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها با یکدیگر

پر فروش ترین قالب های وردپرس 

دانلود رساله معماری   پروپوزال

فروشگاه فایل   همکاری در فروش فایل

بهترین سیستم همکاری در فروش 

دانلود پیشینه پایان نامه

 دانلود کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها با یکدیگر

 پکیج کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها با یکدیگر

 خرید کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها با یکدیگر

 سایت کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها با یکدیگر

بهترین کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها با یکدیگر

دانلود طرحواره درمانی دانلود پیشینه تحقیق دانلود گزارش کارآموزی فروشگاه ساز فایل رایگان همکاری در فروش با پورسانت بالا دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق دانلود مقالات اقتصادی مقاله در مورد ایمنی چارچوب نظری تحقیق خرید کاندوم خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس دانلود تحقیق آماده سایت دانلود پاورپوینت مقالات مدیریتی میزان درآمد همکاری در فروش فایل کسب درآمد دانشجویی

جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته‌ی تحصیلی خود

جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته‌ی تحصیلی خود

دانلود جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته‌ی تحصیلی خود , دانلود فوری جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته‌ی تحصیلی خود ,  جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته‌ی تحصیلی خود کامل و قابل ویرایش

  جو اخلاقی
,اتاق‌ عمل
,نگرش دانشجویان
,نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته‌ی تحصیلی خود
,ارتباط جو اخلاقی و نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته‌ی تحصیلی خود

جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته‌ی تحصیلی خود

هدف از این مقاله بررسی جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته‌ی تحصیلی خود در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 11
حجم 0/275 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf

توضیحات کامل

دانلود مقاله پزشکی

جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته‌ی تحصیلی خود در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 
 
 
چکیده: 
جو حاکم بر محیط‌های بالینی از عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش بالینی و نگرش دانشجویان به رشته‌ی تحصیلی خود است. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین جو اخلاقی اتاق‌های عمل و نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته‌ی تحصیلی خود انجام گرفته است.در این تحقیق تحلیلی، کلیه‌ی دانشجویان اتاق عمل که در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 93-1392 مشغول به تحصیل بودند، وارد مطالعه شدند. در این پژوهش، علاوه بر فرم مشخصات جمعیت‌شناختی از پرسشنامه‌های جو اخلاقی بیمارستانی Olson و نگرش تحصیلی دانشجویان برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. 
 
داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی رتبه‌ای Spearman و آزمون Chi-square ، تحت نرم‌افزار آماری SPSS ویرایش 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.اکثر دانشجویان مؤنث (4/61 درصد) و مجرد (8/86 درصد) بوده و میانگین سنی آن‌ها 54/1±87/20 بود. 9/64 درصد دانشجویان دیدگاه منفی به جو اخلاقی حاکم در اتاق‌های عمل داشته و 8/51 درصد نگرش مثبت به رشته‌ی تحصیلی خود داشتند. هم‌چنین، ارتباط معنی‌داری بین جو اخلاقی با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته‌ی تحصیلی‌شان یافت شد (56/0r= ،001/0 P≤).با وجود جو اخلاقی منفی اتاق‌های عمل از دیدگاه دانشجویان، اکثر آن‌ها نگرش مثبتی به رشته‌ی خود داشتند، ولی با توجه به وجود ارتباط مستقیم میان این دو، می‌توان با بهبود جو اخلاقی اتاق‌های عمل و بهتر کردن نگرش دانشجویان به رشته‌ی خود، آینده‌ی شغلی آن‌ها را تضمین کرد.
 
 
 
واژه‌های کلیدی:

جو اخلاقی

اتاق‌ عمل

نگرش دانشجویان

 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

💡

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته‌ی تحصیلی خود

دانلود جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته‌ی تحصیلی خود

دانلود جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته‌ی تحصیلی خود

دانلود جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته‌ی تحصیلی خود

دانلود جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته‌ی تحصیلی خود , دانلود جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته‌ی تحصیلی خود , دانلود جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته‌ی تحصیلی خود , فایل جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته‌ی تحصیلی خود , قابل ویرایش جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته‌ی تحصیلی خود , پکیج جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته‌ی تحصیلی خود,  جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته‌ی تحصیلی خود , فایل جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته‌ی تحصیلی خود

پر فروش ترین قالب های وردپرس 

دانلود رساله معماری   پروپوزال

فروشگاه فایل   همکاری در فروش فایل

بهترین سیستم همکاری در فروش 

دانلود پیشینه پایان نامه

 دانلود جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته‌ی تحصیلی خود

 پکیج جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته‌ی تحصیلی خود

 خرید جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته‌ی تحصیلی خود

 سایت جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته‌ی تحصیلی خود

بهترین جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته‌ی تحصیلی خود

دانلود طرحواره درمانی دانلود پیشینه تحقیق دانلود گزارش کارآموزی فروشگاه ساز فایل رایگان همکاری در فروش با پورسانت بالا دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق دانلود مقالات اقتصادی مقاله در مورد ایمنی چارچوب نظری تحقیق خرید کاندوم خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس دانلود تحقیق آماده سایت دانلود پاورپوینت مقالات مدیریتی میزان درآمد همکاری در فروش فایل کسب درآمد دانشجویی

پاورپوینت درد – pain – علوم پزشکی

پاورپوینت درد – pain – علوم پزشکی

دانلود پاورپوینت درد – pain – علوم پزشکی , دانلود فوری پاورپوینت درد – pain – علوم پزشکی ,  پاورپوینت درد – pain – علوم پزشکی کامل و قابل ویرایش

  پاورپوینت درد
, pain

پاورپوینت درد – pain – علوم پزشکی

پاورپوینت درد pain علوم پزشکیبه تعداد 53 اسلاید قابل ویرایشمناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

مشخصات فایل

تعداد صفحات 53
حجم 1/492 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx

توضیحات کامل

پاورپوینت درد – pain – علوم پزشکی

به تعداد 53 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

 

تعریف درد / مکانیسم درد / تعدیل درد / اثرات فیزیولوژیک جانبی درد / ارزیابی بیمار با درد مزمن / Transdermal / داروهای سداتیو / شل کننده های عضلانی / 

کمر درد و تزریق اپیدورال استروئید / بلوکهای عصبی نورولیتیک /  + جداول و اشکال مرتبط


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

💡

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود پاورپوینت درد – pain – علوم پزشکی

دانلود پاورپوینت درد – pain – علوم پزشکی

دانلود پاورپوینت درد – pain – علوم پزشکی

دانلود پاورپوینت درد – pain – علوم پزشکی

دانلود پاورپوینت درد – pain – علوم پزشکی , دانلود پاورپوینت درد – pain – علوم پزشکی , دانلود پاورپوینت درد – pain – علوم پزشکی , فایل پاورپوینت درد – pain – علوم پزشکی , قابل ویرایش پاورپوینت درد – pain – علوم پزشکی , پکیج پاورپوینت درد – pain – علوم پزشکی,  پاورپوینت درد – pain – علوم پزشکی , فایل پاورپوینت درد – pain – علوم پزشکی

پر فروش ترین قالب های وردپرس 

دانلود رساله معماری   پروپوزال

فروشگاه فایل   همکاری در فروش فایل

بهترین سیستم همکاری در فروش 

دانلود پیشینه پایان نامه

 دانلود پاورپوینت درد – pain – علوم پزشکی

 پکیج پاورپوینت درد – pain – علوم پزشکی

 خرید پاورپوینت درد – pain – علوم پزشکی

 سایت پاورپوینت درد – pain – علوم پزشکی

بهترین پاورپوینت درد – pain – علوم پزشکی

دانلود طرحواره درمانی دانلود پیشینه تحقیق دانلود گزارش کارآموزی فروشگاه ساز فایل رایگان همکاری در فروش با پورسانت بالا دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق دانلود مقالات اقتصادی مقاله در مورد ایمنی چارچوب نظری تحقیق خرید کاندوم خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس دانلود تحقیق آماده سایت دانلود پاورپوینت مقالات مدیریتی میزان درآمد همکاری در فروش فایل کسب درآمد دانشجویی

پاورپوینت هوشبرهای وریدی

پاورپوینت هوشبرهای وریدی

دانلود پاورپوینت هوشبرهای وریدی , دانلود فوری پاورپوینت هوشبرهای وریدی ,  پاورپوینت هوشبرهای وریدی کامل و قابل ویرایش

  پاورپوینت هوشبرهای وریدی

پاورپوینت هوشبرهای وریدی

پاورپوینت هوشبرهای وریدیبه تعداد 159 اسلاید قابل ویرایشمناسب اساتید و دانشجویان سطح ارشد و دکتریشامل موضوعات پروپوفولباربیتورات‌هابنزودیازپین‌هافلومازنیلكتامیناتومیدیت (آمیدیت، هپینومیدیت)

مشخصات فایل

تعداد صفحات 159
حجم 5/15 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx

توضیحات کامل

پاورپوینت هوشبرهای وریدی

به تعداد 159 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و دانشجویان سطح ارشد و دکتری

شامل موضوعات :

پروپوفول

باربیتورات‌ها

بنزودیازپین‌ها

فلومازنیل

كتامین

اتومیدیت (آمیدیت، هپینومیدیت)


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

💡

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود پاورپوینت هوشبرهای وریدی

دانلود پاورپوینت هوشبرهای وریدی

دانلود پاورپوینت هوشبرهای وریدی

دانلود پاورپوینت هوشبرهای وریدی

دانلود پاورپوینت هوشبرهای وریدی , دانلود پاورپوینت هوشبرهای وریدی , دانلود پاورپوینت هوشبرهای وریدی , فایل پاورپوینت هوشبرهای وریدی , قابل ویرایش پاورپوینت هوشبرهای وریدی , پکیج پاورپوینت هوشبرهای وریدی,  پاورپوینت هوشبرهای وریدی , فایل پاورپوینت هوشبرهای وریدی

پر فروش ترین قالب های وردپرس 

دانلود رساله معماری   پروپوزال

فروشگاه فایل   همکاری در فروش فایل

بهترین سیستم همکاری در فروش 

دانلود پیشینه پایان نامه

 دانلود پاورپوینت هوشبرهای وریدی

 پکیج پاورپوینت هوشبرهای وریدی

 خرید پاورپوینت هوشبرهای وریدی

 سایت پاورپوینت هوشبرهای وریدی

بهترین پاورپوینت هوشبرهای وریدی

دانلود طرحواره درمانی دانلود پیشینه تحقیق دانلود گزارش کارآموزی فروشگاه ساز فایل رایگان همکاری در فروش با پورسانت بالا دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق دانلود مقالات اقتصادی مقاله در مورد ایمنی چارچوب نظری تحقیق خرید کاندوم خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس دانلود تحقیق آماده سایت دانلود پاورپوینت مقالات مدیریتی میزان درآمد همکاری در فروش فایل کسب درآمد دانشجویی

ppt بررسی نقش هوش هیجانی در پرستاری

ppt بررسی نقش هوش هیجانی در پرستاری

دانلود ppt بررسی نقش هوش هیجانی در پرستاری , دانلود فوری ppt بررسی نقش هوش هیجانی در پرستاری ,  ppt بررسی نقش هوش هیجانی در پرستاری کامل و قابل ویرایش

  ppt بررسی نقش هوش هیجانی در پرستاری
,تحقیق بررسی نقش هوش هیجانی در پرستاری
,بررسی نقش هوش هیجانی در پرستاری
,تعریف هوش
,هوش از ديدگاه رشد
,تعاريف هوش
,انواع هوش
,هوش تصویری – فضایی
,هوش کلامی – زبانی
,هوش منطقی – ریاضی
,هوش اندامی- جنبشی
,هوش موسیقیایی
,هوش میان فردی
,هوش درون فردی
,هوش طبیعت‌گرا
,

ppt بررسی نقش هوش هیجانی در پرستاری

دانلود ppt با موضوع بررسی نقش هوش هیجانی در پرستاری، در قالب ppt و در 34 اسلاید، قابل ویرایش، شامل تعریف هوش، هوش از ديدگاه رشد، تعاريف هوش، انواع هوش، هوش تصویری – فضایی، هوش کلامی – زبانی، هوش منطقی – ریاضی، هوش اندامی- جنبشی، هوش موسیقیایی، هوش میان فردی، هوش درون فردی، هوش طبیعت‌گرا، هوش هیجانی، جنبه های هوش هیجانی، رابطه هوش هیجانی و توانایی برقراری ارتباط حرفه ای در پرستاری، 10 مهارت اصلی در هوش هیجانی را در جهت توسعه هوش هیجانی دانشجویان

مشخصات فایل

تعداد صفحات 34
حجم 169/191 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt

توضیحات کامل

دانلود ppt با موضوع بررسی نقش هوش هیجانی در پرستاری، در قالب ppt و در 34 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

 

تعریف هوش

هوش از ديدگاه رشد

تعاريف هوش

انواع هوش

هوش تصویری فضایی

هوش کلامی زبانی

هوش منطقی ریاضی

هوش اندامی- جنبشی

هوش موسیقیایی

هوش میان فردی

هوش درون فردی

هوش طبیعت‌گرا

هوش هیجانی

جنبه های هوش هیجانی

رابطه هوش هیجانی و توانایی برقراری ارتباط حرفه ای در پرستاری

10 مهارت اصلی در هوش هیجانی را در جهت توسعه هوش هیجانی دانشجویان

 

توضیحات:

این فایل شامل ppt ی با موضوع " بررسی نقش هوش هیجانی در پرستاری"  می باشد که در حجم 34  اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان به عنوان ارائه کلاسی (سمینار و کنفرانس کلاسی) مورد استفاده قرار گیرد.

ppt تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت گردیده است و قالب آن را نیز به دلخواه می توان تغییر داد.

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

💡

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود ppt بررسی نقش هوش هیجانی در پرستاری

دانلود ppt بررسی نقش هوش هیجانی در پرستاری

دانلود ppt بررسی نقش هوش هیجانی در پرستاری

دانلود ppt بررسی نقش هوش هیجانی در پرستاری

دانلود ppt بررسی نقش هوش هیجانی در پرستاری , دانلود ppt بررسی نقش هوش هیجانی در پرستاری , دانلود ppt بررسی نقش هوش هیجانی در پرستاری , فایل ppt بررسی نقش هوش هیجانی در پرستاری , قابل ویرایش ppt بررسی نقش هوش هیجانی در پرستاری , پکیج ppt بررسی نقش هوش هیجانی در پرستاری,  ppt بررسی نقش هوش هیجانی در پرستاری , فایل ppt بررسی نقش هوش هیجانی در پرستاری

پر فروش ترین قالب های وردپرس 

دانلود رساله معماری   پروپوزال

فروشگاه فایل   همکاری در فروش فایل

بهترین سیستم همکاری در فروش 

دانلود پیشینه پایان نامه

 دانلود ppt بررسی نقش هوش هیجانی در پرستاری

 پکیج ppt بررسی نقش هوش هیجانی در پرستاری

 خرید ppt بررسی نقش هوش هیجانی در پرستاری

 سایت ppt بررسی نقش هوش هیجانی در پرستاری

بهترین ppt بررسی نقش هوش هیجانی در پرستاری

دانلود طرحواره درمانی دانلود پیشینه تحقیق دانلود گزارش کارآموزی فروشگاه ساز فایل رایگان همکاری در فروش با پورسانت بالا دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق دانلود مقالات اقتصادی مقاله در مورد ایمنی چارچوب نظری تحقیق خرید کاندوم خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس دانلود تحقیق آماده سایت دانلود پاورپوینت مقالات مدیریتی میزان درآمد همکاری در فروش فایل کسب درآمد دانشجویی

ppt مراقبت و پرستاري از بيماران دياليزي

ppt مراقبت و پرستاري از بيماران دياليزي

دانلود ppt مراقبت و پرستاري از بيماران دياليزي , دانلود فوری ppt مراقبت و پرستاري از بيماران دياليزي ,  ppt مراقبت و پرستاري از بيماران دياليزي کامل و قابل ویرایش

  ppt مراقبت و پرستاري از بيماران دياليزي
,تحقیق مراقبت و پرستاري از بيماران دياليزي
,مقاله مراقبت و پرستاري از بيماران دياليزي
,مراقبت و پرستاري از بيماران دياليزي
,پرستاري از بيماران دياليزي
,مراقبت وپرستاري از بيماران در بخش هاي همودياليز
,ارائه مراقبتهاي خاص حين دياليز
,
,

ppt مراقبت و پرستاري از بيماران دياليزي

دانلود ppt با موضوع مراقبت و پرستاري از بيماران دياليزي، در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مراقبت وپرستاري از بيماران در بخش هاي همودياليز، گرفتن شرح حال مختصر در حد بررسي وارزيابي شرايط بيمار، مراقبت از فيستول، ارائه مراقبتهاي خاص حين دياليز، جدا نمودن بيمار از دستگاه دياليز بعد از انجام دياليز و مراقبتهاي حين قطع و بعداز دياليز

مشخصات فایل

تعداد صفحات 30
حجم 374/895 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt

توضیحات کامل

دانلود ppt با موضوع مراقبت و پرستاري از بيماران دياليزي، در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

 

مراقبت وپرستاري از بيماران در بخش هاي همودياليز

گرفتن شرح حال مختصر در حد بررسي وارزيابي شرايط بيمار

مراقبت از فيستول

ارائه مراقبتهاي خاص حين دياليز

جدا نمودن بيمار از دستگاه دياليز بعد از انجام دياليز و مراقبتهاي حين قطع و بعداز دياليز

تعيين نيازهاي  آموزشي ومشاوره با بيمار و خانواده وارائه آموزشهاي لازم

برنامه هاي آموزشي

اقدامات آموزشي

جلسات مشاوره با مسئول تغذيه

يبوست

ورزش و فعا ليتهاي روز مره

فهرست منابع

 

توضیحات:

این فایل شامل ppt ی با موضوع " مراقبت و پرستاري از بيماران دياليزي"  می باشد که در حجم 30  اسلاید، تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان به عنوان ارائه کلاسی (سمینار و کنفرانس کلاسی) مورد استفاده قرار گیرد.

ppt تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت گردیده است و قالب آن را نیز به دلخواه می توان تغییر داد.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

💡

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود ppt مراقبت و پرستاري از بيماران دياليزي

دانلود ppt مراقبت و پرستاري از بيماران دياليزي

دانلود ppt مراقبت و پرستاري از بيماران دياليزي

دانلود ppt مراقبت و پرستاري از بيماران دياليزي

دانلود ppt مراقبت و پرستاري از بيماران دياليزي , دانلود ppt مراقبت و پرستاري از بيماران دياليزي , دانلود ppt مراقبت و پرستاري از بيماران دياليزي , فایل ppt مراقبت و پرستاري از بيماران دياليزي , قابل ویرایش ppt مراقبت و پرستاري از بيماران دياليزي , پکیج ppt مراقبت و پرستاري از بيماران دياليزي,  ppt مراقبت و پرستاري از بيماران دياليزي , فایل ppt مراقبت و پرستاري از بيماران دياليزي

پر فروش ترین قالب های وردپرس 

دانلود رساله معماری   پروپوزال

فروشگاه فایل   همکاری در فروش فایل

بهترین سیستم همکاری در فروش 

دانلود پیشینه پایان نامه

 دانلود ppt مراقبت و پرستاري از بيماران دياليزي

 پکیج ppt مراقبت و پرستاري از بيماران دياليزي

 خرید ppt مراقبت و پرستاري از بيماران دياليزي

 سایت ppt مراقبت و پرستاري از بيماران دياليزي

بهترین ppt مراقبت و پرستاري از بيماران دياليزي

دانلود طرحواره درمانی دانلود پیشینه تحقیق دانلود گزارش کارآموزی فروشگاه ساز فایل رایگان همکاری در فروش با پورسانت بالا دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق دانلود مقالات اقتصادی مقاله در مورد ایمنی چارچوب نظری تحقیق خرید کاندوم خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس دانلود تحقیق آماده سایت دانلود پاورپوینت مقالات مدیریتی میزان درآمد همکاری در فروش فایل کسب درآمد دانشجویی

ppt مراقبت سالمندان

ppt مراقبت سالمندان

دانلود ppt مراقبت سالمندان , دانلود فوری ppt مراقبت سالمندان ,  ppt مراقبت سالمندان کامل و قابل ویرایش

  مراقبت سالمندان ppt
,ppt مراقبت از سالمندان

ppt مراقبت سالمندان

دانلود ppt مراقبت سالمندان جهت رشته پرستاری

مشخصات فایل

تعداد صفحات 45
حجم 83/978 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx

توضیحات کامل

دانلود ppt مراقبت سالمندان جهت رشته پرستاری در قالب 45 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

درون کشورهای توسعه یافته جهان مشاهده میکنیم که خدمات پرستار منزل و مراقبتی از سالمندان به صورت کاملا برنامه‌ریزی شده و علمی صورت میگیرد ، فردی که به عنوان پرستار سالمند یا پرستار کودک در منازل مشغول به کار می‌شود به شرح وظایف خود مسلط است و قادر است خدمات خود را به صورت کاملا اصولی ارایه کند. از دیگر جهت، آموزش‌هایی که پرستاران و مراقبین در چنین کشورهای در حال توسعه دیده‌اند باعث می‌شود خانواده سالمندان و کودکان به آن‌ها اعتماد لازم جهت سپردن امور سالمند خود را داشته باشند.

 

 

فهرست مطالب
تعاریف
سالخوردگی جمعیت
سالمندی در جهان
رشد سريعتر جمعيت سالمند  
سالمندی در ایران
جمعيت سالمندي در برنامه چهارم توسعه 
شاخصهای سالمندی
اصطلاحات سالمندی
وضعيت سواد سالمندان كشور 
وضعيت اشتغال سالمندان كشور 
نيازهاي سالمندان 
تغییرات فیزیولوژیک سالمندی
تغییرات پاتولوژیک سالمندی (بیماریهای مزمن)
تغییرات روانشناختی سالمندی
بيماريهاي شايع سالمندان 
تدابیر لازم برای ارتقاء سلامت سالمندان
رژیم غذایی متعادل سالمندی
فعالیت بدنی مناسب
خواب متعادل
پیشگیری از بیماریها
فراهم کردن زمینه مشارکت اجتماعی

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

💡

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود ppt مراقبت سالمندان

دانلود ppt مراقبت سالمندان

دانلود ppt مراقبت سالمندان

دانلود ppt مراقبت سالمندان

دانلود ppt مراقبت سالمندان , دانلود ppt مراقبت سالمندان , دانلود ppt مراقبت سالمندان , فایل ppt مراقبت سالمندان , قابل ویرایش ppt مراقبت سالمندان , پکیج ppt مراقبت سالمندان,  ppt مراقبت سالمندان , فایل ppt مراقبت سالمندان

پر فروش ترین قالب های وردپرس 

دانلود رساله معماری   پروپوزال

فروشگاه فایل   همکاری در فروش فایل

بهترین سیستم همکاری در فروش 

دانلود پیشینه پایان نامه

 دانلود ppt مراقبت سالمندان

 پکیج ppt مراقبت سالمندان

 خرید ppt مراقبت سالمندان

 سایت ppt مراقبت سالمندان

بهترین ppt مراقبت سالمندان

دانلود طرحواره درمانی دانلود پیشینه تحقیق دانلود گزارش کارآموزی فروشگاه ساز فایل رایگان همکاری در فروش با پورسانت بالا دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق دانلود مقالات اقتصادی مقاله در مورد ایمنی چارچوب نظری تحقیق خرید کاندوم خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس دانلود تحقیق آماده سایت دانلود پاورپوینت مقالات مدیریتی میزان درآمد همکاری در فروش فایل کسب درآمد دانشجویی

ppt پيشگیری و درمان مارگزیدگی

ppt پيشگیری و درمان مارگزیدگی

دانلود ppt پيشگیری و درمان مارگزیدگی , دانلود فوری ppt پيشگیری و درمان مارگزیدگی ,  ppt پيشگیری و درمان مارگزیدگی کامل و قابل ویرایش

  ppt مارگزیدگی
,ppt درباره مارگزیدگی
,دانلود ppt مارگزیدگی

ppt پيشگیری و درمان مارگزیدگی

دانلود ppt پيشگیری و درمان مارگزیدگی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 34
حجم 38/571 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt

توضیحات کامل

دانلود ppt پيشگیری و درمان مارگزیدگی جهت رشته پرستاری در قالب 34 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش

 

 

 

سالانه در حدود 5000000 مارگزيدگي در جهان
درحدود 125000هزار مرگ ومير
بيشترين مرگ و ميردر جنوب شرقي آسيا (25هزار مورد )
 98% مارگزيدگيها در اندام و 35% در بچه هاي زير 10سال
90 % مارگزيدگيها در بهار تا پاييز
غالبا جنس مذکر
در سرتاسر دنيا 3500 نوع مار وجود دارد
کمتر از10 درصد کل مارها سمي هستند
درايران 65 نوع مار شناسايي شده اند که 12 نوع آنها سمي هستند.
عدم وجود آمار دقيق ازحوادث مارگزيدگي در ايران
براساس پراکندگي مارهاي سمي به ترتيب مواردگزش :       
مار جعفري <افعي گرزه < افعي شاخدار< مار کبري بيش از انواع ديگر

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
پيشگيري
تفاوت هاي علائم گزش مارهاي سمي و غيرسمي
ترکيب سموم مار
علائم باليني مارگزيدگي برحسب انواع مار
يافته هاي آزمايشگاهي
درمان مارگزيدگي
عمليات قبل از رسيدن به بيمارستان
درمان نگهدارنده
درمان دارويي
 درمان دارويي مارگزيدگي
موارد مهم در درمان مارگزيدگي
موارد مورد اجتناب
سير و پيش آگهي مارگزيدگي 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

💡

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود ppt پيشگیری و درمان مارگزیدگی

دانلود ppt پيشگیری و درمان مارگزیدگی

دانلود ppt پيشگیری و درمان مارگزیدگی

دانلود ppt پيشگیری و درمان مارگزیدگی

دانلود ppt پيشگیری و درمان مارگزیدگی , دانلود ppt پيشگیری و درمان مارگزیدگی , دانلود ppt پيشگیری و درمان مارگزیدگی , فایل ppt پيشگیری و درمان مارگزیدگی , قابل ویرایش ppt پيشگیری و درمان مارگزیدگی , پکیج ppt پيشگیری و درمان مارگزیدگی,  ppt پيشگیری و درمان مارگزیدگی , فایل ppt پيشگیری و درمان مارگزیدگی

پر فروش ترین قالب های وردپرس 

دانلود رساله معماری   پروپوزال

فروشگاه فایل   همکاری در فروش فایل

بهترین سیستم همکاری در فروش 

دانلود پیشینه پایان نامه

 دانلود ppt پيشگیری و درمان مارگزیدگی

 پکیج ppt پيشگیری و درمان مارگزیدگی

 خرید ppt پيشگیری و درمان مارگزیدگی

 سایت ppt پيشگیری و درمان مارگزیدگی

بهترین ppt پيشگیری و درمان مارگزیدگی

دانلود طرحواره درمانی دانلود پیشینه تحقیق دانلود گزارش کارآموزی فروشگاه ساز فایل رایگان همکاری در فروش با پورسانت بالا دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق دانلود مقالات اقتصادی مقاله در مورد ایمنی چارچوب نظری تحقیق خرید کاندوم خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس دانلود تحقیق آماده سایت دانلود پاورپوینت مقالات مدیریتی میزان درآمد همکاری در فروش فایل کسب درآمد دانشجویی

پاورپوينت معرفی پرینه و تاثیر آن در بارداری و زایمان

پاورپوينت معرفی پرینه و تاثیر آن در بارداری و زایمان

دانلود پاورپوينت معرفی پرینه و تاثیر آن در بارداری و زایمان , دانلود فوری پاورپوينت معرفی پرینه و تاثیر آن در بارداری و زایمان ,  پاورپوينت معرفی پرینه و تاثیر آن در بارداری و زایمان کامل و قابل ویرایش

  ppt معرفی پرینه
,دانلود ppt معرفی پرینه
,ppt درباره پرینه

پاورپوينت معرفی پرینه و تاثیر آن در بارداری و زایمان

دانلود پاورپوينت معرفی پرینه و تاثیر آن در بارداری و زایمان

مشخصات فایل

تعداد صفحات 45
حجم 4102/586 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt

توضیحات کامل

دانلود پاورپوينت معرفی پرینه و تاثیر آن در بارداری و زایمان جهت رشته پرستاری در قالب 45 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش

 

 

 

پايين ترين قسمت تنه است که کف لگن را تشکيل مي دهد.شامل: پوست ?آپونوروز? اعصاب? عروق? نقاط   erectiles و مجاري
پرينه توسط لگن و به خصوص لگن حقيقي به هم متصل ميشود. اين چارچوب استخواني که همه احشا و ماهيچه هاي پرينه را در بر مي گيرد نسبتا متحرک است.

 

 

 

فهرست مطالب
پرينه
ويژگي پرينه
محافظ استخواني پرينه
تجسم لگن
تحرک استخوان هاي لگن
Anteversion & Retroversion
فوايد تحرک لگن
لگن در بارداري
پرينه قدامي-پرينه خلفي
دو مثلث پرينه قدامي و خلفي را از هم جدا ميکند
عضلات سطحي  و عمقي پرينه
ارتباط رافه پرينه و زايمان
چگونگي حمايت از ماهيچه هاي کف لگن در بارداري
ارتباط رحم و پرينه
فوايد تمرينات
انقباض و تقويت ماهيچه هاي سطحي کف لگن
ماهيچه ها
تمرينات
تقويت و انقباض ماهيچه هاي عمقي لگن
تمرينات
احشاي لگني
تمرينات مثانه و مجرا
رکتوم
براي زايمان
رحم
نبايد ها


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

💡

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود پاورپوينت معرفی پرینه و تاثیر آن در بارداری و زایمان

دانلود پاورپوينت معرفی پرینه و تاثیر آن در بارداری و زایمان

دانلود پاورپوينت معرفی پرینه و تاثیر آن در بارداری و زایمان

دانلود پاورپوينت معرفی پرینه و تاثیر آن در بارداری و زایمان

دانلود پاورپوينت معرفی پرینه و تاثیر آن در بارداری و زایمان , دانلود پاورپوينت معرفی پرینه و تاثیر آن در بارداری و زایمان , دانلود پاورپوينت معرفی پرینه و تاثیر آن در بارداری و زایمان , فایل پاورپوينت معرفی پرینه و تاثیر آن در بارداری و زایمان , قابل ویرایش پاورپوينت معرفی پرینه و تاثیر آن در بارداری و زایمان , پکیج پاورپوينت معرفی پرینه و تاثیر آن در بارداری و زایمان,  پاورپوينت معرفی پرینه و تاثیر آن در بارداری و زایمان , فایل پاورپوينت معرفی پرینه و تاثیر آن در بارداری و زایمان

پر فروش ترین قالب های وردپرس 

دانلود رساله معماری   پروپوزال

فروشگاه فایل   همکاری در فروش فایل

بهترین سیستم همکاری در فروش 

دانلود پیشینه پایان نامه

 دانلود پاورپوينت معرفی پرینه و تاثیر آن در بارداری و زایمان

 پکیج پاورپوينت معرفی پرینه و تاثیر آن در بارداری و زایمان

 خرید پاورپوينت معرفی پرینه و تاثیر آن در بارداری و زایمان

 سایت پاورپوينت معرفی پرینه و تاثیر آن در بارداری و زایمان

بهترین پاورپوينت معرفی پرینه و تاثیر آن در بارداری و زایمان

دانلود طرحواره درمانی دانلود پیشینه تحقیق دانلود گزارش کارآموزی فروشگاه ساز فایل رایگان همکاری در فروش با پورسانت بالا دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق دانلود مقالات اقتصادی مقاله در مورد ایمنی چارچوب نظری تحقیق خرید کاندوم خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس دانلود تحقیق آماده سایت دانلود پاورپوینت مقالات مدیریتی میزان درآمد همکاری در فروش فایل کسب درآمد دانشجویی