دانلود پاورپوینت جغرافیا

تقسیمات سیاسی (جغرافیایی) استان قم – lono

تقسیمات سیاسی (جغرافیایی) استان قم

تقسیمات سیاسی (جغرافیایی) استان قم

تقسیمات-سیاسی-(جغرافیایی)-استان-قم

توضیحات:
تقسیمات سیاسی (جغرافیایی) استان قم بر اساس اخرین تغییرات ، در قالب فایل word.
در این فایل موقعیت استان در نقشه کشوری وسهم مساحت استان قم از کل کشور موقعیت مکانی استان قم از نظر طول وعرض جغرافیایی تقسیمات استان قم بر اساس امار سال 1395 وتقسیمات استان قم بر اساس آخرین تغییرات در نقشه کشوری جمعیت استان قم به تفکیک نقاط شهری و روستایی بر حسب بخش ودهستان نقشه شهرستان قم و محدوده بخش های استان
فهرست موضوع این فایل:
جایگاه استان قم در نقشه کشوری
موقعیت جغرافیایی استان قم
نقشه شهرستان استان قم و محدوده هر یک از بخش ها
موقعیت مکانی (طول وعرض جغرافیایی استان قم )
فهرست تمام بخش ها دهستان ها و روستاهای استان قم
سهم  مساحت استان قم از کل کشور
تقسیمات استان قم بر اساس امار 1395
تقسیمات استان قم بر اساس اخرین تغییرات (1400.02.20)
جمعیت نقاط  روستایی وشهری با توجه به تقسیمات کشوری وامار سال 1395

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

نمونه سوالات تستی جغرافیای پایه دهم تا دوازدهم – lono

نمونه سوالات تستی جغرافیای پایه دهم تا دوازدهم

نمونه سوالات تستی جغرافیای پایه دهم تا دوازدهم

نمونه-سوالات-تستی-جغرافیای-پایه-دهم-تا-دوازدهمنمونه سوالات تستی جغرافیای پایه دهم، یازدهم و دوازدهم. هر فایل PDF شامل ده سوال و بوده و پاسخ سوالات نیز در صفحه آخر هر فایل ذکر شده است.

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

دانلود نقشه بخش های شهرستان دیر – lono

دانلود نقشه بخش های شهرستان دیر

دانلود نقشه بخش های شهرستان دیر

دانلود-نقشه-بخش-های-شهرستان-دیردانلود نقشه بخش های شهرستان دیر (واقع در استان بوشهر)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
– نام هر بخش
– نام قسمت مرکزی هر بخش
– مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر
– مساحت و محیط هر بخش به متر

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

دانلود نقشه بخش های شهرستان دیلم – lono

دانلود نقشه بخش های شهرستان دیلم

دانلود نقشه بخش های شهرستان دیلم

دانلود-نقشه-بخش-های-شهرستان-دیلمدانلود نقشه بخش های شهرستان دیلم(واقع در استان بوشهر)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
– نام هر بخش
– نام قسمت مرکزی هر بخش
– مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر
– مساحت و محیط هر بخش به متر

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

دانلود نقشه بخش های شهرستان خدابنده – lono

دانلود نقشه بخش های شهرستان خدابنده

دانلود نقشه بخش های شهرستان خدابنده

دانلود-نقشه-بخش-های-شهرستان-خدابنده

دانلود نقشه بخش های شهرستان خدابنده (واقع در استان زنجان)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
– نام هر بخش
– نام قسمت مرکزی هر بخش
– مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر
– مساحت و محیط هر بخش به متر

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

دانلود نقشه بخش های شهرستان ایجرود – lono

دانلود نقشه بخش های شهرستان ایجرود

دانلود نقشه بخش های شهرستان ایجرود

دانلود-نقشه-بخش-های-شهرستان-ایجرود

دانلود نقشه بخش های شهرستان ایجرود (واقع در استان زنجان)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
– نام هر بخش
– نام قسمت مرکزی هر بخش
– مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر
– مساحت و محیط هر بخش به متر

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

دانلود نقشه بخش های شهرستان شهریار – lono

دانلود نقشه بخش های شهرستان شهریار

دانلود نقشه بخش های شهرستان شهریار

دانلود-نقشه-بخش-های-شهرستان-شهریار

دانلود نقشه بخش های شهرستان شهریار (واقع در استان تهران)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
– نام هر بخش
– نام قسمت مرکزی هر بخش
– مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر
– مساحت و محیط هر بخش به متر

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

دانلود نقشه بخش های شهرستان شمیرانات – lono

دانلود نقشه بخش های شهرستان شمیرانات

دانلود نقشه بخش های شهرستان شمیرانات

دانلود-نقشه-بخش-های-شهرستان-شمیراناتدانلود نقشه بخش های شهرستان شمیرانات (واقع در استان تهران)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
– نام هر بخش
– نام قسمت مرکزی هر بخش
– مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر
– مساحت و محیط هر بخش به متر

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

دانلود نقشه بخش های شهرستان تنگستان – lono

دانلود نقشه بخش های شهرستان تنگستان

دانلود نقشه بخش های شهرستان تنگستان

دانلود-نقشه-بخش-های-شهرستان-تنگستاندانلود نقشه بخش های شهرستان تنگستان (واقع در استان بوشهر)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
– نام هر بخش
– نام قسمت مرکزی هر بخش
– مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر
– مساحت و محیط هر بخش به متر

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

دانلود نقشه بخش های شهرستان کنگان – lono

دانلود نقشه بخش های شهرستان کنگان

دانلود نقشه بخش های شهرستان کنگان

دانلود-نقشه-بخش-های-شهرستان-کنگاندانلود نقشه بخش های شهرستان کنگان (واقع در استان بوشهر)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
– نام هر بخش
– نام قسمت مرکزی هر بخش
– مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر
– مساحت و محیط هر بخش به متر

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس