دانلود پاورپوینت بیمه

پاورپونت (اسلاید) معرفی ریسک های اشخاص – lono

پاورپونت (اسلاید) معرفی ریسک های اشخاص

پاورپونت (اسلاید) معرفی ریسک های اشخاص

پاورپونت-(اسلاید)-معرفی-ریسک-های-اشخاص

توضیحات:
پاورپوینت ارائه کلاسی رشته مدیریت بیمه با موضوع معرفی ریسک های اشخاص، در حجم 22 اسلاید. این فایل برگرفته از  فصل 8 کتاب اصول مدیریت ریسک و بیمه تالیف جورج ای. رجدا بوده و برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بیمه مناسب می باشد.

فهرست کلی مطالب:
معرفی ریسک های اشخاص
ریسک های مربوط به اشخاص از 3 جنبه
مرگ زودرس و تأثیر آن بر افراد مختلف
بیمه های عمر را از لحاظ نوع خطری که موضوع بیمه قرار می گیرد
ابزارهای متفاوت تصمیم گیری در خصوص مسائل سرمایه گذاری
حوادث اشخاص
بیماری و درمان
شرکتهای مختلف بیمه نامه حوادث اشخاص
بازنشستگی
ریسک اشخاص از دیدگاه اجتماعی
ریسک های اشخاص از دیدگاه سازمانی
1) خطر از دست دادن کارکنان کلیدی
2)خطر از دست دادن اعتبار
3)خطر توقف عملیات شرکت
4)خطر هزینه های مسئولیت قانونی و اقامه دعوا علیه کارکنان کلیدی

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

تحقیق بررسی نقش و تاثیر تجارت الکترونیک بر بیمه نوین – lono

تحقیق بررسی نقش و تاثیر تجارت الکترونیک بر بیمه نوین

تحقیق بررسی نقش و تاثیر تجارت الکترونیک بر بیمه نوین

تحقیق-بررسی-نقش-و-تاثیر-تجارت-الکترونیک-بر-بیمه-نوین

توضیحات:
تحقیق بررسی نقش و تاثیر تجارت الکترونیک بر بیمه نوین، در قالب فایل word و در حجم 75 صفحه، بصورت ویرایش شده و همراه با پرسشنامه مورد استفاده.

چکیده:
اين تحقيق در 5  فصل تنظيم شده است. فصل اول طرح تحقیق: که شامل موضوع، اهمیت و فایده تحقیق، علت و هدف تحقیق، طرح مسئله، فرضیه ها، تعریف واژه ها، روش تحقیق می باشد. فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع یا پیشینه تحقیق که در این فصل با استفاده از منابع موجود، سابقه بحث به صورت منظم و بر اساس مسیر تکاملی تاریخی آن ارائه می شود که ممکن است شامل تعاریف برخی مفاهیم، نظریات، مدل ها و تاریخچه می باشد. فصل سوم انتخاب حجم نمونه با توجه به ویژگی های جامعه آماری می باشد. فصل چهارم شامل تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس اطلاعات جمع آوری شده و فرضیه ها و یافته های تحقیق می باشد. فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری تحقیق می باشد که در این فصل اقدام به نظریه پردازی می شود و در پایان پیوست ها، منابع و مأخذ آورده می شود.

فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
1-2 بیان مسأله
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق
1-4 اهداف تحقیق
1-5 فرضيات تحقیق
1-6 روش انجام تحقيق
1-7 متغیرهای تحقیق
1-8 واژگان كليدي
1-8-1 بیمه
1-8-2 بیمه نوین
1-8-3 تجارت الكترونيك
1-8-4 عوامل انساني
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 تعاريف کلی از بيمه
2-3 عناصر تشكيل دهنده بيمه
2-3-1 خطر
2-3-2 حق بيمه
2-3-3 خسارت
2-4 انواع کلی بيمه
2-5 انواع کلی تقسیمات بیمه در ایران
2-6 تاریخچه شرکت بیمه نوین
2-7 انواع خدمات بیمه ای بیمه نوین
2- 8 مأموريت
2-9 چشم انداز
2-10 حوزه هاي راهبردي، اهداف و راهـبردهاي اصـلي شرکت بيمه نوين
2-11 سهامداران شرکت بیمه نوین
2-12 تعریف تجارت الکترونیک
2-13 تاريخچه تجارت الكترونيكى
2-14 انواع تجارت الکترونیک
2-15 چارچوب تجارت الكترونيك
2-16 مراحل تجارت الكترونيك
2-17 مدل هاى تجارت الكترونيك
2-18 مزاياى تجارت الكترونيكى
2-19 موانع تجارت الكترونيكى
2-20 پیشینه تحقیق
2-21 اهمیت پیشینه در تحقیقات
فصل سوم: روش های انجام تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش انجام تحقیق
3-3 جامعه آماری
3-4 نحوه ی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
3-5 روش گردآوری اطلاعات
3-6 ابزار گردآوری اطلاعات
3-7 روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها
3-7- 1 روایی
3-7-2 پایایی
3-7-2-1 ضریب آلفای کرونباخ
3-7-2-2 ضریب پایایی تنصیف
3-8 روش تجزیه و تحلیل دادها
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل داده ها
4-3 تحلیل های توصیفی
4-3-1 جدول و نمودار مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
4-3-2 جدول و نمودار مربوط به سن پاسخ دهندگان
4-3-3 جدول و نمودار مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان
4-3-4 نمودار مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان
4-4 تجزیه و تحلیل استنباطی
4-5 آزمون فرضیه ها
4-5-1 آزمون فرضیه اول
4-5-2 آزمون فرضیه دوم
4-5-3 آزمون فرضیه سوم
4-5-4 آزمون فرضیه چهارم
4-6 خلاصه فصل چهارم
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-2-1 نتیجه گیری از فرضیه اول
5-2-2 نتیجه گیری از فرضیه دوم
5-2-3 نتیجه گیری از فرضیه سوم
5-2-4 نتیجه گیری از فرضیه چهارم
5-3 نتیجه گیری کلی تحقیق
5-4 راهکار ها و پیشنهادات
منابع و مآخذ
پرسشنامه

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

تحقیق تاثیر تجارت الکترونیک در صنعت بیمه آسیا – lono

تحقیق تاثیر تجارت الکترونیک در صنعت بیمه آسیا

تحقیق تاثیر تجارت الکترونیک در صنعت بیمه آسیا

تحقیق-تاثیر-تجارت-الکترونیک-در-صنعت-بیمه-آسیا

توضیحات:
تحقیق تاثیر تجارت الکترونیک در صنعت بیمه آسیا، در قالب فایل word و در حجم 80 صفحه، بصورت ویرایش شده و همراه با پرسشنامه تحقیق.

چکیده:
اين پژوهش با استفاده ازعوامل رفتاري، ساختاري و زمينه اي، موانع و راهكارهاي پياده سازي تجارت الكترونيك را در صنعت بيمه با مطالعه موردي شركت بيمه آسيا در شهر بندر عباس مورد تحقيق قرار داده است. اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر روش گردآوري داده ها، براي آزمون فرضيه ها وتوصيف وضعيت فعلی و با روش هاي کتابخانه ای و پيمايشي انجام خواهد شد. فرضيه هاي اصلي حاكي از مؤثرترين عوامل برای توسعه تجارت الكترونيك در صنعت بيمه از جمله بيمه آسيا مي باشد.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه
بیان مسئله
اهميت و ضرورت انجام تحقيق
اهداف تحقیق
فرضیه تحقیق
تعریف عملیاتی متغیر ها
عوامل سازمانی
عوامل انسانی
عوامل فنی
عوامل فرهنگی
روش انجام پژوهش
قلمرو تحقیق
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
ادبیات تحقیق
ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی
اثراث بيمه الكترونيك در كارايي صنعت بيمه
حال و آينده بيمه الكترونيكي در جهان
چالشهای موجود در صنعت بیمه
اینترنت و تجارت الكترونیك
مزایا و معایب
وب سایت شركتهای بیمه
حراج هاي متقابل
پيشينه تحقيق
فصل سوم: روش های انجام تحقیق
جامعه مورد مطالعه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری در تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
فروانی و درصد مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
فروانی و درصد مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان
فروانی و درصد مربوط به سن پاسخ دهندگان
فروانی و درصد مربوط به سوال اول پرسشنامه
فروانی و درصد مربوط به سوال دوم پرسشنامه
فروانی و درصد مربوط به سوال سوم پرسشنامه
فروانی و درصد مربوط به سوال چهارم پرسشنامه
فروانی و درصد مربوط به سوال پنجم پرسشنامه
فروانی و درصد مربوط به سوال ششم پرسشنامه
فروانی و درصد مربوط به سوال هفتم پرسشنامه
فروانی و درصد مربوط به سوال هشتم پرسشنامه
فروانی و درصد مربوط به سوال نهم پرسشنامه
فروانی و درصد مربوط به سوال دهم پرسشنامه
فروانی و درصد مربوط به سوال یازدهم پرسشنامه
فروانی و درصد مربوط به سوال دوازدهم پرسشنامه
فروانی و درصد مربوط به سوال سیزدهم پرسشنامه
فروانی و درصد مربوط به سوال چهاردهم پرسشنامه
فروانی و درصد مربوط به سوال پانزدهم پرسشنامه
فروانی و درصد مربوط به سوال شانزدهم پرسشنامه
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه
پرسشنامه

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در بیمه – lono

تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در بیمه

تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در بیمه

تحقیق-شناسایی-عوامل-مؤثر-بر-وفاداری-مشتریان-در-بیمه

توضیحات:
تحقیق ارائه کلاسی درس سمینار مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت با موضوع شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در بیمه، در قالب فایل word و در حجم 46 صفحه.

بخشی از متن:
 از مهم ترین ویژگی های شرکت های موفق جهانی، شناخت دقیق مشتریان، تعریف مناسب از بازار هدف ،توانایی ترغیب کارکنان برای ارتقای کیفیت و اهمیت دادن به مشتریان است. تولید و ارائه خدماتی با کیفیت بالا و قیمت مناسب، نقش مهمی در صنایع خدماتی ایفا می کند. در واقع امروزه رضایت مشتری و کیفیت خدمات به عنوان مسائل حیاتی در اغلب صنایع خدماتی به شمار می روند(Stafford et al 2010:21 ). عرضه خدماتی با کیفیت و قیمت مناسب در سطح عالی به طور مستمر باعث ایجاد مزیت رقابتی برای چنین سازمان هایی می شود که از جمله این مزایا می توان از ایجاد موانع رقابتی، افزایش وفاداری مشتریان، تولید و عرضه خدمات متمایز، کاهش هزینه های بازاریابی و تعیین قیمت های بالاتر و … نام برد (Palmer 2010:19). همچنین باید به این نکته توجه کرد که مشتری راضی، منبع مناسبی برای تبلیغات شرکت است؛ به بیان دیگر، صاحب نظران دانش بازاریابی، مزایای زیادی برای وفاداری شمرده که برخی از بارزترین آنها عبارت اند از : کاهش هزینه های جذب مشتریان جدید، کاهش حساسیت مشتریان به تغییرات و قیمت ها، منافع حاصل از ارزش طول عمر مشتری، عملکرد مثبت از طریق افزایش قدرت پیش بینی و افزایش موانع برای ورود رقبای جدید (Gee al 2010:78).

فهرست مطالب:
مقدمه: وفاداری مشتریان
تعاریف وفاداری
برخی دیگر از تعاریف وفاداری
تعاریف مشتری
تاریخچه وفاداری
مشتریان وفادار
مزایای وفاداری
رابطه بین رضایت و وفاداری
مراحل تکامل وفاداری مشتریان
رضایت و وفاداری
جنبه های مختلف رابطه رضایت و وفاداری
سنجش و ارزيابي وفاداري
نحوه سنجش وفاداري
سنجش وفاداري افراد
روش انجام کار
سنجش شاخصهاي وفاداري جمعي و گروهي
اهمیت موضوع وفاداری مشتری
اهمیت مشتری
رضایت مشتری
تاریخچه رضایت مشتری
مزایای رضایت مشتری
روش های اندازه گیری رضایت مشتری
تعریف هایی از بیمه
سودآوری شرکت بیمه
کاهش هزینه های بازاریابی
افزایش فروش
ضرورت بیمه در وفاداری مشتریان
تاریخچه بیمه در ایران
بیمه و وفاداری و رضایت مشتری
نقش وفاداری در صنعت بیمه
بررسی پیشینه تحقیق
نتیجه گیری

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

تحقیق ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده در شرکت بیمه – lono

تحقیق ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده در شرکت بیمه

تحقیق ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده در شرکت بیمه

تحقیق-ارزيابي-كيفيت-خدمات-ارائه-شده-در-شرکت-بیمه

توضیحات:
پایان نامه ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده توسط شركت سهامي بيمه ايران، به انضمام پرسشنامه مربوطه، در قالب فایل word و در حجم 97 صفحه.

بخشی از متن:
فهرست مطالب:
فصل اول – بیان مسئله
1-1- مقدمه
2-1- بیان مسأله
3-1- هدف
1-3-1- الف – هدف اصلی
1-3-1- ب – اهداف فرعی
1-3-1- پ – هدف کاربردی
4-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
5-1- سؤالات تحقیق
2-5-1- سوالات فرعی تحقیق
7-1- متغیرهای تحقیق
8-1- واژگان تخصصی
9-1- محدودیتهای تحقیق

فصل دوم – پیشینه تحقیق
1-2- پیشینه
1-1-2- واژة بیمه
2-1-2- تاریخچة بیمه در جهان
1-3-1-2- پیدایش بیمه دریایی
2-2-1-2- پیدایش بیمه آتش سوزی
3-1-2- تاریخچه بیمه در ایران
4-1-2- شرکت های بیمه خارجی که در ایران فعالیت داشته اند
5-1-2- سازمان بیمه در ایران
1-5-1-2- تصویب قانون بیمه
2-5-1-2- نظارت بر صلاحیت فنی شرکتهای بیمه
3-5-1-2- نظارت بر شرکتهای بیمه
6-1-2- تاریخچة تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران
1-6-1-2- کلیات
2-6-1-2- مجوز قانونی تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران
3-6-1-2- صاحبان سهام و مؤسسان شرکت
4-6-1-2- میزان سرمایة اولیة و چگونگی تأمین آن
5-6-1-2- شرکت نامه و اولین اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران
6-6-1-2- اولین اساسنامه
7-6-1-2- شروع رسمی فعالیت بیمه گری و اولین بیمه نامه صادره توسط شرکت
8-6-1-2- اولین کارمندان شرکت
6-6-1-2- هزینه تأسیس
7-1-2- شرکت سهامی بیمه ایران
1-7-1-2- مرام نامه خانواده بزرگ بیمه ایران
2-7-1-2- امتیازات و ویژی های بیمه ایران
3-7-1-2- مکانیزاسیون
1- گروه شبکه
3- گروه امنیت و مانیتورینگ
4- گروه مسرورها
4-7-1-2- آموزش
5-7-1-2- سرمایة بیمه ایران
6-7-1-2- سرمایه گذاریها
7-7-1-2- شبکه فروش
8-7-1-2- نیروی انسانی
جدول شماره (1-2) ترکیب نیروی انسانی به تفکیک میزان تحصیلات
جدول (2-2): توزیع کارکنان از لحاظ سابقه خدمت
9-7-1-2- چشم انداز برنامه های بیمه ایران
11-7-1-2- هدف بیمه ایران
ساختار سازمانی بیمه ایران (نمودار (1-2))
12-7-1-2- انواع پوششهای بیمه ای
2-2- مبانی نظری
1-2-2- روش شناسی حل مشکل وبهبود کیفیت
نمودار 2-2 چرخه دمینگ
2-1-2-2- چرخة PDSA دمینگ
3-1-2-2- مدل سه بعدی جودان
4-1-2-2- فرآیند کرازبی:
2-2-2- مدل های ارزیابی کیفیت خدمات
1-2-2-2- مدل کیفیت خدمات SERQUAL
2-2-2-2- مدل CAF
نمودار (3-2) چهارچوب عملی CAF : (الوانی، 1382، ص 81)
توانمند سازها (اقدامات)
3-2-2- سنجش کیفیت خدمات در بخش عمومی مدل تعالی سازمانی EFQM
بخش های عمومی و اختیاری
3-2-2- مدل تحقیق

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
1-3-روش تحقیق
1-1-3- مقدمه
2-1-3- جامعه آماری
3-1-3- روش نمونه گیری
4-1-3- حجم نمونه
5-1-3- ابزار سنجش و طراحی پرسشنامه
جدول 1-3: ساختار پرسشنامه
1-5-1-3- پایایی (اعتماد)
2-5-1-3- روایی (اعتبار)
6-1-3- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها
جدول 2-3 – جدول توافقی
2-3- منابع گردآوری اطلاعات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4- آمار توصیفی
1-1-4- جنسیت
نمودار (1-4) : توزیع جنسیت پاسخ دهندگان
2-1-4- میزان تحصیلات
جدول 2-4: توزیع میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
نمودار 2-4: میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
3-1-4- نوع بیمه
جدول 3-4: نوع بیمه خریداری شده پاسخ دهندگان
نموار 3-4: نوع بیمه خریداری شده پاسخ دهندگان
4-1-4- مدت استفاده از خدمات بیمه ایران
جدول (4-4) توزیع مدت استفاده از خدمات بیمه ایران
5-1-4- سن
جدول (5-4) : توزیع سن پاسخ دهندگان
2-4- آزمون فرض
فرضیه اول
الف) تعریف فرضیه های آماری
ب) در سطح اطمینان 95%

فصل پنجم – نتیجه گیری
1-5- نتیجه گیری
1-1-5- نتیجه گیری از فرضیه اول
2-1-5- نتیجه گیری از فرضیه دوم
3-1-5- نتیجه گیری از فرضیه سوم
4-1-5: نتیجه گیری از فرضیه چهارم
5-1-5: نتیجه گیری از فرضیه پنجم
2-5- پیشنهادها
1-2-5- پیشنهاد برای فرضیه I
2-2-5- پیشنهاد برای فرضیه II
3-2-5- پیشنهاد برای نتیجه گیری III
4-2-5- پیشنهاد برای نتیجه گیری IV
5-1-5- پیشنهاد برای نتیجه گیری (IV)

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

تحقیق کامل شركت سهامي بيمه ايران – lono

تحقیق کامل شركت سهامي بيمه ايران

تحقیق کامل شركت سهامي بيمه ايران

تحقیق-کامل-شركت-سهامي-بيمه-ايران

توضیحات:
پروژه کامل رشته مدیریت بیمه در زمینه شركت سهامي بيمه ايران، در قالب فایل word و در حجم 450 صفحه.

بخشی از متن:
از
اواسط سال 1380 سياست هاي مديريتي بيمه ايران از رشد کمي به رشد و توسعه
کيفي و توسعه پايدار تغيير نمود و برنامه بهسازي شرکت با تأکيد بر اصل
پذيرفته شده مشتري مداري در خدمات بازرگاني، طراحي و به اجرا درآمد و در
مدت کوتاهي که از اجراي ابن برنامه سپري شد نشانه هاي پيشرفت و بهبود
فعاليت آشکار گرديده و اينک آينده اي روشن و قرين موفقيت را نويد مي دهد.

در
زمينه ارتقاي دانش فني و حرفه اي کارکنان فعاليت چشمگيري صورت گرفته و
ميزان آموزش سرانه از 5 ساعت به 60 ساعت افزايش يافته و اين مدت به 100
ساعت در سال 82 ارتقاء يافت و در سال 82 به 120 ساعت رسيد.

در بخش بين
المللي و اتکايي به ويژه در زمينه قبول اتکايي از کشورهاي ديگر، فعاليت
زيادي صورت گرفته است که با تداوم آن همه ساله مبالغي ارز براي کشور تحصيل
مي شود. بعنوان نمونه 15% بيمه هاي اتکائي کشور عمان را مي توان نام برد.
در بخش واگذاري هاي اتکايي نيز ضمن ارتباط با بازارهاي معتبر جهاني، قرار
دادهاي معتبري منعقد شده و براي ريسکهاي عظيم بيمه شده،پوشش هاي لازم با
شرايط مناسب تأمين شده است.

در بخش نفت و گاز و پتروشيمي، هواپيمايي و
نيرو کليه ريسک هاي موجود با همکاري ساير شرکتهاي بيمه تحت پوشش قرار گرفته
و سهم بيمه ايران در اين بيمه ها بين 42 تا 50 درصد مي باشد.

بخش
مديريت وجوه و سرمايه گذاري شرکت نيز فعال شده و از اين طريق ضمن کسب درآمد
و افزايش سرمايه امکان مشارکت در طرح هاي اقتصادي کشور نيز فراهم گرديد و
در بخش سرمايه گذاري بورس نيز سود قابل توجهي را در سال 82 به دست آورد.

ضمناً
بيمه ايران به عنوان يک سازمان دولتي توانسته است در سال 81 از نظر ميزان
فروش، سرانه فروش، رشد فروش، ميزان دارايي ها و ساير شاخص ها رتبه برتر را
کسب نموده و مدير عامل بيمه ايران با توجه به برنامه هاي بهسازي و به
کارگيري نظريه هاي مديريت اجرايي در ششمين جشنوارة شهيد رجايي به عنوان «
مدير نمونه ملي » شناخته شده است و در سال 82 نيز يک مدير نمونه استاني و 8
استان برتر را در طرح تکريم ارباب رجوع معرفي نمايد. بيمه ايران در سال 81
موفق شد فعاليت هاي خود را به سطح استانداردهاي بين المللي ارتقاء دهد و
پس از بررسي عملکرد اين شرکت از سوي موسسات استاندارد جهاني براي اولين بار
در کشور موفق به اخذ رتبة بين المللي گرديد. همچنين دريافت گواهي PSC
استاندارد خدمات و کيفيت محصولات و اخذ گواهي ISO-9001 سال 2000 تأييد
ديگري است بر جايگاه بين المللي بيمه ايران در منطقه.

هم اکنون بيمه
ايران با داشتن حدود 300 شعبه، 150 شرکت نمايندگي و نزديک به 4000 نمايندگي
گسترده ترين شبکه ارائه خدمات را در صنعت بيمه کشور دارا مي باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه
تاريخچه بيمه ايران (شركت سهامي بيمه ايران)
تاريخچة بيمه در ايران
فصل اول : تعريف واژة بيمه
بخش اول: بيمه چيست؟
بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بيمه
فسخ از طرف بيمه گر يا بيمه گذار
فسخ از طرف بيمه گر
فسخ از طرف بيمه گذار
موارد انفساخ قرارداد بيمه
خاتمه قرارداد
بخش سوم: متن كامل قانون بيمه مصوب سال 1316 معاملات بيمه
فصل دوم: بيمه هاي اتومبيل
بخش اول: بيمه شخص ثالث
توضيحات مهم
مدارك لازم مورد نياز و شرايط رسيدگي به پرونده هاي خسارت شخص ثالث
بخش دوم: بيمه سرنشينان اتومبيل
توضيحات مهم
مدارك مورد نياز پرونده هاي خسارت سرنشين
بخش سوم: بيمه بدنه اتومبيل
خطرات تبعي و تكميلي
توضيحات مهم
تخفيف عدم خسارت در بيمه هاي بدنه
مدارك مورد نياز براي دريافت خسارت بدنه
بخش چهارم: شرايط عمومي بيمه بدنه اتومبيل
شرايط مخصوص بيمه هاي تكميلي بدنه اتومبيل
گزيده اي از شرايط عمومي و خصوصي بيمه اتومبيل
فرانشين خسارت هاي جزئي ناشي از حادثه و آتش سوزي
فصل سوم: بيمه آتش سوزي
بخش اول: تاريخچة بيمه آتش سوزي
موضوع بيمه آتش سوزي
اصل غرامت
حدود خطرها
ماهيت و نوع بيمه آتش سوزي
آتش سوزي چيست؟
بخش دوم: انواع خطرهاي تحت پوشش در بيمه هاي آتش سوزي
مشخصات خطرهاي اصلي و تبعي
خطر حريق
مثلث حريق
روش هاي اطفاي حريق
انواع حريق
تعريف آتش سوزي
انواع آتش سوزي
قرارداد بيمه آتش سوزي
محتواي يك قرارداد بيمه آتش سوزي
بخش سوم: شرايط بيمه نامة آتش سوزي
شرايط عمومي
فسخ بيمه نامة آتش سوزي
شرايط خصوصي
شرايط ويژه
الحاقيه
بخش چهارم: نحوة تنظيم و آناليز بيمه نامه
نحوة محاسبه حق بيمه
خسارت
پرداخت خسارت در بيمة آتش سوزي
فصل چهارم: بيمه باربري (حمل و نقل كالا)
بخش اول: بيمه حمل و نقل دريايي
قرارداد حمل و نقل
كليات
قرارداد بيمه دريايي
خصوصيات قرارداد
شروع و خاتمه قرارداد
بيمه نامة دريايي
بيمه نامه هاي حمل و نقل
خطر يا ريسك
خطرهايي كه معمولاً بيمه مي شوند
خطرهايي كه معمولاً بيمه نمي شوند
خطرهايي كه بيمه گران بيمه مي كنند
اشخاص ذي نفع در قرارداد بيمة حمل و نقل
بخش دوم: قرارداد بيمه حمل و نقل كالا
بيمه بدنة كشتي
محدوديت پوشش
كارشناسي در بيمة حمل و نقل دريايي
باشگاههاي حمايت و جبران خسارت (پي اند آي)
بخش سوم: بيمه حمل و نقل زميني
حمل و نقل در خشكي
خطرهاي مورد پوشش
استثنائات بيمه حمل و نقل در خشكي
حمل و نقل داخلي (توزيع كالا)
مراحل اجرايي واردات كالا
بيمه هاي باربري
بيمه هاي باربري وارداتي
انواع خطرات تحت پوشش
خطرهاي مورد تعهد
الحاقيه هاي مربوط به بيمه نامه هاي وارداتي
خسارت
خسارت همگاني و هزينه هاي نجات
عمليات نجات و هزينه هاي مربوطه
رويكرد كاربردي خسارت
بازيافت در خسارت باربري
بارنامة دريايي
چند نكته در خصوص بيمه نامه هاي صادراتي و داخلي
متن كالاي دست دوم
متن توتا لاس
متن تخفيف كانتينر
متن موتورلنج
متن ترانزيت
نرخ هاي اضافي
متن فلد
بيمه نامة باربري هوايي دريايي خشكي (صادرات و واردات)
بخش چهارم: شرايط عمومي
بخش پنجم: بيمه هواپيما
قانون بيمه هواپيما
مسئوليت قانوني خطوط هواپيمايي
اشخاص ثالث
مسئوليت سازمان ها
انواع بيمه هوپيما
بخش ششم: شرايط بيمه گران كالا
مجموعه شرايط A
مجموعه شرايط B
مجموعه شرايط C
فصل پنجم: بيمه هاي اشخاص
بخش اول: مفاهيم بنيادي بيمه هاي اشخاص
علل پيدايش، گسترش و تكامل بيمه هاي اشخاص
اصول قرارداد هاي بيمه هاي اشخاص
تعاريف جدول مشخصات
جدول مشخصات
توافق بيمه نامه
شرايط عمومي
استثنائات
شرايط خصوصي
انواع اصلي بيمه هاي اشخاص
بخش دوم: بيمه هاي عمر و مستمري
انواع بيمه هاي عمر
بيمه ي عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زماني)
صور مختلف بيمه هاي خطر فوت ساده زماني
نمونه جدول حق بيمه ساليانه در عمر زماني براي سرمايه 1000 ريال (انفرادي)
موارد استفاده ي بيمه هاي عمر زماني (به شرط فوت)
بيمه عمر به شرط حيات
بيمه اتمام عمر
بيمه تمام عمر با پرداخت حق بيمه در تمام طول قرارداد
بيمه تمام عمر بازپرداخت حق بيمه ي محدود
بيمه هاي مختلط پس انداز
نمونه اي از جدول حق بيمه مختلط خطر فوت به شرط حيات
انواع مختلف بيمه هاي مختلط پس انداز
بيمه هاي مستمري
انواع بيمه هاي مستمري
بيمه نامه هاي مستمري متغير
بيمه يا الحاقيه مستمري خانوادگي
بيمه قرارداد درآمدم بازنشستگي
بيمه نامه هاي مستمري مضاعف
بخش سوم: بيمه هاي حوادث و درماني
بيمه هاي حوادث
اصول بيمه گر بيمه هاي حادثه
عوامل موثر در بيمه گري بيمه هاي حادثه
بيمه هاي درماني
بخش چهارم: بيمه هاي گروهي
علل پيدايش، گسترش و تكامل بيمه هاي گروهي
بيمه هاي عمر زماني گروهي (به شرط فوت)
بيمه هاي عمر زماني مانده بدهكار
بيمه هاي حوادث گروهي
بيمه هاي درماني
انواع قراردادهاي بيمه هاي درماني
بيمة درمان گروهي در ايران
استثنائات بيماري درماني
عوامل موثر در بيمه گري بيمه هاي گروهي عمر و حادثه
عوامل موثر در بيمه گري بيمه هاي گروهي درماني
اصول بيمه نويسي در بيمه هاي گروهي درماني
بخش 5: شرايط خصوصي بيمه حوادث تحصيلي
بخش 6: بيمه مسافران خارج از كشور (AGSA) آگسا
بخش 7: شرايط عمومي بيمه حوادث شخصي گروهي
فصل ششم: بيمه هاي مسئوليت
بخش اول: بيمه هاي مسئوليت مدني از ديدگاه قانون
مباني مسئوليت مدني
بيمه مسئوليت مدني
بخش دوم: انواع بيمه هاي مسئوليت مدني
بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان
بيمه مسئوليت عمومي
بيمه مسئوليت عمومي
بيمه مسئوليت توليد كنندگان كالا
بيمه مسئوليت حرفه اي
بيمه مسئوليت قراردادي
بخش سوم: بيمه نامة مسئوليت مدني كارفرما در مقابل كاركنان
نحوة صدور بيمه نامه
بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در مقابل كاركنان
شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در برابر كاركنان
بخش چهارم: بيمه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني نحوة صدور بيمه نامه
بيمه نامة مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني
شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني
بخش پنجم: بيمه مسئوليت فني بيمارستان
مشخصات بيمه نامه
نحوة صدور بيمه نامه
شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت حرفه اي پزشكان
بخش ششم: بيمه مسئوليت كالا
بيمه مسئوليت حرفه اي
بيمه مسئوليت دارندگان وسيله ي نقليه در مقابل شخص ثالث
فصل هفتم: بيمه هاي مهندسي
بخش اول: مفهوم تمام خطر در بيمه هاي مهندسي AllRisk
ويژگي هاي بيمه هاي تمام خطر مهندسي نسبت به ساير رشته هاي بيمه
بخش دوم: انواع بيمه هاي مهندسي
بيمه تمام خطر پيمانكاران يا مقاطعه كاران يا ساختماني
اجزاء تشكيل دهنده يك پيمان يا قرارداد
موارد مهم شناخت يك بيمه نامه
موارد پوشش بيمه اي بيمه نامه CAR
استثنائات
مراحل صدور بيمه نامه تمام خطر پيمانكاران
جدول مشخصات بيمه نامه تمام خطر پيمانكاران
بخش سوم: بيمه تمام خطر نصب
موضوع مورد بيمه
استنثاها
مدت بيمه
ويژگي هاي بيمه ي تمام خطر نصب
تعيين نرخ
پرداخت و تصفية خسارت
بخش چهارم: بيمه ماشين آلات
ضرورت بيمه ماشين آلات
موضوع مورد بيمه
پرداخت و تصفيه ي خسارت
استثناها
سرمايه ي بيمه شده
2) بيمه عدم النفع ماشين آلات
موضوع مورد بيمه
استثناها
سرمايه ي بيمه شده
انتخاب ريسك
تعيين نرخ
پرداخت و تصفيه ي خسارت
3) بيمه ي ماشين آلات ساختماني
بيمه نامه پروژه هاي خاص
بيمه نامه هاي يك ساله
موضوع مورد بيمه
خطرهاي بيمه شده
سرمايه ي بيمه شده
پرداخت و تصفيه ي خسارت
انتخاب ريسك
تعيين نرخ
بخش پنجم: نسل هاي قديم و جديد بيمه هاي مهندسي
تعاريف
بيمه ماشين آلات و تجهيزات ساختماني
بيمه تمام خطر كامپيوتر
بيمه ولتاژ پايين و تجهيزات الكترونيكي
بيمه فاسد شدن كالا در سردخانه
بيمه سازه هاي تكميل شده
فصل هشتم: بيمه هاي زيان پولي
بخش اول: بيمه ي اعتبار
بخش دوم: بيمه ي تضمين
بخش سوم: بيمه ي عدم النفع
فصل نهم: ضمائم

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

گزارش کارآموزی در بیمه دانا – lono

گزارش کارآموزی در بیمه دانا

گزارش کارآموزی در بیمه دانا

گزارش-کارآموزی-در-بیمه-دانا

توضیحات:
گزارش کارآموزی رشته مدیریت بیمه در کارآموزی بیمه دانا، در قالب فایل word و در حجم 59 صفحه.

بخشی از مقدمه:
شركت بيمه‌ دانا به عنوان يكي از بزرگترين شركتهاي بيمه در كشور، تأمين امنيت خاطر آحاد جامعه بزرگ ايراني را در بخشهاي مختلف‌ اقتصادي با ارائه پوششهاي مناسب بيمه‌اي، رسالت خود قرار داده است و با بهره‌گيري بهينه از منابع و امكانات موجود تمام تلاش خود را جهت تحقق اهداف دولت محترم كه همانا ايجاد رفاه، امنيت و عدالت اجتماعي در سطح جامعه است به كار خواهد گرفت.
مشتريان، نمايندگان، كارگزاران و كاركنان، اعضاء اصلي خانواده بزرگ شركت هستند و اين شركت با استفاده از نيروي جوان، تحصيل‌كرده، با انگيزه و شبكه فروش فعال، گسترده و آراسته به اخلاق حرفه‌اي و همچنين بهره‌گيري از تكنولوژي روز در فناوري اطلاعات رضايت تمام و كمال مشتريان خود را فراهم مي‌آورد و خدمات خود را با بهترين كيفيت ارائه خواهد نمود.
تركيب پرتفوي بيمه با مديريت ريسك علمي و همچنين بهره‌گيري حداكثري از منابع مالي و سرمايه‌اي، شركت‌را در بهترين شرايط سودآوري قرار مي دهد و به اين ترتيب بنيه مالي شركت براي پاسخگويي به مشتريان تقويت و حقوق صاحبان سهام نيز تأمين خواهد شد.كاركنان و شبكه فروش بيمه‌دانا به عنوان يكي از مهمترين سرمايه‌هاي شركت با اشراف به آخرين اطلاعات روز دنيا در امور محوله ‌و با بهره مندي از نيروي انديشه، جهت ارتقاء خدمات تلاش خواهند نمود و از اين رهگذر از امنيت شغلي ورفاه بهره مند خواهند شد.

فهرست کلی مطالب:
عنوان صفحه
فصل اول (بیمه دانا)
مقدمه
تاریخچه بیمه دانا
برنامه ها و استراتژی های بازاریابی بیمه دانا
نمودار سازمانی بیمه دانا
انواع خدمات و طرح های بیمه دانا و تعهدات بیمه گر
فصل دوم (کلیات بیمه)
نگاهی به تاریخ صنعت بیمه در جهان و ایران
لغات و اصطلاحات بیمه
تقسیم بندی انواع بیمه وتعاریف هر یک از آنها
فصل سوم(گزارش کارآموزی)

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

گزارش کارآموزی در بیمه ما – lono

گزارش کارآموزی در بیمه ما

گزارش کارآموزی در بیمه ما

گزارش-کارآموزی-در-بیمه-ما

توضیحات:
گزارش کارآموزی رشته مدیریت بیمه در موسسه بیمه ما، در قالب فایل word و در حجم 80 صفحه.

بخشی از متن:
شرکت بیمه ما در 8 اسفند 1389 به عنوان بیست
و سومین شرکت بیمه ای به منظور انجام کلیه فعالیت های بیمه ای، موافقت
اصولی خود را از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ نموده است. این شرکت
به صورت سهامی عام تاسیس و 40درصد سهام از طریق پذیره نویسی در بانك،
فرابورس عرضه گردیده و سهامداران عمده شرکت مجموع کارکنان بانك ملت و چندین
شرکت وابسته به آن و شرکت های فعال در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می
باشند.

شرکت به عنوان بیست و سومین شرکت
بیمه کشور روز چهار شنبه 22 تیر ماه در مراسمی با حضور رییس کل بیمه مرکزی،
مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانك ملت ، مدیران این شرکت بیمه ای و جمعی
از فعالان صنعت بیمه به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد . هدف از تاسیس
تشکیل پورتفوی بهینه بیمه ای با توجه به ظرفیت ها و امکانات سهامداران و
وضعیت  بیمه ما  شرکت بیمه کشور ، کسب سهم بازار قابل قبول در صنعت بیمه
کشور از طریق اتخاذ سیاست های بازار یابی وتبلیغاتی مناسب ، گسترش شعب و
نمایندگی ها در سراسر کشور ، قرار گرفتن در بین سه شرکت برتر دربخش غیر
دولتی صنعت بیمه کشور به لحاظ حجم حق بیمه های تولیدی و جذب مشتریان بزرگ
ازطریق ارائه مطلوب و مناسب خدمات بیمه ای اعلام شده است.

فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: چارت سازمانی ،تاریخچه بیمه ما
چارت سازمانی
معرفی شرکت
اهداف شرکت
خدمات شرکت
فعالیت های شرکت
فصل دوم: بیمه چگونه به وجود آمد، تاریخچه بیمه وانواع آن
بیمه چگونه به وجود آمد
معنی لغوی بیمه
تعریف بیمه
انواع بیمه
تاریخچه بیمه در ایران
فصل سوم: بیمه اشخاص وانواع آن
بیمه اشخاص
بیمه عمر
بیمه حوادث
بیمه درمان
بیمه عمروسرمایه گذاری
تاریخچه بیمه عمر
تعاریف و مبانی بیمه عمر
انواع بیمه های عمر، شرایط ومزایای آن
بیمه عمر به شرط فوت
بیمه عمر به شرط حیات
بیمه های عمر مختلط به شرط فوت وحیات
بیمه عمر مختلط عمرو پس انداز
بیمه عمر مختلط تشکیل سرمایه
اندوخته ریاضی بیمه نامه طرح جامع عمر
طرح های ارائه شده در بیمه طرح جامع عمر
شرایط از کار افتادگی کامل ودائم بیمه شده در بیمه عمر
معرفی جام زندگی
ارائه پوشش های کامل بیمه جام زندگی
انعطاف پذیری واندوخته سازی
سود تخصیص یافته به اندوخته بیمه گذار
طرق استفاده از اندوخته بیمه گذار
مزیت های رقابتی بیمه عمر وسرمایه گذاری جام زندگی
دستورالعمل اجرایی بررسی وصدور فرم پیشنهاد بیمه جام زندگی مختص کارکنان شعب بانک ملت
مزایای بیمه جام زندگی بیمه ما
شرایط عمومی قرارداد بیمه عمر وسرمایه گذاری جام زندگی
شرایط خصوصی بیمه نامه عمروسرمایه گذاری جام زندگی
شرایط عمومی بیمه تمام عمر
حقوق ناشی از قرارداد
فصل چهارم :گزارش کار
گزارش روز اول
گزارش روز دوم
گزارش روز سوم
گزارش روز چهارم
منابع

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

پاورپوینت (اسلاید) درباره بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران – lono

پاورپوینت (اسلاید) درباره بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پاورپوینت (اسلاید) درباره بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پاورپوینت-(اسلاید)-درباره-بیمه-مرکزی-جمهوری-اسلامی-ایران

توضیحات:
پاورپوینت ارائه کلاسی رشته مدیریت مالی گرایش بیمه با موضوع بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حجم 50 اسلاید.

یخشی از متن:
تاریخچه سابقه فعاليت بيمه در كشور به صورت غير رسمي بيش از يك قرن است. نخستين بار در سال 1289 خورشيدي دو شركت بيمه خارجي به تاسيس نمايندگي در ايران اقدام كردند. اولين قانوني كه در ايران درخصوص شركت هاي بيمه به تصويب رسيد قانون مربوط به ثبت شركت ها مصوب دوم آذر 1310 است كه در ماده 8 آن شركت هاي بيمه اعم از ايراني و خارجي را تابع نظام نامه اي دانست كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي شود .تاسيس شركت سهامي بيمه ايران در 15 آبان 1314 و تصويب قانون بيمه در هفتم ارديبهشت 1316 را بايد نقطه آغاز تحولات بازار بيمه كشور دانست. با تصويب اين قانون حدود 10 شركت بيمه خارجي شعب و نمايندگي هاي خود در ايران را ثبت كردند.  درسال 1329 نخستين شركت بيمه خصوصي ايراني به نام “بيمه شرق ” تاسيس شد و پس از آن در دهه هاي بعد تعداد ديگري از شركت هاي بيمه خصوصي ايراني و يا با سرمايه گذاري مشترك ايراني و خارجي در ايران آغاز به فعاليت كردند. نظارت و بيمه گري توامان شركت سهامي بيمه ايران در بازار بيمه موجب شد كه سياست گذاران به دنبال تفكيك تصدي از سياست گذاري و نظارت در بازار بيمه باشند و با تاسيس بيمه مركزي تحولات صنعت بيمه شتاب بيشتري گرفت.

فهرست مطالب:
تاریخچه
چارت سازمانی بیمه
قانون بیمه
معاملات بیمه
فسخ و بطلان
مسئولیت بیمه گر
قانون تاسیس بیمه و بیمه گری
آيين‌نامه‌تاسيس،فعاليت‌وانحلال‌دفاترارتباطي
شرکت ها ی بیمه در ایران
قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي
معاونت های بیمه مرکزی
معاونت نظارت
مدیریت نظارت فنی
اشخاص
مسئولیت
مدیریت نظارت بر دفاتر خدمات بیمه ای
مدیریت نظارت مالی
اداره نظارت بر امور بیمه اتکایی
اداره نظارت بر سرمایه گذاری ها و دارایی ها
اداره نظارت بر ذخایر فنی و بدهی ها
اداره تحلیل های مالی
معاونت اتکایی
مدیریت بیمه اتکایی اجباری
انواع بيمه هاي اتكايي
قبولي اتكايي از خارج از كشور
واگذاري قراردادها
انواع واگذاري در قرارداد مازاد خسارت
مزيت هاي مبادلات اتكايي برای شركت هاي بيمه
تصمیمات استراتژیک مدیران موسسات بیمه

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

خلاصه کتاب اصول مدیریت ریسک و بیمه تالیف جورج ای. رجدا – lono

خلاصه کتاب اصول مدیریت ریسک و بیمه تالیف جورج ای. رجدا

خلاصه کتاب اصول مدیریت ریسک و بیمه تالیف جورج ای. رجدا

خلاصه-کتاب-اصول-مدیریت-ریسک-و-بیمه-تالیف-جورج-ای-رجدا

توضیحات:
خلاصه کتاب اصول مدیریت ریسک و بیمه تالیف جورج ای. رجدا و ترجمه کرامت اله افخمی، در قالب فایل word و در حجم 28 صفحه.

این فایل خلاصه کتاب اصول مدیریت ریسک و بیمه نوشته جورج ای. رجدا و ترجمه کرامت اله افخمی می باشد. کتاب مدیریت ریسک و بیمه حاوی 534 صفحه می باشد که در این فایل در 28 صفحه خلاصه شده است. این فایل شامل خلاصه فصول 2 تا 12 کتاب بوده و برای دانشجویان رشته مدیریت بیمه و کارآموزان بیمه مفید می باشد.

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس