پیشینه و سیر تحول مصلحت در حقوق کیفری

پیشینه و سیر تحول مصلحت در حقوق کیفری

پیشینه و سیر تحول مصلحت در حقوق کیفری

در پایان نامه پیش رو مصلحت را از دیدگاه مختلف مورد بررسی قرار میدهیم وبه برسی پیشینه و سیر تحول مصلحت در حقوق کیفری می پردازیم

مشخصات فایل

تعداد صفحات 68
حجم 0/116 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

پیشینه و سیر تحول مصلحت در حقوق کیفری

 
چکیده
در تعاریفی که برای مصلحت ذکر می شود می توان مشاهده کرد که مصلحت برگرد محور منفعت دور می زند ولی این منفعت گرایی در دیدگاهها و مکاتب مختلف دارای قالب ها و چارچوب های متفاوتی می باشد برای مثال: بسیاری از فقهاء اسلام وقتی درباره مصلحت به بحث و گفتگو می نشینند هماهنگی آن را با مقاصد شرع یا اهداف شارع مورد لحاظ قرار می دهند(همانطور که اشاره شد اهداف شرع یا مقاصد شارع عبارتند از: حفظ دین، عقل، جان، مال و نسل) و یا برخی دیگر از جمله غزالی برای توسل به مصلحت سه ضابطة کلی، قطعی و ضروری بودن را مورد توجه قرار داده اند، در حالی که در مکاتب ساخته ذهن و فکر بشری منفعت گرایی یا مصلحت گرایی یا مصلحت با ضوابط یا معیارهای متفاوت به کار می رود.در پایان نامه پیش رو  مصلحت را از دیدگاه مختلف مورد بررسی قرار میدهیم وبه برسی پیشینه و سیر تحول مصلحت در حقوق کیفری می پردازیم.
 
 
 
کلمات کلیدی:

مصلحت

پایه های مصلحت

مصلحت در حقوق کیفری

 
 
مقدمه
با کنکاش وتاملی که پیرامون موضوع در منابع مختلف از جمله کتب ، پایان نامه ها ،مقاله ها و…انجام گرفت منبع تحقیقاتی خاصی که بتوان موضوعات مختلف این پژوهش را به صورت تفصیلی و جزئی در آن مشاهده کرد،یافت نگردید. تحقیقات وپژوهش های انجام گرفته که بخصوص در قالب پایان نامه صورت پذیرفته بعضاً کلی و فاقد انسجام از حیث ساختاری ومحتوایی است ورفع مسائل ومعضلاتی را که به لحاظ اهمیت موضوع باید سر لوحه خویش قرار دهد مشاهده نمی شود.از آنجایی که امروزه نقش و اهمیت مصلحت در تقنین،قضا و اجرای احکام بیش از گذشته می باشد واز طرفی پیشرفت و گسترش جامعه وموضوعات و مسا ئلی را پدید آورده که بعضاً نمی توان با تعریف وچارچوب مصلحت که در سابق از آن ارائه می شد،حل وفصل نمود، بنابراین ضرورت انجام پژوهشی که بتواند دغدغه های عملی وعلمی حال حاضر را با امعان نظر به مقتضیات زمانی ومکانی ضمن پایبندی به مقررات وقواعد شرع انور تا حدودی بر طرف سازد ،بیش از پیش آشکار گشته و نگارنده را بر آن داشت تا به لحاظ این مسائل ودر حد منابع تحقیقاتی وبضاعت علمی خویش قلم فرسایی نماید.
 
 
 
فهرست مطالب
پیشینه وسیر تحول مصلحت در حقوق کیفری 1
بیان مسئله 2
ب)سوالات و فرضیات تحقیق 3
ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: 4
د- اهداف وکاربرد های تحقیق: 5
ه- روش انجام تحقیق: 5
و- موانع وضرورتهای تحقیق: 5

1-1: مصلحت از دیدگاه  لغوی 8

2-1. مصلحت از دیدگاه اصطلاحی 8

2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی 12

3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی 13

3-1:  تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری 14

1-3-1:  مصلحت در تقابل با عدالت 15

 

فصل اول: پیشینه مصلحت در حقوق کیفری 17

1:  فقه عامه 17
2: فقه امامیه 22
3: غرب 28
الف : رویکرد گذشته نگر یا عطف یا سبق کننده: 36
ب)- رویکرد آینده نگر یا غایت گرا 37
ج)- رویکرد التقاطی 37
1-4: دوره باستان 38
1-1-4: اعاده و حفظ شرافتمندی فردی از راه انتقام 38
2-1-4: حفظ تعادل از طریق سزا دادن 40
2-4:دوره جدید 43
1-2-4:  مکتب عدالت مطلق 43
2-2-4:مکتب کلاسیک 45
3-2-4: مکتب نفع اجتماعی (اصالت سودمندی) 48
1-3-2-4: ژان ژاک روسو 48
2-3-2-4:  سزار بکاریا 50
3-3-2-4: جرمی بنتام 53
4-2-4: مکتب تحققی 55
5-2-4: مکتب دفاع اجتماعی جدید 57
 

فصل دوم:منابع و پایه های مصلحت 61

2:سنت 63
3- اجماع 63
1-1-3: قاعده ملازمه شرع و عقل 64
2-1-3: قاعده عدم اختلال در نظام 64
3-1-3: قاعده اهم و مهم 64
2-3: قواعد فقهی 65
1-2-3: قاعده لاضرر 65
2-2-3: قاعده یسر 65
3-2-3: قاعده تقیه 66
4: عقل 66
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336