پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)

دانلود پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)

مشخصات فایل

تعداد صفحات 13
حجم 0/53 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

 

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)

این پرسشنامه سرندی مبتنی بر روش خود گزارش‌دهی است كه در مجموعه‌های بالینی با هدف ردیابی كسانی كه دارای یك اختلال روانی هستند مورد استفاده قرار می‌گیرد. (گلدبرگ، 1972؛  به نقل از اسلمی،1385) در این پرسشنامه به دو طبقه اصلی از پدیده‌ها توجه شده است. 
1- ناتوانی فرد در برخورداری از یك كنش‌وری سالم 
2- بروز پدیده‌های جدید با ماهیت معلول‌كننده (گلدبرگ و بلاك ول،1970، وینگ  و همكاران 1977 به نقل از اسلمی،1385)
 
این پرسشنامه توسط گلدبرگ (1972) برای اولین بار و به طور وسیعی به منظور تشخیص اختلالات خفیف روانی در موقعیت‌های مختلف بكار برده شده است. فرم اصلی این پرسشنامه‌ دارای 60 سوال می‌باشد. ولی در حال حاضر این پرسشنامه به صورت‌های كوتاه 30، 28 و 12 سوالی در مطالعات مختلف مورد مطالعه‌های مختلف استفاده می‌شود. (گلدبرگ و ویلیامز1988، به نقل از باقرپور،1384)
 
كاربرد وسیع این پرسشنامه منجر به این شده است كه به 36 زبان دنیا ترجمه شود. از جمله موارد عمده استفاده از آزمون كاربرد آن به عنوان ابزار غربالگری اختلالات روانی و ارزیابی وضعیت سلامت افراد جامعه می‌باشد. (كافی،1375) در این تحقیق از شكل 28 ماده (سلامت عمومی) استفاده شده است.پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوال دارای 4 مقیاس است كه هر كدام از مقیاس‌ها 7 سوال دارد. بهترین و مناسب‌ترین روش نمره‌گذاری استفاده از مدل ساده لیكرت (با نمرات 3، 2، 1، 0) برای گزینه‌های مواد پرسش‌نامه است. در نمره‌گذاری این پرسش‌نامه و نهایتا جمع نمرات ماده‌ها یك نمره كل لحاظ می‌شود. نمره 23 و بالاتر نشانگر عدم سلامت عمومی و نمره پایین‌تر از 23 بیانگر سلامت سلامت روانی می‌باشد (گلدبرگ 1973، به نقل از باقرپور،1384)
فرم 28 ماده‌ای پرسشنامه سلامت عمومی دارای این مزیت استكه برای تمام افراد جامعه طراحی شده است و با اجرای این پرسشنامه توانسته‌اند به گستره وسیعی از نتایج در جمعیت‌‌های مختلف دست یابند. و وجود رابطه بین فرم اصلی پرسشنامه سلامت عمومی و فرم ردیابی اختصاری «آزمون سرندی» را با تشخیص روانپزشكی ثابت كنند و امكان درك رابطه بین خود گزارش‌دهی و برآورد بر مبنای مشاهدات بالینی را فراهم سازند. این پرسشنامه دارای چهار زیرمقیاس است: 
 
الف- نشانه‌های بدنی 
ب- اضطراب و بی‌خوابی 
ج- نارساكنشی وبی‌اجتماعی 
د- افسردگی وخیم 
 
و در هر چهار مقیاس 7 وجود دارد كه به صورت چهارگزینه‌ای می‌باشد. 
 
زیرمقیاس اول (الف) شامل موادی درباره احساس خود نسبت به وضع سلامت خود و احساس خستگی آنهاست و نشانه‌های بدنی مثل احساس سلامتی، بیماری، و سردرد را در برمی‌گیرد. 
زیرمقیاس دوم (ب) شامل موادی است كه با اضطراب و بی‌خوابی، احساس فشار و تنیدگی، ترس و وحشت بی‌دلیل و دلشوره در ارتباط است.زیرمقیاس سوم (ج) گستره توانایی افراد را در مقابله با خواسته‌های حرفه‌ای، مسائل زندگی و روزمره را می‌سنجد و احساسات آنها را درباره چگونگی كنار آمدن با مشكلات زندگی نشان می‌دهد و مواردی مثل ناتوانی در انجام كارها و عدم رضایت از انجام كارها و عدم رضایت از انجام كارها را در برمی‌گیرد.زیرمقیاس چهارم (د) احساساتی مثل بی‌ارزش، ناامیدی و خودكشی را در برمی‌گیرد. (دادستان 1377، به نقل از باقرپور،1384)
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336