پرسشنامه ارزیابی تطبیقی بستر زیرساخت های دستگاه های اجرایی برای استقرار مدیریت دانش

پرسشنامه ارزیابی تطبیقی بستر زیرساخت های دستگاه های اجرایی برای استقرار مدیریت دانش

پرسشنامه ارزیابی تطبیقی بستر زیرساخت های دستگاه های اجرایی برای استقرار مدیریت دانش

هدف از این پرسشنامه بررسی مقایسه ای آمادگی دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زمینه ی زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 12
حجم 0/27 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

ارزیابی تطبیقی بستر زیرساخت های دستگاه های اجرایی برای استقرار مدیریت دانش

 
 
 
 
 
چکیده
در این پژوهش به بررسی مقایسه ای آمادگی دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زمینه ی زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش پرداخته شد.
ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده‌ها یک پرسشنامه ۳۶ سوالی بود که وضعیت زیرساخت‌های مدیریت دانش را در سه زیرساخت فرهنگ سازمانی، فرایندهای مدیریت دانش و فناوری اطلاعات می سنجید. این پژوهش تعداد ۲۸ دستگاه  ستادی استان  را مورد مطالعه قرار داد . طبق آمار رسمی دستگاه های فوق الذکر  تعداد جامعه آماری ۲۳۱۱ نفر بود که از این تعداد و با استفاده از روش نمونه گیری جدول مورگان نمونه آماری ۳۳۱ نفر به دست آمد که در نهایت با توزیع پرسش نامه بیشتر تعداد ۳۹۰ پرسش نامه قابل استفاده جمع آوری گردید.
 
 نتایج آزمون آلفای کرونباخ نشان داد که پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است. به منظور روایی سنجی نیز از روایی محتوا و صوری استفاده و روایی پرسش نامه به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی مانند تی استیودنت و آزمون واریانس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که همه ۲۸ دستگاه مورد مطالعه از وضعیت مطلوبی در زمینه زیرساخت ها برخوردار هستند. نتایج حاصل از رتبه بندی دستگاه ها نیز نشان داد که به صورت کلی سازمان انتقال خون بالاترین و اداره راه و شهرسازی جنوب  پایین ترین رتبه را در زیرساخت های مدیریت دانش دارا هستند. 
 
در نهایت نیز پیشنهاداتی مانند بهبود فرهنگ تسهیم دانش، توسعه سیستم ارزیابی و سازماندهی دانش و چند پیشنهاد عملیاتی و کاربردی دیگر برای بهبود وضعیت زیرساخت های مدیریت دانش ارایه گردید.  
 
 
 
 

روش گردآوری داده­ها

در این تحقیق بخش عمده داده­ها از طریق پرسشنامه به دست آمده است. ساختار پرسش نامه در شکل زیر نشان داده شده است. برای سنجش نظرات نمونه آماری از طیف 5 گزینه­ای لیکرت استفاده شد. 

 

روایی پرسشنامه

روایی به معنای صحیح و درست بودن است (خاكی، 139۱). روایی بدین معنی است كه ابزار اندازه­گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می­سنجد. برای اندازه­گیری روایی پرسشنامه روشهای مختلفی وجود دارد. اهمیت روایی از آن جهت است كه اندازه­گیری نامناسب و ناكافی می­تواند هر پژوهش علمی را بی­ارزش و ناروا سازد.

روایی مورد نظر در این تحقیق اعتبار محتوا و اعتبار سازه می­باشد.

« اعتبار محتوا نوعی اعتبار است كه برای بررسی اجزا تشكیل دهنده یك ابزار اندازه­گیری به كار برده می­شود. و به سؤال­های تشكیل­دهنده آن بستگی دارد. اعتبار محتوای یك آزمون معمولاً توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می­شود. از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد (سرمد و دیگران، 1382).

« اعتبار سازه یك ابزار اندازه­گیری نمایانگر آن است كه ابزار اندازه­گیری تا چه اندازه یك سازه یا خصیصه­ای را كه مبنای نظری دارد، می­سنجد. » (سرمد و دیگران، 1382).

در این تحقیق روایی قضاوتی پرسش نامه با نظرسنجی از اساتید دانشگاه و گنجاندن نظرات اصلاحی آنها در پرسش نامه به دست آمد. 

3-9- پایایی پرسشنامه

اگر ابزار اندازه­گیری دو یا چند بار استفاده شود و به یک نتیجه واحد برسد، گفته می­شود که ابزار دارای اعتبار یا پایایی است. آنچه که در اینجا مورد علاقه ما است، درجه دقت اندازه­گیری است و می­خواهیم بدانیم اگر فردی را دوباره با روش مورد نظر بسنجیم، نتایجی که به دست می­آید با چه دقتی تکرار می­شود(آذر، 1373).

برای تعیین ضریب پایایی ابزار اندازه­گیری شیوه­های مختلفی وجود دارد که از جمله می­توان به روش موازی، روش دو نیمه کردن، روش کودر ریچادسون و روش آلفای کرونباخ اشاره کرد. روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه­گیری از جمله­های پرسشنامه­هایی است که خصیصه­های مختلف را اندازه­گیری می­کنند. در این گونه ابزار پاسخ می­تواند به خود مقدار عددی بگیرد. برای محاسبه آلفای کرونباخ از فرمول ذیل استفاده می­کنیم.

 

به طوری که:

: نشان­دهنده مجموع واریانس هر زیر مجموعه.

j: تعداد زیر مجموعه می­باشد.

هر چه مقدار ضریب به دست آمده به 100% نزدیکتر باشد، بیانگر قابلیت اعتماد (پایایی) بیشتر پرسشنامه است(سرمد و همکاران، 1378). در تحقیق حاضر، با استفاده از نرم افزار SPSS، میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده است. جدول زیر ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعاد پرسش نامه را نشان می دهد.

 

 

 

 

 

جدول ۳-۲: نتایج آزمون پایایی

ابعاد

آلفای کرونباخ

1-فرایندهای مدیریت دانش

۸۱/0

2-فناوری اطلاعات

۷۰/0

3-فرهنگ

۷۸/0

کل پرسش نامه

۸۸/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336