پاورپوینت مديريت نيروی انسانی در آزمايشگاه

پاورپوینت مديريت نيروی انسانی در آزمايشگاه

پاورپوینت مديريت نيروی انسانی در آزمايشگاه

دانلود پاورپوینت مديريت نيروی انسانی در آزمايشگاه در 42 اسلاید با فرمت pptx

مشخصات فایل

تعداد صفحات 42
حجم 370/731 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx

توضیحات کامل

دانلود پاورپوینت مديريت نيروی انسانی در آزمايشگاه جهت رشته مدیریت در قالب 42 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

الزامات مربوط به کارکنان آزمايشگاه

آزمايشگاھھای تشخيص طبی از بدو تاسيس و يا تغيير محل براساس ضوابط وزارت بھداشت، درمان و آموزش

پزشکی ملزم به رعايت الزامات زير در رابطه با کارکنان آزمايشگاه ھستند.

آزمايشگاه ھای داير بايد در فرصتی که

وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی تعيين می نمايد خود را با استاندارد ھا و الزامات مربوطه منطبق سازند

– نمودار سازمانی کارکنان

 

 

آزمايشگاه بايد دارای يک نمودار سازمانی پرسنلی باشد که سلسله مراتب سازمانی پست ھای مختلف شامل موسس

آزمايشگاه ، مسئول فنی ، سوپروايزر ، مسئولين بخش ھا ، مسئول ايمنی بھداشت ، کارکنان فنی ، کارکنان واحدھای

پذيرش ونمونه گيری و کارکنان خدماتی ، اداری و پشتيبانی را نشان داده و ارتباط آنھا را با يکديگر مشخص نمايد .

بديھی است بنابر نياز يا ضرورت يک نفر می تواند تحت نظر و به صلاحديد مسئول فنی ھمزمان چند مسئوليت را  بعھده بگيرد .

 

 

 

عنوان :

الزامات مربوط به کارکنان آزمايشگاه

اهداف تهيه نمودار سازمانی کارکنان

– نمودار سازمانی کارکنان
تعداد پرسنل

٢- تعداد کارکنان
شرح وظيفه

 ارزيابی صلاحيت منابع انسانی
ب ) ارزيابی صلاحيت منابع انسانی در ضمن خدمت
همخوانی مدرک تحصيلی با مسئوليت متعلقه ..

شناسنامه پرسنلی

۶- سوابق کارکنان

تعھدات موسس يا مسئول فنی آزمايشگاه در قبال ھر يک از کارکنان
خلاصه

دستور العمل آموزش كاركنان

تعاريف :

 نگهداری سوابق آموزشی کارکنان (مستند سازی سوابق آموزشی)

الف) آموزش هاي بدو خدمت :

فرآيند آموزش شامل مراحل زير است:

– برنامه ريزی آموزشي

اجرای برنامه ھای آموزشي :

ارزيابي اثر بخشي در ٢ مرحله صورت مي پذيرد


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336