نتایج نظرسنجی ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی ERP

نتایج نظرسنجی ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی ERP

نتایج نظرسنجی ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی ERP

هدف از این پروپوزال ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی بر اساس عوامل حیاتی موفقیت برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت ایران خودرو دیزل می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 71
حجم 0/500 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود نتایج نظرسنجی پایان نامه كارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی ERP با تاکید بر عوامل کلیدی موفقیت

 
 
 
 
 
 
چکیده
سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی یک بسته نرم افزاری با کاربرد بسیار وسیع است که همه عملکردهای سازمان را در یک سیستم منفرد، یکپارچه می کند. به منظور پیاده کردن موفقیت آمیز یک پروژه ERP  در سازمان ضرورت ارزیابی آمادگی بکارگیری سیستم توصیه شده است. در این تحقیق با هدف ارزیابی آمادگی بکارگیری برنامه ریزی منابع سازمانی با تاکید بر عوامل حیاتی موفقیت در شرکت ایران خودرو دیزل با جامعه آماری  200 نفر انجام گرفته است.
 
 روش نمونه برداری در این تحقیق تصادفی ساده بوده که با استفاده از جدول مورگان کرجسی محاسبه شد. روش تحقیق مورد استفاده نیز توصیفی – پیمایشی بوده است که جمع آوری اطلاعات ثانویه با استفاده از مطالعه ادبیات تحقیق و داده های اولیه با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است.  برای روایی از نظرات خبرگان، اساتید و پایایی ابزارتحقیق یعنی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ  استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد تمامی عوامل در وضعیت نامناسب قرار دارند. نیاز به بهبود و تقویت دارند.
 
 
 
 
 
 
 مقدمه 
 مقدّمه 

اساس و مبنای تصمیم‌گیری مدیران و سازمان‌ها در سطوح خرد و کلان، اطلاعاتی است که غالباً با استفاده از علم آمار و تحلیل داده‌ها در اختیار سیاست‌گذاران قرار می گیرد. آمار استنباطی روشی است که به وسیله آن می‌توان با استفاده از بخش‌کوچکی از داده‌ها، تصمیماتی را درباره مجموعه بزرگ‌تری اتخاذ کرد. به دلیل مقرون به صرفه نبودن و عدم امکان بررسی همه جامعه آماری، از آمار استنباطی استفاده می‌شود. آمار استنباطی در واقع بخش مهم و اساسی یک تحقیق علمی است. علیرغم گسترش شیوه‌های علمی آمار در قرن حاضر، کاربرد آن در علوم مختلف و به ویژه مدیریت رواج یافته است.

 

تفسیر و تحلیل نتایج به دست آمده از تحقیقات به وسیله آمار و روش‌های آزمون فرضیه‌ها از صحت، دقت و اعتماد برخوردار است(بهبودی، رحمانی یوشانلوئی،1389). فرضیات تحقیق که بیانگر بررسی متغیرهای تحقیق می‌باشد، با استفاده از محاسبات متناسب که در علم آمار به آن پرداخته می‌شود، درست بودن و نبودن آنها بررسی و به جامعه مورد پژوهش تعمیم داده می‌شود.

 

محقق برای تجزیه­و­تحلیل­آماری و پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیم­گیری در مورد  رد یا تأیید فرضیه­ای که صورت بندی کرده است، می­تواند از روش­های مختلفی  استفاده نماید. استفاده از هر یک از این روش ها منوط به شرایطی است که محقق باید آنها را­ در رابطه با تحقیق خود مورد توجه قرار دهد. این روش­ها را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:

آمار توصیفی

آمار استنباطی

برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق شامل سن، جنسیت، تحصیلات و … پرداخته می شود و سپس در سطح استنباطی بر اساس آزمون های آماری به رد یا قبول فرضیه های مطرح شده پرداخته می شود. در آمار تحلیلی این تحقیق به منظور آزمودن نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کلموگروف-اسمیرنف و  بررسی وضعیت آزمون تک نمونه ای(t-tes) استفاده گردیده است.

 

1-1. آمار توصیفی

در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی پرسشنامه‌های توزیع شده و چگونگی توزیع نمونه‌های آماری از حیث متغیرهایی چون جنسیت، سن و سطح تحصیلات پرداخته می‌شود. قابل ذكر است كه آمار ارائه شده به صورت تفكیكی مختص به كلیه نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفته است.

پرسشنامه‌های‌توزیع شده و نرخ پذیرش آنها

همانطور كه در گذشته به طور كامل توضیح داده شده است، پرسشنامه های تحقیق حاضر از طریق پست الکترونیکی و حضوری در اختیار نمونه آماری قرار گرفته اند،  جمعاً 170 پرسشنامه ارسال و توزیع گردید در نهایت 126 پرسشنامه برگشت داده شد که نشان دهنده نرخ برگشت  74 درصدی می باشد.

اما مسئله اینجاست كه تعداد 2 عدد از پرسشنامه ها حتی با توجه به رعایت موارد پرسشگری نیز به طور صحیح تكمیل نگردیدند و صلاحیت پذیرش در محاسبات آماری را اخذ ننمودند لذا این تعداد از پرسشنامه ها از مجموع آنها حذف گردیدند.

 
 
 
 
فهرست مطالب

ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان با تاکید بر عوامل کلیدی موفقیت

1. فصل اول 9
1-1. مقدمه 9
1-2. مساله اصلی تحقیق : 9
1-3. تشریح و بیان مساله : 15
1-4. ضرورت انجام تحقیق : 17
1-5. اهداف(کلی و جزئی) تحقیق : 17
1-6. سوالات یا  فرضیه های تحقیق : 17
1-7. قلمرو تحقیق : 18
1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح : 18
 
4-1. آمار توصیفی 92
پرسشنامه‌های‌توزیع شده و نرخ پذیرش آنها 92
جنسیت پاسخ‌دهندگان 92
سطح تحصیلات پاسخ‌دهندگان 94
سن 95
سابقه خدمت 96
4-2. آمار استنباطی 98
آزمون فرضیه های تحقیق 99
آزمون نرمال 100
فرضیه شماره یک: عامل منابع انسانی 101
فرضیه شماره دو: عامل زیر ساخت تکنولوژی اطلاعاتی 102
فرضیه شماره سه: عامل فرهنگ سازمانی 104
فرضیه شماره چهار: عامل فرایند‌های کسب وکار 105
فرضیه شماره پنج: عامل داده 106
فرضیه شماره شش: عامل مدیریت ارشد 107
فرضیه شماره هفت: عامل مدیریت تغییر سازمانی 108
آزمون تحلیل واریانس فریدمن 109
4-3. تشخیص نقاط قوت و ضعف سازمان 111
 
5-2. نتیجه گیری 117
5-3. خلاصه نتایج 117
5-4. نتایج آزمون فرضیات 118
5-5. نتایج مربوط به سازمان مورد مطالعه 118
5-6. نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن 121
5-7. استراتژیی ها و پیشنهادات برای بهبود عوامل آمادگی براساس آزمون فریدمن 122
5-8. پیشنهادات 123
پیشنهادات در سطح کلی 123
پیشنهادات در سطح سازمان 124
5-9. پیشنهادات برای تحقیقات آتی 125
5-10. محدودیت های تحقیق 126
منابع
پرسشنامه
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336