مطالعه و بررسی سیستماتیک مجموعه تشکیل دهنده سازمان

مطالعه و بررسی سیستماتیک مجموعه تشکیل دهنده سازمان

مطالعه و بررسی سیستماتیک مجموعه تشکیل دهنده سازمان

رفتار سازمانی مطالعهٔ تأثیر افراد، گروه‌ها و ساختارها بر رفتار در یک سازمان است که هدف آن، به کار بردن این دانش برای بهبود کارایی سازمان است

مشخصات فایل

تعداد صفحات 117
حجم 0/878 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

مطالعه و بررسی سیستماتیک مجموعه تشکیل دهنده سازمان

چکیده:
تالکوت پارسونز، در کتاب ساختار و فرایند در جوامع مدرن، می‌گوید: سازمان، واحدی اجتماعی‌ست که عامدانه ساخته و بازسازی شود تا حصول به اهدافی مشخص، ممکن شود.یک سازمان، یک نهاد مستقل است که یک مأموریت خاص دارد و می‌تواند با نیت انتفاعی یا غیرانتفاعی تأسیس شده باشد. یک سازمان، یک ماهیت اجتماعی است که دارای ساختار، اهداف و مرز مشخصی است.
 
رفتار سازمانی مطالعهٔ تأثیر افراد، گروه‌ها و ساختارها بر رفتار در یک سازمان است که هدف آن، به کار بردن این دانش برای بهبود کارایی سازمان است.رفتار سازمانی علم مطالعه و کاربرد دانش دربارهٔ نحوه برخورد مردم، افراد و گروه‌ها در سازمانها می‌باشد. این کار با رویکرد سیستمی انجام می‌شود. یعنی روابط بین مردم و سازمانها را در ارتباط با کل افراد، گروه‌ها، سازمانها و سیستم‌های اجتماعی تشریح می‌نماید و هدف آن دستیابی به اهداف انسانی سازمانی و اجتماعی با ایجاد روابط بهتر می‌باشد.در مرحله عمل مطالعه افراد انسانی را مطالعه رفتار سازمانی می نامند .
 
 رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم (سیستماتیک) عملیات ، اقدامات ، کارها و نگرش های افرادی که سازمان را تشکیل می دهند . در رشته رفتار سازمانی مطالعه منظم جایگزین قضاوت مشهودی می شود ، یعنی مدارک و شواهد علمی که در شرایط کنترل شده جمع آوری می شود ، به شیوه ای معقول مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد و در رابطه با هر معلولی در پی علت بر می آید . در رابطه با عملکرد فرد نیز سه عامل نقش اساسی دارند : تولید (بهره وری) ، غیبت و جابجایی کارکنان . مدیران به کیفیت و کمیت تولید کارکنان توجه دارند ، حال آن که غیبت و جابجایی کارکنان بر بازده و تولید آنان اثر معکوس دارد . 
 
 
 
کلمات کلیدی:

سازمان

رفتار سازمانی

ارزیابی عملکرد

 
 
 
 
فهرست مطالب
 پیش درآمدی بر رفتار سازمانی 3

تعریف رفتار سازمانی : 3

مدیریت کیفیت جامع TQM  چیست ؟ 5

نیروی کار گوناگون : 6

رفتار سازمانی در سطح جهانی 9

رویارویی با مسائل بین المللی : 10
ارزیابی تفاوت بین كشورها 10

نكات كاربردی برای مدیران 13

مبانی رفتار فرد 14
1-1-1-3-حمایت فرد: 15
1-1-1-4-همكاران: 15
1-4- رابطه نگرش و رفتار: 16
2-شخصیت:Personality 16

2-1-شاخص مایرز-بریگز: 17

رابطه بین مشاغل و شخصیت 19

3-2-تئوری اسنادی 21
انگیزش 22

نخستین نظریه های انگیزش : 23

تئوری X و تئوری Y 25
انگیزش: از مفاهیم تا کاربرد 28
نمودار 1-5 تفکیک هدفها 29

مدیریت مبتنی بر هدف در مرحله عمل 30

تعدیل رفتار در مرحله عمل 32
پرداخت براساس مهارت و تئوری های انگیزش 35
برنامه پرداخت بر اساس مهارت ; در مرحله عمل 36
چگونه باید تصمیم گرفت؟ 36

در سازمان تصمیمات واقعی چگونه گرفته می شود؟ 38

مبانی رفتار گروه 42
گروه را می توان به دو گروه تقسیم کرد 42
تصمیم گیری درگروه 44

مزایای تصمیم گیری گروهی 45

هر گروه با 5 مولفه میتواند در برابر پدیده همرنگ شدن صدمه پذیرباشد یا نباشد 46
شناخت تیم 47
کار تیمی می تواند تولیدات شرکت را بهتر کرده ، کار ها را سرعت داده و هزینه ها را کاهش دهد. 47
چرا تیم شهرت زیادی یافته است ؟ 47

تفاوت تیم با گروه در چیست ؟ 47

مقایسه تیم و گروه 47
انواع تیم 48
تیم ها عبارتند از: تیم حل کنندۀ مسأله، تیم خودگردان و تیم متخصص. 48
تیم حل کننده مسأله 48
تیم های خود گردان 48
تیم های متخصص ( تیم های چندوظیفه ای ) 49
پرورانیدن افراد برای عضویت در تیم : 53
ارتباطات 54

نقش ارتباطات 54

رهبری 59
سه دسته از تئوری های اقتضایی عبارتند از: 62
قدرت و سیاست 69
نکات کابردی برای مدیران: 74
تعارض 74

ساختار سازمانی 80

ساختار سازمانی چیست ؟ 80
حوزه كنترل : تعداد افرادی كه هر سطح مدیریت كنترل می كند 82

انواع ساختارهای سازمانی 83

4- عدم اطمینام محیطی: 86
تکنولوژی و طرح ریزی شغل 86
بازسازی فرآیند کار 88
طرح ریزی شغل 90

الگوی ویژگیهای شغلی: 91

ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش 93
فرهنگ سازمانی 101
نقش فرهنگ 103
زنده نگه داشتن یک فرهنگ 105
شیوه های آشنا شدن با فرهنگ سازمانی 107
تغییر و بهبود سازمانی 111
مقاومت در برابر پدیده تغییر : 113
مسایل جدید در تغییر سازمانی : 115
رویارویی با پدیده تنش : 116
تشویق به نو آوری : 116
 
 
 
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336