مسئولیت مدنی دولت در برابر اتفاقات پیش بینی نشده

مسئولیت مدنی دولت در برابر اتفاقات پیش بینی نشده

مسئولیت مدنی دولت در برابر اتفاقات پیش بینی نشده

در دانلود پایان نامه رشته حقوق به بررسی مسئولیت مدنی دولت در برابر اتفاقات پیش بینی نشده می پردازیم

مشخصات فایل

تعداد صفحات 58
حجم 0/103 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مسئولیت مدنی دولت در برابر اتفاقات پیش بینی نشده

 
 
مقدمه : 
در علم حقوق هر گاه سخن از مسئولیت به میان می آید اساتید علم حقوق آنرا همواژه با مترادف با ضمان می آورند که گاها این مسئولیت قهری است یعنی اراده طرفین در ان نقشی ندارد و بدون رضایت متعهد و به حکم قانون بوی تحمیل میگردد مانند ضمان ناشی از اتلاف.که در این حالت مسئولیت بر مبنای تخلف از انجام قرارداد یا عهد شکنی و یا ضمان ناشی از عقد نیست بلکه مسئولیت بسبب وقوع حادثه ای است که غیر قابل پیش بینی بوده و نمیتوان این حادثه را بر کسی منتسب نمود و او را محکوم به جبران خسارت نمود آنچکه در این بحث مورد توجه قرار خواهد گرفت اینست که آیا دولت بعنوان حاکمیت در جلوگیری از ورود خسارت مسئولیتی خواهد داشت یا خیر و اگر مسئولیت دارد معیارهای سنجش و انتساب حادثه ای که علت و سبب آن به حاکمیت منتسب نیست به چه نحو خواهد بود؟
 
اما گاها حوادث غیر مترقبه و غیر قابل پیشبینی و غیر قابل انتساب به شخص معین چنان باعث ورود خسارت بر شخص میگردد که این حادثه را به عنوان حوادث قاهره نامیده در این پایان نامه ابتداعا به بررسی واژگان میپردازیم و سپس به بررسی مسئولیت دولت به طور عام و سپس در قبال قوه قاهره و خسارتی که بر فرد تحمیل میگردد اشاره مینمائیم.
 
 
 
واژگان کلیدی: 

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دولت

شخصی بودن مسئولیت

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران

آئین نامه قانون تشکیل مدیریت بحران

 
 
 
فهرست مطالب
مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبه 1
واژگان کلیدی: 3
مبحث اول :بررسی واژگان 3
مقدمه : 3
مبحث اول :تعاریف 4
گفتار اول : برسی واژگان 4
1 : مسئولیت 4
معنای لغوی 4
مسئولیت در قانون مدنی 5
مسئولیت مدنی: 5

انواع مسئولیت 6

انواع مسئولیت را میتوان در حالت کلی به سه نوع تقسیم بندی نمود 6

الف : مسئولیت قهری 6

ب: مسئولیت ناشی از عقد 7

ج : مسئولیت عقدی یا ضمان عقدی 7

مسئولیت اخلاقی 8

تعریف لغوی و اصتلاحی حوادث غیر مترقبه یا فورش ماژور 9

تعریف لغوی و اصطلاحی 9
تعریف لغوی: 9
ب : تعریف لغوی خاص : 10
اهمیت موضوع 11

قاعده تلف مبیع قبل از قبض که برگرفته از فقه میباشد چگونه تحلیل میگردد؟ 12

قوه قاهره 13
شرط اثبات قوه قاهره در رفع مسئولیت 14
خارجی بودن حادثه 14
2عدم وجود تقصیر: 15
تعدی در قانون مدنی 15
تفریط: 15
چهره های استثنائی تئوری فورس ماژور: 17
اعتصاب 17
جنگ 18
Act of god 18
Unexpected events 19
اسباب تحقق مسئولیت الف : ورود ضرر: 20
ب : تقصیر : 20
اصل مسئولیت شخصی : 21
با تحلیل مفهومی بلایای طبیعی و با محتوم دانستن مسئولیت دولت، سه مبنا برای تثبیت ادعای فوق مطرح می‌شود: 24
نظریه مصلحت عمومی 24
نظریه تضمین مشروعیت 25
مدیریت جامع بحران 28
فصل چهارم ـ سایر مقررات 36

آیین نامه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور 38

فصل اول: كلیات 38
فصل دوم: نقش و وظایف وزارتخانه‌ها و دستگاههای مرتبط با بحران 39
فصل سوم: دبیرخانه و چگونگی اداره و ابلاغ مصوبات شورای عالی 43
فصل چهارم: تركیب اعضا و شرح وظایف شورای هماهنگی 43
فصل پنجم: كارگروههای تخصصی مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران كشور 46
فصل ششم: مقررات مالی، تشكیلات و بودجه 48
فصل هفتم: بیمه حوادث 54
فصل هشتم: سایر مقررات 55
منابع: 57
 
 
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336