مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی موفق مدیریت دانش 72 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی موفق مدیریت دانش 72 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی موفق مدیریت دانش 72 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی موفق مدیریت دانش بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 72
حجم 0/122 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی موفق مدیریت دانش می باشد. در بخش اول مبانی نظری اثربخشی موفق مدیریت دانش تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه تحقیق اثربخشی موفق مدیریت دانش در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

امروزه سازمانها در یافته اند که هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواند آن ها را در دنیای رقابتی نگهدارد، لذا بیش از هر چیز کارکنان سازمان به عنوان صاحبان دانش و مهمترین سرمایه سازمان مورد توجه قرار گرفته اند، مدیریت دانش به عنوان ابزاری که می تواند دانش موجود را گرد اوری کرده و نظم و پویایی بخشیده و در کل سازمان اشاعه دهد اهمیت یافته است. لذا در این پژوهش پژوهشگر رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی را در گمرک کیش بررسی کرده است.

 

 

 امروزه در سازمانها، «مدیریت دانش» موضوعی مهم وحیاتی می باشد وبا بکارگیری سیستمهای مدیریت دانش می توان مزیت رقابتی بلند مدت را استمرار بخشید. در دسته بندی نظریه‌های بعضی از صاحبنظران کسب وکار، دهه 1980، دهه«جنبش کیفیت»، دهه 1990، دهه مهندسی مجدد ودهه 2000 هم دهه«مدیریت دانش» معرفی شده است. امروزه در همه سازمانها، از مسئله حرکت در جامعه دانش محور بحث می شود. با پیدایش تکنولوژی نوین و نفوذ آن به جنبه‌های مختلف زندگی انسان، پارادایم هایی جدید مطرح شده و زندگی بشر کاملا تحول یافته است. در چنین موقعیتی، سازمانهابرای دستیابی به مزیت رقابتی و حفظ خود در محیطی متغیر به استفاده از ابزارهای نوین مدیریتی و روشهای جدید روی آورده‌اند. از این رو، مدیریت دانش همچون یک نگرش نوین در سازمانها منظور می‌شود.

 

 

 اصول مدیریت دانش در علوم مدیریت، موضوعاتی مختلف را شامل می‌شود.دلیل ایجاد این نگرش هم انتقال سیستمهای اقتصادی صنعت مدار به جامعه‌های مبتنی بر دانش وتوسعه اقتصاد دانش محور می‌باشد. در واقع« دانش و سرمایه فکری»، پایه و اساس شایستگی‌های اصلی و نیز راهبردی برای عملکرد بهتر می‌باشد. در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، هم توجه به دانش موجود و استفاده موثر از آن و هم ایجاد ساختاری برای استفاده از دانش نوین اهمیت بسیار دارد. سازمانها باید به همه این امور توجه داشته باشند، زیرا مدیریت دانش همچون یک استراتژی کاری، همزمان،در کل سازمان عمل می‌کند و ابزار پیشرفت برنامه کلی یک سازمان محسوب میشود. این ابزار در سازمان قدرت ایجاد می‌کند تا چالش‌های بیرونی را برطرف سازد. پیتردراکر عقیده دارد «راز موفقیت سازمانها در قرن21 همان مدیریت دانش است». بنابراین، در سازمانهای هزاره سوم اجرای «مدیریت دانش» ضروری شده و موسسات باید با برنامه‌ریزی برای اجرای آن اقدام کنند.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده             1    
        
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق           12 
مقدمه              13
1-2 مبانی نظری و  پیشینه  پژوهش           13
1-1-2 زمینه های شکل گیری مدیریت دانش          13
2-1-2  تعریف دانش           15
3-1-2 دانش کانونی و ضمنی       16
4-1-2 به کارگیری دانش            18
5-1-2 سلسله مراتب دانش          18
6-1-2 مدیریت دانش از دیدگاه های مختلف          19
7-1-2 تعاریف بر پایه فرایندهای مدیریت دانش      20
8-1-2 تعاریف استراتژیک یا مدیریت محور      21
9-1-2 تعاریف فناوری محور       21
10-1-2 تعریف بر اساس دانش سازمانی و جمعی         21
11-1-2 ارائه یک چهارچوب مفهومی برای مدیریت دانش     22
معرفی چهارچوب مفهومی مدیریت دانش         23
12-1-2 تعاریف فرایندهای اصلی مدیریت دانش      25
13-1-2 عناصر بنیادی عملی مدیریت دانش      28
اهداف دانش           28
14-1-2 چرا مدیریت دانش         29
15-1-2 عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش         30
16-1-2 تجزیه و تحلیل شکست پروژه مدیریت دانش     31
2-2 اثربخشی سازمانی          31
1-2-2 اثربخشی سازمان        32
2-2-2 محاسبه اثربخشی        33
3-2-2 عوامل موثر بر اثربخشی          35
3-2 تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی        36

فهرست منابع و ماخذ           79

فهرست جداول
 
جدول 1-2 کانون های هشت گانه اثربخشی      34

فهرست نمودار

نمودار 1-2 سه انقلاب وتغییر اساسی دانش       14
نمودار 2-2 سلسله مراتب دانش         19
نمودار 3-2 دیدگاه انسان گرای مدیریت دانش در مقابل دیدگاه فناوری گرا   20
نمودار 4-2 چهارچوب پرابست          23
نمودار 5-2 چهارچوب مفهومی مدیریت دانش         24

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336