كنوانسیون 1982 حقوق دریا و مواضع ایران نسبت به آن

كنوانسیون 1982 حقوق دریا و مواضع ایران نسبت به آن

كنوانسیون 1982 حقوق دریا و مواضع ایران نسبت به آن

هدف از این پایان نامه بررسی كنوانسیون 1982 حقوق دریا و مواضع ایران نسبت به آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 64
حجم 0/126 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

كنوانسیون 1982 حقوق دریا و مواضع ایران نسبت به آن

 
 
 
مقدمه:
حقوق دریاها که محققان انگلیسی به آن The Law of the Sea میگویند شامل قواعد یا ستکه دولت‌ها و مؤسسات بین‌المللی خود، كه راجع به امور دریایی بایستی رعایت کنند.  به عبارت دیگر حقوق دریاها مشتمل بر مجموعه قواعد حاکم بر روابط بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در امور دریایی است. بعضی از محققین آنرا حقوق بین‌الملل عمومی‌دریایی و حقوق بین‌الملل دریاها نامیده‌اند. 
بنابراین می‌توان گفت که حقوق دریاها از موضوعات حقوق بین‌الملل عمومی‌است. زیرا حقوق دریاها حاکم است بر روابط دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که از موضوعات حقوق بین‌الملل و سازمان ملل متحد هستند.
دایره شمول و حوزه عملکرد حقوق دریاها رژیم حقوقی در خصوص موارد زیر را در بر می‌گیرد:
خط مبدأ، دریای ساحلی یا سرزمینی، تنگه‌ها، مجمع الجزایرها، منطقه مجاور، فلات قاره، منطقه انحصاری اقتصادی، دریاهای آزاد، بستر دریاها، ماهیگیری و استفاده از منابع دریاها، آلودگی دریاها، تحقیقات علمی‌و صنعتی دریایی و انتقال دانش فنی، استفاده نظامی‌از دریا ، وضعیت کشورهای محاط در خشکی، و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی و اجرای قوانین و حقوق دولت‌های ساحلی و حق حاکمیت کشورها در آب‌های ساحلی.
 
ماده 87 کنوانسیون حقوق دریاها 1982 آزادی‌های موجود در دریای آزاد را اینچنین برمیشمارد:
1. آزادی کشتیرانی
کشتی‌های همه دولت‌ها خواه جنگی، دولتی یا تجاری حق دریانوردی در دریای آزاد را دارند و هیچ دولتی نمی‌تواند از کشتی‌های تجاری خارجی بخواهد به کشتی‌های جنگی ادای احترام کنند.
2. آزادی پرواز
3. آزادی قرارداد نکابلو لوله‌های زیردریایی
4. آزادی ساختن جزایر مصنوعی و سایر تاسیسات مجاز
5. آزادی ماهیگیری
6. آزادی تحقیقات علمی
به موجب ماده88 کنوانسیون 1982، دریای آزاد مخصوص استفاده مسالمت آمیز است. دریای آزاد ممکن است مورد استفاده نیروهای دریایی قرار گیرد؛ ولی استفاده از آن برای هدف‌های تهاجمی نقض ماده مزبور و بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد می‌باشد.
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چكیده 1
كنوانسیون حقوق دریاها 1982 2
1-1- مبحث اول: حقوق بین الملل دریاها 2
1-2- مبحث دوم: چگونگی تشكیل كنوانسیون 3
1-2-1- تاریخچه کنوانسیون 7
1-2-2- بعضی نکات برجسته 10
1-2-3- ویژگی های کنوانسیون 15
1-3- مبحث سوم: تدوین قواعد حقوق دریاها 17
1-3-1- کنفرانسهای تدوین حقوق دریاها 18
1-3-2- سومین کنفرانس حقوق دریاها 19
1-3-3- کنفرانس 1982 نیویورک 20
1-3-4- مهمترین معاهدات بین المللی عام در زمینه حقوق دریاها عبارتند از: 21
9. معاهده 1969 در زمینه مسولیت مدنی بین المللی 
1-3-5- آزادی های موجود در دریای آزاد: 22
1-3-6- استثنائات وارد بر صلاحیت کشور صاحب پرچم 23
1. حق بازدید و تفتیش 23
2. قاعده تعقیب فوری 24
1-3-7- وضعیت حقوقی دریای آزاد 25
1-4- مبحث چهارم: مواضع ایران در کنفرانس حقوق دریاها 27
1-4-1- باوجود این، ایران سه ایراد نسبت به نتایج کنفرانس وارد کرده است: 27
1-5- مبحث پنجم: دلایل عدم تصویب کنوانسیون توسط ایران 30
ث‌. ترسیم خطوط مبداء و تحدید حدود مناطق دریایی 42
ج‌. شمول کنوانسیون بر دولتهای غیرعضو 43
1-6- مبحث ششم: صلاحیت انجام تحقیقات علمی دریایی 46
منابع
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336