عوامل موثر بر ریسك نقدینگی بانكها

عوامل موثر بر ریسك نقدینگی بانكها

عوامل موثر بر ریسك نقدینگی بانكها

هدف ما شناسایی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در بانک ملت ومطالعه وتعیین روابط بین این متغیرها با شاخص های ریسک نقدینگی و دوم شناسایی آثار ریسک نقدینگی در بانک ملت ومطالعه روابط بین علل بوجود آورنده ریسک نقدینگی با این آثار است

مشخصات فایل

تعداد صفحات 17
حجم 0/407 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

عوامل موثر بر ریسك نقدینگی بانكها

(مطالعه موردی بانك ملت)
 
چکیده
ریسک به معنی احتمال عدم تحقق نتایج مورد انتظار است.ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه ها بانک وفعالیت های بانکداری است،چرا که بانک ها از یک سو سر مایه های مردم راکه در قبال ان مسوولیت دارند جمع اوری کرده و از سوی دیگر با استفاده از این سرمایه ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیت های اقتصادی می کنند.با توجه به اینها هدف ما شناسایی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در بانک ملت ومطالعه وتعیین روابط بین این متغیرها با شاخص های ریسک نقدینگی و دوم شناسایی آثار ریسک نقدینگی در بانک ملت ومطالعه روابط بین علل بوجود آورنده ریسک نقدینگی با این آثار است .
 
در پژوهش حاضر دو گروه از متغیر ها مطرح هستند.متغیرهای دسته اول به عنوان اثار ریسک می باشند ودسته دوم متغیرهای مستقل که همان عوامل ریسک می باشند.برای تجزیه وتحلیل داده ها وبیان متغیرهای مستقل و وابسته و ازمون فرضیه های تحقیق و تصمیم گیری در مورد فرضیه های تحقیق از امار استنباطی و فنون معادله یابی ساختاری استفاده شده است.یافته های تحقیق عبارتند از متغیرهای کل سپرده ها،سپرده فرار و رشد تسهیلات پرداختی به صورت معنادار بر ریسک نقدینگی تاثیر می گذارند و تاثیر کل سپرده ها بر ریسک نقدینگی معکوس و معنادار است و تاثیرسپرده های فرار و رشد تسهیلات پرداختی با ریسک نقدینگی مستقیم و معنادار است و همچنین ریسک نقدینگی در این بانک به صورت معنادار از متغیرهای نشانگر بدهی به بانک مرکزی،بدهی به سایر بانکها،هزینه تامین مالی و حجم اوراق مشارکت قابل اندازه گیری است و این متغیرها با ریسک رابطه مستقیم و معنادار دارند .
 
 
 
کلمات کلیدی:

بدهی ها

بانک ملت

ریسك نقدینگی

هزینه تامین مالی

 
 
 
فصل اول : كلیات تحقیق
عنوان صفحه
-1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 2
-2-1 تعریف مسئله……………………………………………………………………………………………………………. 3
-3-1 اهمیت موضوع …………………………………………………………………………………………………………. 4
-4-1 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 5
-5-1 سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 6
-6-1 فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………… 6
-7-1 قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 6
-8-1 استفاده كنندگان از تحقیق…………………………………………………………………………………………… 7
-9-1 روش و ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………….. 7
-10-1 تعریف عملیاتی واژه ها ……………………………………………………………………………………………. 7
-11-1 سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 10
 
فصل دوم :ادبیات موضوع
-1-2 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 12
-2-2 اصول عمومی مدیریت بانك……………………………………………………………………………………….. 12
-3-2 انواع ریسك های بانك……………………………………………………………………………………………… 12
-1-3-2 ریسك های مالی………………………………………………………………………………………………….. 13
 
 

*تحقیقات مرتبط با نقدینگی و ریک نقدینگی:

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر بانکها بر نقدینگی
دانلود پایان نامه عوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران
دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران
دانلود پایان نامه  بررسی ریسک نقدینگی و روشهای مدیریت نقدینگی در بانکها
دانلود پایان نامه  بررسی ساختار داراییها و بدهی ها، انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک
دانلود مقاله عوامل موثر بر ریسك نقدینگی بانكها
دانلود مقاله بررسی و مطالعه دلایل افزایش متغیرهای پولی و حجم نقدینگی
دانلود مقاله بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم و عوامل موثر بر نقدینگی و راهكارهای مقابله با تورم

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336