شناسایی و اجرای آرای داوری طبق کنوانسیون نیویورک در ایران

شناسایی و اجرای آرای داوری طبق کنوانسیون نیویورک در ایران

شناسایی و اجرای آرای داوری طبق کنوانسیون نیویورک در ایران

هدف از این پایان نامه شناسایی و اجرای آرای داوری طبق کنوانسیون نیویورک در ایران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 77
حجم 0/126 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

شناسایی و اجرای آرای داوری طبق کنوانسیون نیویورک در ایران

 
 
 
 
چکیده
اختلافات تجاری بین‌المللی بین دولت‌ها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می‌باشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یک طرف دولت‌ها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را بر قراردادها و رسیدگی داوری حاکم سازند، از طرف دیگر، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولت‌ها و تغییر قوانین همواره مطمئن‌ترین طریق ممکن را جستجو می‌نمایند. مضافاً بر اینکه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژه‌ای از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگی‌های خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می‌کند که شایع‌ترین آن‌ها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف می‌باشد. در راستای اهمیت این موضوع، هدف از تدوین این پژوهش بررسی نحوه‌ی اجرای رأی داوری در حقوق ایران بوده است. 
 
این پژوهش با شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی انجام گرفت که در نتایج به دست آمده نشان داد در حقوق ایران دو موضوع؛ تسهیل و تسریع اجرای آرای داوری خارجی و اعمال نظارت مطلوب قضائی، دو مصلحت مهم و گاه متعارضی هستند که در مقام تمهید یک رژیم اجرایی مناسب برای آرای داوری خارجی باید مورد توجه قرار گیرند. به منظور تأمین این هدف، اولین و مهم‌ترین قدم یعنی الحاق به کنوانسیون نیویورک به عنوان یک معاهده چند جانبه بین‌المللی، برداشته شد. معاهده‌ای که چندان در تعارض با قواعد امری حقوق ملی ما نیست و غالباً ضمانت اجرای مناسبی را در فرض نقض این قواعد به دست می‌دهد.
 
در این پژوهش  با بیان قوانین و مقررات داخلی، به چگونگی اجرای رای داوری در حقوق ایران پرداخته می شود. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده 2
شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران 4

4-1- تعیین وصف داخلی یا خارجی رای داوری در حقوق ایران 5

4-1-1- معیار جغرافیایی 5
4-1-2- معیار آیین دادرسی 8
مهم‌ترین دلایل این تردید را باید در دو نکته زیر دانست: 8

4-2- قوانین و مقررات ناظر به داوری در ایران 12

4-2-1- قانون آیین دادرسی مدنی 13
4-2-2- قانون داوری تجاری بین‌المللی 15
4-2-3- الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 17
4-2-4- سایر قوانین و مقررات عمده ناظر به داوری 19

4-3- شناسایی و اجرای رای داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک در ایران 19

4-3-1- شناسایی احکام داوری خارجی 19
4-3-1-1- تشابه احكام داوری خارجی با احكام قضایی: 20
4-3-1-2- تشابه احكام داوری خارجی با قراردادها : 25
4-3-1-3- تشابه احكام داوری خارجی با داوری ملی: 26
4-3-2- اجرای رای داوری 27
4-3-2-1- وحدت شرایط ناظر به اجرای آرای داوری 30
ب) هرگاه دادگاه احراز کند که: 32
4-3-2-2- عدم وحدت شرایط ناظر به اجرای آرای داوری 33
4-3-2-3- اجرای رای داوری مطابق کنوانسیون نیویورک 37
بند اول: قلمرو کنوانسیون نیویورک 38
الف) داوری‌های مشمول کنوانسیون 38
ب)  قلمرو کنوانسیون از نظر محل صدور رای 41
مطابق با بند (3) ماده 1، کنوانسیون نیویورک آرای داوری زیر را تحت پوشش قرار می‌دهد: 42
الف) احترام به موافقت نامه داوری 43
ب) لزوم شناسایی و اجرای رای داوری 45
د) شناسایی و اجرای رای داوری 46
1. فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف یا بطلان موافقت نامه داوری 48
2. عدم رعایت تشریفات صحیح قانونی 50
3. تجاوز داوران از حدود اختیارات 50
5. نقض یا تعلیق رای داوری 52
6. داوری نپذیری اختلاف 54
7. مخالفت رای با نظم عمومی 54
8 . مخالف رای با اصل 139 قانون اساسی 55
4-3-2-4- موانع اجرای رای در کنوانسیون 56
4-3-2-5- حق انتخاب مساعدترین قاعده در کنوانسیون نیویورک 58
بند اول: مفهوم قاعده 58
بند دوم:  ذی‌نفع قاعده 59
بند سوم: محدودیت قاعده: منع ترکیب رژیم‌های متفاوت اجرایی 61

4-4- داوری، صدور رأی و اجرا مطابق قانون داوری تجاری بین المللی 63

4-4-2- تعداد داوران و تعیین آن‌ها 67
4-4-3- نحوه رسیدگی داوری 69
4-4-4- شکل و محتوای رای 70
فهرست منابع 73
 
 
 
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336