بهبود عملکرد مدولاسیون فضایی در کانال های با محوشدگی چندمسیری

بهبود عملکرد مدولاسیون فضایی در کانال های با محوشدگی چندمسیری

بهبود عملکرد مدولاسیون فضایی در کانال های با محوشدگی چندمسیری

هدف از این پایان نامه بهبود عملکرد مدولاسیون فضایی در کانال های با محوشدگی چندمسیری می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 94
حجم 1/951 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات

بهبود عملکرد مدولاسیون فضایی در کانال های با محوشدگی چندمسیری

 
چکیده:
مدولاسیون فضایی یک روش جدید استفاده از سیستم‌های MIMO‎ می‌باشد. این روش نیاز به حداقل دو آنتن در فرستنده دارد و آنتن‌ها به صورت همزمان داده ارسال نمی‌‌کنند. در واقع در هر بازه سیگنال‌دهی، تنها یک آنتن فعّال می‌باشد و همین عامل سبب جلوگیری از تداخل بین کانالی و تداخل بین آنتنی می‌شود. در نتیجه آشکارسازی در گیرنده ساده‌تر خواهد بود و این مهمترین مزیت مدولاسیون فضایی نسبت به سایر روش‌ها از جمله V-BLAST‎ و کدگذاری فضا-زمان می‌باشد. در این روش موقعیت فضایی آنتن‌ها نیز دارای اطلاعات می‌باشد. در واقع رشته بیت ارسالی به زیررشته‌های ‎k‎ بیتی تقسیم می‌شود و این اطلاعات ‎k‎ بیتی نیز به دو شکل ارسال می‌شوند.
 
 بخشی از ‎k‎ بیت اطلاعات با استفاده از اندیس آنتن و بقیه اطلاعات توسط مدولاسیون‌های خطی مانند ‎MQAM‎; MPSK‎ و … و با روش‌های رایج ارسال می‌شود. ‏چندین روش جهت بهبود عملکرد مدولاسیون فضایی مطرح شده و نشان داده شده است که با استفاده از کدگذاری کانال به صورت مناسب و یا استفاده از حالت‌های استفاده نشده از آنتن‌ها و همچنین استفاده از تعداد آنتن‌های بیشتر در دو سمت فرستنده و گیرنده می‌توان به احتمال خطای کمتری بدون کاهش بازده طیفی دست یافت که هریک از روش‌های اشاره‌شده سبب افزوده شدن مقداری پیچیدگی اضافی به سیستم خواهد بود. همچنین رابطه‌ای به شکل بسته برای احتمال خطای مدولاسیون فضایی تعمیم‌یافته که حاصل بسط مدولاسیون فضایی می‌باشد مطرح شده و با فرض فعال بودن یک آنتن‏، این رابطه برای مدولاسیون فضایی نیز قابل استفاده خواهد بود‎. 
 
 
کلمات کلیدی:

مدولاسیون فضایی

سیستمهای MIMO‎

اطلاعات حالت کانال

محوشدگی چندمسیری

 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 مقدّمه 
 پیشگفتار                                           
 تاریخچه                                            
 نگاهی به فصول آینده    
                               

فصل اول:سیستمهای چند آنتنه   

 مقدّمه                                             
مزایای سیستم های چند آنتنه                                  
 بهره تسهیم                                   
 بهره چندگانگی                                 
 بهره آرایه                                    
 مصالحه میان سه بهره                            
مدل کانال  MIMO   
 (STC)  کدگذاری فضا زمان 
 کدهای بلوکی فضا  زمان                         
گیرنده بهینه برای روشالموتی                      
کدهای بلوکی فضا زمان متعامد                       
 کدهای ترلیس فضا زمان                           
کدهای فضازمان لایه ای                                  
DBLAST 
VBLAST 
 مدولاسیون فضایی                                      
 عملکرد مدولاسیون                                   
 فرستنده در مدولاسیون فضایی                        
کانال بیسیم در مدولاسیون فضایی                        
 گیرنده در مدولاسیون فضایی                         
 مزایا و معایب مدولاسیون فضایی                             
 مزایای  SM   نسبت به سایر روشهای MIMO 
معایب  SM   نسبت به سایر روشهای MIMO 
روشهای آشکارسازی سیگنال ارسالی در گیرنده                        
 ارسال همزمان از چند آنتن در مدولاسیون فضایی  
                 

 فصل سوم:بهبود عملکرد مدولاسیون فضایی 

 مقدمه                                             
 فرضیات و مدل سیستم                                   
 شبیه سازی مدولاسیون  QAM    
شبیه سازی مدولاسیون فضایی                                 
 سازی مدولاسیون فضایی تعمیم  شبیه یافته                       
محاسبه احتمال خطای مدولاسیون فضایی تعمیمیافته                   
 بهبود عملکرد مدولاسیون فضایی                             
 استفاده از کدگذاری کانولوشنال                      
 کدکنندگی و کدگشایی در کدهای کانولوشنال              
استفاده از کد چک کننده پریتی                         
استفاده از حالت های صرفنظر شده ترکیب آنتن   
استفاده از تعداد آنتنهای بیشتر در سمت فرستنده و گیرنده         
 محاسبه پیچیدگی محاسباتی                                
                    MIMO  پیچیدگی محاسباتی روش
                       SM  پیچیدگی محاسباتی روش
                      GSM  پیچیدگی محاسباتی روش
های اضافی       با تعداد آنتن GSM  پیچیدگی محاسباتی روش
با کد پریتی               GSM پیچیدگی محاسباتی روش
های محذوف           با حالت GSM  پیچیدگی محاسباتی روش
با کد کانولوشنال            GSM  پیچیدگی محاسباتی روش
 
فصل چهارم:جمعبندی و پیشنهادات    
   جمع بندی                                          
 پیشنهادات                                          


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336