بررسی فقهی و عرفی محاربه و ارکان جرم آن

بررسی فقهی و عرفی محاربه و ارکان جرم آن

بررسی فقهی و عرفی محاربه و ارکان جرم آن

هدف از این پایان نامه بررسی فقهی و عرفی محاربه و ارکان جرم آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 75
حجم 0/108 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی فقهی و عرفی محاربه و ارکان جرم آن

 
 
چکیده
واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد.افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات، در بر می گیرد.به کار رفته شدن کلمات «محاربه» و «افساد فی الارض» در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نشانگر آن است که در قانون ما نیز این دو کلمه بصورت مترادف به کار رفته اند.
محاربه که گاهی در برخی از متون اسلامی با عناوین «حرابه» «قطع الطریق» و یا «سرقت کبری» به کار برده   می شود، از اقسام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و از جمله ی حدود است، که این امر مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی و همچنین فقهای شافعی و حنفی است اما علی رغم این اتفاق نظر در جزئیات مسئله، دیدگاه های مختلفی از سوی آنها ابراز شده است.
 
این پایان نامه از دو فصل تشکیل گردیده است. فصل اول که در آن به بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه مورد بررسی قرار گرفته که خود، شامل دو مبحث می باشد. مبحث نخست به واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه اختصاص دارد و در مبحث بعدی نیز به مبانی فقهی و عرفی بزه محاربه اشاره گردیده است.فصل دوم، به ارکان بزه محاربه اختصاص دارد و در سه مبحث، ارائه گردیده است. در مبحث اول، به رکن قانونی جرم محاربه و تحولات تقنینی آن در هر یک از قوانین حدود و قصاص، قانون مجازات اسلامی و لایحه مورد تحلیل قرار گرفته و در مبحث دوم به رکن مادی و در مبحث سوم نیز به رکن روانی بزه محاربه و اجزاء آن اشاره شده است.
 
 
کلمات کلیدی:

محاربه

محاربه در فقه و عرف

مفاهیم مشابه محاربه

عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه

 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه 1
الف : اهمیت تحقیق. 3
ب : اهداف تحقیق. 3
ت : سوالات تحقیق. 3
ث : فرضیه های تحقیق 3
ج : روش تحقیق. 4
ح : سازماندهی تحقیق. 4
 

فصل نخست: کلیات جرم محاربه 6

مبحث نخست:واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه. 7
گفتار نخست: واژه شناسی. 7
الف: مفهوم لغوی. 7
ب: مفهوم فقهی 8
ج: مفهوم حقوقی 10
گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه 12
الف: تفکیک محاربه ازبغی 12
ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی. 13
ج: تفکیک محاربه از افساد فی الارض. 15
مبحث دوم: درآمدی بر مبنای بزه محاربه. 17
گفتار نخست: مبانی شرعی 17
الف: مبانی قرآنی . 17
1- شأن نزول آیه 18
2- دیدگاه های مفسرین. 20
1-2- دیدگاه نخست 20
2-2- دیدگاه دوم. 22
ب: مبانی روایی محاربه 23
ج: محاربه در اقوال فقها. 25
گفتار دوم: مبانی عرفی. 29
الف: وجود بروز خطر شدید 29
ب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعه 29
 

فصل دوم: ارکان بزه محاربه. 32

مبحث نخست: رکن قانونی 33
گفتار نخست: تحولات تقنینی 34
الف: در قانون حدود و قصاص 34
ب: در قانون مجازات اسلامی 36
ج: در قانون جدید مجازات اسلامی. 38
گفتار دوم: نارسائی های تقنینی 40
الف: ابهامات تقنینی موجود. 40
– در ارتباط محاربه با افساد فی الارض. 40
2- در زمینه تحقق شرایط محاربه 42
ب: در اختلاط محاربه بابغی 46
مبحث دوم: رکن مادی. 47
گفتار نخست: رفتار مجرمانه 48
الف: لزوم فعل مثبت 48
ب: لزوم توانایی ایجاد ترس. 48
گفتار دوم: اهمیت وسیله و موضوع جرم. 50
الف: اهمیت وسیله در محاربه 50
ب: اهمیت موضوع جرم 51
گفتار سوم: نتیجه مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه. 53
الف: تحلیل لزوم یا عدم لزوم تحقق نتیجه. 53
ب: تحلیل شروع به جرم در محاربه. 53
مبحث سوم: رکن روانی. 55
گفتار نخست: اهمیت رکن روانی در محاربه 55
گفتار دوم: اجزاء رکن روانی 56
الف: سوء نیت عام. 56
ب: سوء نیت خاص 57
گفتار سوم: لزوم عمومی بودن تهدید. 58
منابع و مآخذ.        75
 
 

////////////////////////////////////////////////

*مقالات و پایان نامه های مرتبط با محاربه:

دانلود مقاله ماهیت محاربه و تحلیل ارکان مادی و روانی محاربه
دانلود مقاله تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن
دانلود پایان نامه بررسی اقسام و کیفیت مجازات محاربه در قرآن و قانون
دانلود پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال 92
دانلود پایان نامه محاربه از نگاه اهل سنت و تشیع و بررسی آن در حقوق موضوعه ایران
دانلود پایان نامه محاربه و مفهوم آن در قرآن کریم و بررسی این موضوع ازنگاه اهل سنت و اهل تشیع
دانلود پایان نامه بررسی فقهی-حقوقی محاربه و موارد مشابه با نگاهی به قانون مجازات اسلامی سال 1392

 

 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336