بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دانشگاه

بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دانشگاه

بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دانشگاه

هدف از این مقاله بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دانشگاه علوم پزشكی یاسوج از دیدگاه كاركنان و مدیران دانشگاه می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 6
حجم 0/152 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf

توضیحات کامل

دانلود مقاله رشته مدیریت

بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دانشگاه علوم پزشكی یاسوج از دیدگاه كاركنان و مدیران دانشگاه

 
 
 
 
 
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: نیروی انسانی شاغل در سازمانها اصلی‌ترین سرمایه دراختیار مدیران است و مدیریت منابع انسانی مهمترین و شاید اصلی‌ترین وظیفه مدیران می‌باشد. رفتار و فعالیت انسانها ناشی از انگیزه‌ها یا نیازهای آنان است. مدیران با شناخت و پیش‌بینی انگیزه‌ها و نیازهای واقعی كاركنان تحت مدیریت خود می‌توانند به موقع و به طور صحیح به ارضاء نیازها و انگیزه‌های آنان اقدام نموده و از نیروهای انسانی سازمان به نحو مطالب در راستای اهداف سازمان بهره‌وری كنند. مطالعه حاضر به منظور شناخت عوامل موثر بر انگیزش كاركنان ستاد دانشگاه علوم پزشكی یاسوج ازدیدگاه مدیران و كاركنان دانشگاه به اجرا درآمد تا هم سلسله مراتب انگیزه‌ها در كاركنان مشخص شوند و هم دیدگاه كاركنان و مدیران در خصوص نیازها و انگیزه‌های كاركنان مقایسه شوند.
 
مواد و روش كار: این پژوهش یك مطالعه توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی بوده كه در سال 1382 انجام یافته است. در این مطالعه تعداد 50 نفر مدیر ستادی دانشگاه (همه مدیران تفاوت زیادی مشاهده نمی‌شود. سلسله مراتب نیازها كه بزعم آبراهام مازلو از نیازهای فیزیولوژیكی شروع و به نیازهای خودیابی ختم می‌شود مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه نیازهای احترام چه از دیدگاه كاركنان و چه از دیدگاه مدیران در بالاترین حدقرار داشته است. از دیگر یافته‌های مهم این بود كه بین میزان تحصیلات مدیران و دیدگاه آنان در خصوص نیازهای كاركنان ارتباط معنی‌داری وجود داشت. همچنین حوزه‌كاری مدیران در نگرش آنان نسبت به نیازهای كاركنان تأثیر داشته و بین سابقه كار كاركنان و نیازهای فیزیولوژیكی و خودیابی آنان ارتباط معنی‌داری مشاهده شد.
 
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این تحقیق در خصوص سلسله مراتب نیازها از دیدگاه كاركنان و مدیران نشان داد كه یك همسوئی بین دیدگاه مدیران و كاركنان در خصوص نیازهای كاركنان وجود دارد واین بحث می‌تواند به مدیریت بومی، سابقه كار مدیران، میزان تحصیلات مدیران و آگاهی آنان مربوط باشد. همچنین سلسله مراتب نیازها از الگوی سلسله مراتب نیازهای مازلو در بخش احترام و منزلت برخوردار نیست و مدیران و كاركنان دانشگاه بیشترین اهمیت را به نیازهای احترام و منزلت داده‌اند. بین نیازهای كاركنان و بعضی از متغیرها نظیر تحصیلات، سابقه كار و… ارتباط معنی‌داری وجود داشته است.
 
 
كلید واژه: انگیزه‌ها (نیازها)‌، سلسله مراتب نیازها، مدیران، كاركنان
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336