اعتلای نظام تعلیم و تربیت در راستای جهانی شدن با بیان چالشها و فرصتها

اعتلای نظام تعلیم و تربیت در راستای جهانی شدن با بیان چالشها و فرصتها

اعتلای نظام تعلیم و تربیت در راستای جهانی شدن با بیان چالشها و فرصتها

هدف از این مقاله اعتلای نظام تعلیم و تربیت در راستای جهانی شدن با بیان چالشها و فرصتها می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 14
حجم 0/69 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

اعتلای نظام تعلیم و تربیت در راستای جهانی شدن با بیان چالشها و فرصتها

 
 
چکیده
جهانی شدن بعنوان یك فرایند گریز ناپذیر در قرن بیست و یكم در ابعاد سه گانه خود (اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ) آموزش و پرورش را دستخوش تغییر و تحول می نماید ،از این رو شناسایی ویژگیها و آثار این فرایند بر آموزش و پرورش (و به عبارتی جهانی شدن تعلیم و تربیت) یكی از وظایف اصلی هر نظام تعلیم و تربیت و از جمله نظام آموزش و پرورش ایران می باشد. در این میان می توان به پیامدهای اقتصادی جهانی شدن برای نظام آموزش و پرورش از جمله توجه بیشتر بر آموزشهای فنی و حرفه ای و استفاده بیشتر از تكنولوژی اطلاعات ،و پیامدهای بعد سیاسی جهانی شدن از جمله كمرنگ شدن نظارت و تسلط دولت و حكومت بر نظام تعلیم و تربیت و پیامدهای بعد فرهنگی جهانی شدن از جمله ترویج فرهنگ غرب و كمرنگ شدن ویژگیهای بومی و به مخاطره افتادن هویت ملی و ارزشهای دینی در برنامه های درسی مدارس اشاره کرد. از طرفی می توان به برقراری ارتباطات فرهنگی بیشتر و شناخت سایر فرهنگها به عنوان فرصتهای پیش روی تعلیم و تربیت اشاره کرد. بنا براین دیدگاه جهانی شدن فرصتها و چالشهایی را برای نظام تعلیم و تربیت به طور عام و برای ایران بطور خاص پدید می آورد. كه با بهره گیری از این فرصتها و با شناخت بهتر چالشها می توان به حفظ میراثهای فرهنگی و اعتلای نظام تعلیم و تربیت در راستای جهانی شدن پرداخت .تبیین و تحلیل این فرصتها و تهدید ها از جمله اهداف این مقاله است. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

جهانی شدن

آموزش و پرورش

نظام تعلیم و تربیت ایران

فرصتهای جهانی شدن در آموزش و پرورش

چالشهای جهانی شدن در آموزش و پرورش

 
 
 
 
فهرست مطالب
تبیین چالشها و فرصتهای جهانی شدن برای نظام تعلیم و تربیت ایران 1
چکیده 2

مفهوم شناسی جهانی شدن: 3

● جهانی شدن و آموزش و پرورش(فرصتها و تهدیدها) 6

۱- فرصتها ی ناشی از پدیده جهانی شدن برای نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران کدامند؟ 7

۲- تهدیدهای پدیده جهانی شدن برای نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران کدامند؟ 7

۱-استفاده از جدیدترین اطلاعات در آموزش و پرورش ایران: 7
.۲- اهمیت یافتن اصل اخلاقی همكاری و تفاهم به عنوان هدف اصلی در تعلیم و تربیت: 8

۳-آموزش الكترونیكی (e-learning) 8

۴- شکافت حلقه های بسته دانش 9
۱-تك فرهنگی شدن و تضعیف فرهنگهای بومی : 10

۲- تهدید روندهای مربوط به تربیت دینی در ایران : 10

۳-تاثیر بر زبان و آموزش آن: 11

۴- آموزشها و كلاسهای چند فرهنگی : 11
●● نتیجه : 12
منابع: 13
 
 
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336