تاثیر سرپرستی خانواده بر مشكلات روانی و اجتماعی فرزندان

تاثیر سرپرستی خانواده بر مشكلات روانی و اجتماعی فرزندان

تاثیر سرپرستی خانواده بر مشكلات روانی و اجتماعی فرزندان

هدف از این پایان نامه تاثیر سرپرستی خانواده بر مشكلات روانی و اجتماعی فرزندان می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 103
حجم 0/126 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی بالینی

تاثیر سرپرستی خانواده بر مشكلات روانی و اجتماعی فرزندان

 
*آپدیت جدید:
ضمیمه شدن مقیاس خودپنداری راجرز و مقیاس عزت نفس رونبرگ بصورت رایگان🙂
 
 
چكیده 
تحقیق حاضر تحقیقی است مقایسه ای – نیمه تجربی كه به بررسی مسائل و مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده پرداخته است.برای بررسی موضوع فوق، از پرسش نامه  استاندارد كه روایی شده و به تأیید استاد راهنما، رسیده است ، به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.
نتایج این بررسی بر اثر اطلاعاتی به دست آمده كه از طریق پرسش نامه مقیاس خود پنداری راجرز و مقیاس عزت نفس روزنبرگ تهیه و بین 40 نفر از نوجوانان پسر كه 20 نفر آن نوجوانان عادی به طریق نمونه گیری تصادفی توزیع شد.
 
اطلاعات حاصله از این پرسش نامه با استخراج جدول نمره و مجذور نمرات و با استفاده از تحلیل مجذور نمرات t/student جهت اثبات فرضیه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل پرسش نامه های پاسخگویان، تأثیر بررسی مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان بررسی شد و نتیجه گرفته شد كه بین میزان خودپنداری و عزت نفس نوجوانان بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده تقاوتی وجود ندارد و تنها اختلاف درصد پرخاشگری میان دو گروه است. یعنی پرخاشگری نوجوانان پسر تحت سرپرستی بهزیستی بیشتر از نوجوانان پسر تحت سرپرستی خانواده است.
 
 
 
کلمات کلیدی:

رشد روانی فرزندان

رشد اجتماعی فرزندان

تاثیر خانواده بر مشكلات روانی و اجتماعی فرزندان

 
 
 
مقدمه
دوران پرتلاطم نوجوانی و مرحله گذر از این دوران گذرگاهی است برای هر چه زودتر رسیدن به دنیال جذاب جوانی، كه از دور های ظریف و حساس زندگی آدمی و شاید هم حساسترین این دوران است. در این دوره نوجوان كه به تازگی از دنیای شیرین و شاد پر از امنیت كودكی گذر كرده است ، گام در دنیای پرنشیب و فرازی می گذراد كه دیگر به اندازه عالم كودكی طلایی و دریایی نیست.واقعیتهای زندگی اندك، اندك چهره نشان می دهند و نوجوان اغلب نخستین سختیهای دوران بزرگسالی را تجربه میكند. این دنیا واقعی تر است؛ دنیایی نزدیكتر به دنیای بزرگترها ، پر كشش ، پر ماجرا و سرشار از تجربه های نو و بیشتر و مهمتر از همه دنیایی آكنده از رشد تحول نوجوان در این مرحله از زندگی با شتابی كه گاه مهار نشدنی به نظر می آید، دگرگون می شود و رشد می كند. 
 
رشدی پر دامنه و گسترده كه جسم و جان او را شامل می شود، این رشد و تحولات مثل رشد عضلانی، پدیدار شدن سائقه تولید مثل، ظهور عواطف و عادت به جنس مقابل، گستردگی هوش نظری، شكل گرفتن اندیشه های آرمانی، استقلال طلبی، تحولات عقلی و عاطفی و بالاتر از همه میل به سبك هویت، آن چنان سریع و یكباره اتفاق می افتد كه گویی فردی با او دوباره به دنیا آمده است و در برابر جامعه والدین خود اعلام وجود می كند. این تولد دوباره، برای اطرافیانش بیگانه و ناشناخته نیست ، اما شتاب و دامنه گسترده این دگرگونیها و تغییرات به حدی است كه نوجوان دیگر «خود» را نمی شناسد و برای كنار آمدن با این تازه وارد بیگانه «خود» و خواسته هایش ندارد و هنوز با خود آشنا نیست.
 
در این دگرگونی همه جانبه، نوجوان به تنهایی توان و یاری رویارویی و توافق با این همه تفسیر و رشد و تحول را ندارد. اگر شرایط مطلوب اجتماعی یاریش نكند، اگر مادر و پدر به راستی مسائل و مشكلات او را نفهمند، گر جامعه برای آشتی دادن او با تضادهایش و گذر از این رویدادها همراهیش نكند، و اگر وی خود را تنها و بی یاور بیابد و احساس امنیت و همراهی نكند، نوجوان در برابر كوهی از تغییرات و مشكلات دچار اختلالات رفتاری می شود ، استغدادها و توانمندهایش هرز می رود یا دست كم بخش مهمی از آن صرف ناموفق حل مشكلاتش می شوند، نتایج اختلالات رفتاری نوجوانان عیناً به جامعه منتقل می شود و در واقع جامعه را بیمار می كند و این در حالی است كه پیشگیری یا معالجه موارد بسیاری از این اختلالات هم دشوار نیست.
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
مقدمه الف
چكیده تحقیق د
-شروع موضوع تحقیق 2
-اهمیت و ضرورت تحقیق 15
-اهداف تحقیق 41
-طرح سوال پژوهشی 44
-فرضیه های تحقیق 46
-تعریف اصطلاحات عملی و نظری 47
شرح موضوع تحقیق 49
اهمیت و ضرورت تحقیق 52
خصوصیات عاطفی در دورة نوجوانی و جوانی 53
رشد اجتماعی در دورة نوجوانی 54
رشد روانی در دورة نوجوانی 55
عوامل مؤثر در ایجاد مسائل و مشكلات دورة نوجوانی 56
چگونگی رفتار بانوجوانان و جوانان 57
اهداف طرح تحقیق 58
طرح سؤال پژوهشی 59
فرضیه های تحقیق 60
تعریف اصطلاحات و مفاهیم 64
نوجوانی 66
بهزیستی 67
خانواده 68
روانی – اجتماعی 69
خودپنداری 70
-ادبیات پژوهش 71
-تاریخچه ای كوتاه از بهزیستی در ایران 72
-مجموع بررسی ها و برداشت های اولیه و كلی 73
ادبیات پژوهش 73
تاریخچه ای كوتاه از بهزیستی در ایران 74
مجموع بررسی ها و برداشتهای اولیه و كلی و دستورالعمل اجرایی 75
-توصیف نوع و روش تحقیق 76
-توصیف جامعه آماری 77
-تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری 78
-روش آماری 79
توصیف نوع و روش تحقیق 80
توصیف جامعه آماری 81
تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری 82
روش جمع آوری اطلاعات 83
روش آماری 84
-مقدمه 85
-تحلیل مجذور نمرات T/student 86
-تجزیه و تحلیل آماری داده ها 87
مقدمه 87
-اثبات فرضیه ها 87
-نتیجه گیری كلی 88
-محدودیت های تحقیق 89
-پیشنهادات 89
-اثبات فرضیه ها 89
-فرضیه 89
-اثبات فرضیه 89
-فرضیه 90
-اثبات فرضیه 90
-فرضیه 90
-اثبات فرضیه 90
-فرضیه 90
-اثبات فرضیه 90
نتیجه گیری كلی 91
توصیف نوع روش تحقیق 91
جامعه آماری 91
روش آماری 91
متغیرهای حاضر در این پروژه 91
محدودیتهای تحقیق 93
پیشنهادات 95
 
منابع و مأخذ
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336