نحوه اثرگذاری فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی و ایجاد مدلی جامع جهت تبیین آن

نحوه اثرگذاری فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی و ایجاد مدلی جامع جهت تبیین آن

نحوه اثرگذاری فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی و ایجاد مدلی جامع جهت تبیین آن

عنوان این پایان نامه نحوه اثرگذاری فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی و ایجاد مدلی جامع جهت تبیین آن و با هدف تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان در شرکت های بیمه می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 210
حجم 1/964 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

نحوه اثرگذاری فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی و ایجاد مدلی جامع جهت تبیین آن

(مطالعه موردی:شركت سهامی بیمه ایران)
 
 
 
*قابل استفاده برای رشته فناوری اطلاعات
 
*آپدیت چهارم با 450 صفحه با عنوان شركت سهامی بیمه ایران باز بصورت رایگان اضافه شد🙂
 
آپدیتهای قبلی:
1.تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان 7 صفحه
2.تاثیر آی تی بر ساختار نیروی كار و ساختار مشاغل 21 صفحه
3.تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان در دولت الکترونیک و تاثیر آن در شکل گیری سازمان های الکترونیک 17 صفحه
 
 
*تعداد کل صفحات:210 صفحه اولیه + 495 صفحه آپدیت
 
 

 

 

عنوان این پایان نامه نحوه اثرگذاری فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی و ایجاد مدلی جامع جهت تبیین آن می باشد. و هدف از آن بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی می باشد. ما می خواهیم بصورت جامع و کامل تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان در شرکت های بیمه را بررسی و تحلیل کنیم.

 

 

 

پایان نامه دارای 5 فصل می باشد که در فصل اول معرفی تحقیق می پردازیم.

در فصل دوم ادبیات نظری و تجربی تحقیق در 4 بخش بررسی می شود. در بخش اول به مبانی نظری فناوری اطلاعات می پردازیم و در آن مولفه ها و کاربردهای آن را بررسی میکنیم. و بصورت نمونه چند سازمان که در آن فناوری اطلاعات استفاده شده را تحلیل می کنیم. و در ادامه برای بررسی بیشتر به موضوع مهم سیستمهای اطلاعاتی در سازمان می پردازیم. قسمت دوم سازمان و ساختار سازمانی بصورت کامل بررسی می شود. قسمت سوم پیشینه تحقیق در مورد اثرات فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهیم. در قسمت چهارم ساختار و تشكیلات شركت سهامی بیمه ایران تشریح خواهد شد

در فصل سوم: روش و روش‌شناسی تحقیق  آورده شده است.

در فصل چهارم  تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق بصورت تحللی و جامع صورت گرفته است.

در فصل پنجم بحث و نتیجه‌گیری تحقیق می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: معرفی تحقیق 3
مقدمه: 5
تعریف موضوع: 6
بیان مساله: 8
اهداف تحقیق: 9
اهمیت و ضرورت تحقیق: 10
فرضیات تحقیق: 12
تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های اصلی تحقیق 12
– فناوری اطلاعات: 12
– پیچیدگی: 13
– رسمیت: 13
– تمركز: 14
نسبت‌های پرسنلی: 14

 

فصل دوم :ادبیات نظری و تجربی تحقیق 15
قسمت اول:فن‌آوری اطلاعات 16
مقدمه: 17
تكنولوژی (فن‌آوری) : 19
1- پژوهش وود وارد: 22
3 ـ مطالعات جیمز تامپسون: 26
تعریف فن‌آوری اطلاعات: 28
تاریخچه فن‌آوری اطلاعات: 30
مولفه‌های فن‌آوری اطلاعات: 37
معرفی چند نمونه از فن‌آوریهای اطلاعاتی: 38
ـ كاربرد فن‌آوری اطلاعات در سازمانها: 41
ب) كاربرد اطلاعاتی: 42
ناخشنودی از فن‌آوری اطلاعات در سازمان: 43
خشنودی از فن‌آوری اطلاعات در سازمان: 44
2 ـ بیمارستان كینگستون: 45
سیستم اطلاعات چیست؟ 46
سیستمهای اطلاعاتی در سازمان: 50
1 ـ سیستم اطلاعات مدیریت(MIS) 50
سیستمهای اطلاعات مدیریت چهار گونه گزارش تولید می‌كند: 51
ـ سیستمهای پشتیبانی تصمیم‌گیری با بازده قوی: 53
خصوصیات سیستمهای پشتیبانی تصمیم‌گیری: 53
ـ عوامل مهم در موفقیت سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری: 55
معماری سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری: 56
سیستم اتوماسیون اداری(OAS) 57
سیستم اطلاعاتی عملیاتی TPS 60
سیستمهای كارهای دانش‌بر KWS : 61
سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی: 63
مزایای فن‌آوری اطلاعات: 66
محدودیتهای فن‌آوری اطلاعات: 67

 

قسمت دوم:سازمان و ساختار سازمانی 69
مقدمه: «چرایی مطالعه سازمان» 70
نگاهی به تعاریف سازمان: 71
ـ سازمان از نظر «Pfiffner & sherwood»: 72
سازماندهی (Organizing): 78
1- سازماندهی بر مبنای وظیفه یا هدف. 79
3- سازمان بر مبنای منطقه عملیاتی (جغرافیایی) 85
4- سازماندهی بر مبنای زمان: 87
6- سازمان مبتنی بر بازار: 90
نقاط قوت و ضعف ساختار ماتریس: 94
ابعاد ساختاری: 102
فنون رسمی سازی: 105
نسبتهای پرسنلی: 112
فرهنگ چه می‌كند؟ 121

 

قسمت سوم:پیشینه تحقیق 123
پیشینه تحقیق: 124
الف) تحقیقات خارج از كشور: 124
1- بررسی و پژوهش اسمیت 124
بررسی و پژوهش ویگاند: 125
تحقیق فیفرولبلباسی: 126
تحقیقات تریست و بمفورد: 128
ب) تحقیقات انجام شده در ایران: 129
خلاصه و نتیجه گیری از فصل دوم: 132

 

قسمت چهارم:- ساختار و تشكیلات شركت سهامی بیمه ایران ، 134
بیمه چیست؟ 135
نگاهی به بیمه ایران: 135
معرفی مجتمع‌ها و شعب بیمه‌ای شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران: 137

 

فصل سوم: روش و روش‌شناسی تحقیق » 144
مقدمه: 145
جامعه آماری مورد مطالعه: 145
روش جمع‌آوری اطلاعات: 145
ابزار اندازه‌گیری: (معرفی پرسشنامه) 147
– تعیین روایی (validity) و پایایی (Reliability) پرسشنامه: 149

 

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق » 151
تجزیه و تحلیل اطلاعات: 152
الف) توزیع فراوانی‌های مشاهده شده: 152
1- اطلاعات جمعیت شناختی: 152
نمودار میزان استفاده از سیستم پشتیبانی از مدیران ارشد 157
ب) محاسبه میانگین، میانه، نما، انحراف معیار و ضریب چولگی متغیرهای پرسشنامه شامل: 167
تعریف شاخصها: 168
ضریب چولگی: 168
معرفی ضریب همبستگی پیرسون 176

 

 

فصل پنجم:بحث و نتیجه‌گیری تحقیق 185
مقدمه: 186
مروری بر ابعاد IT: 187
نتیجه‌گیری از فرضیه اول: 188
نتیجه‌گیری از فرضیه دوم: 189
نتیجه‌گیری از فرضیه‌ سوم: 190
نتیجه‌گیری از فرضیه چهارم: 191
پیشنهادات تحقیق: 192
الف: پیشنهاد برای سازمان : 192
ب) پیشنهادهایی جهت تحقیقات بعدی: 195

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336