مدیریت منابع در دسترس شبکه به منظور بهبود کارایی شبکه های مشارکتی

مدیریت منابع در دسترس شبکه به منظور بهبود کارایی شبکه های مشارکتی

مدیریت منابع در دسترس شبکه به منظور بهبود کارایی شبکه های مشارکتی

هدف از این پایان نامه مدیریت منابع در دسترس شبکه به منظور بهبود کارایی شبکه های مشارکتی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 145
حجم 1/770 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق-مخابرات

مدیریت منابع در دسترس شبکه به منظور بهبود کارایی شبکه های مشارکتی

 
 
چکیده:
نیاز کاربران مخابراتی، ارسال اطلاعات با نرخ مطلوب و احتمال خطای کد برداری به اندازه دلخواه کوچک است. با این حال، مهندسین مخابرات در تلاش هر چه بیشتر به منطور بهینه سازی نرخ ارسال اطلاعات به کاربران مخابراتی هستند. برای اینکه بتوان این نیاز ها را برآورد نمود، به امکاناتی مانند پهنای باند فرکانسی، توان و زمان نیازمندیم.به جهت اینکه در منابع موجود محدودیت هایی داریم، باید راهکار هایی به منظور غلبه بر این محدودیت ها پیدا کنیم که از مهمترین این راهکارها، شناخت صحیح به تهجیزات کاربران و همچنین مجهز کردن آنها به راهبرد های مشارکت در شبکه های مخابراتی بیسیم است.
 
با به کار گیری گره های رله می توانیم از منابعی که دیگر کاربران شبکه دارند، استفاده بهتری شود. می توان گره های رله را جز منابع حساب کرد و سعی بر آن باشد که مدیریت بهتری برروی آنها داشته باشیم. با افزودن شناخت تا کاربران می توانند از پهنای باند فرکانسی رها شده و به روش موثرتر استفاده نمایند. با این وجود، به منظور مدیریت دیگر منابع همچون توان، می بایست از الگوریتم های مرود استفاده قرار گیرد که در آنها نهایت استفاده از منابع صورت گیرد.
 
در پایان نامه تخصیص منابع در سیستم های بیسیم مشارکتی، راهبرد مشارکتی با بازده طیفی مناسب برای سیستم های بدون سیستم معرفی می شود و کارایی آن با معیار احتمال خاموشی و نرخ خطای سمبل مورد بررسی قرار گیرد. همچنین راهبرد مورد نظر در شبکه ثانویه مبتنی بر شناخت بکارگیری می شود. در شبکه ثانویه مبتنی بر شناخت، محدود بودن طیف و منابع در دسترس، به کارگیری یک راهبرد با بازده طیفی بالا، برای اینگونه شبکه ها، یک امر ضروری است.نتایح مشخص می کند که راهبرد کدبرداری و گسیل نموی-انتخابی یک راهبرد بهتر و با بازده طیف مناسب تر در مقایسه با راهبردهای مشارکتی دیگر می باشد. همینطور اثرات شبکه اولیه نیز به جهت کارایی این شبکه ثانویه، مورد بررسی قرار گرفته شده است.
 
 
کلمات کلیدی:

نرخ خطای سمبل

شبکه های مشارکتی

شبکه های مبتنی بر شناخت

کدبرداری و گسیل نموی-انتخابی

 
 
 
 
 
فهرست مطالب
فهرست تصاویر – پ
فهرست جداول – ث
۱ – پیشگفتار – ۱
مقدمه – ۱
تاریخچه – ۳
ساختار رساله – ۶
 

۲ – مروری بر راهبردهای مشارکت و شناخت – ۹

مقدمه – ۹
مشارکت – ۱۰
راهبرد های رله کردن – ۱۱
کانال مبتنی بر شناخت – ۱۳
اطلاعات جانبی – ۱۴
شبکه های مبتنی بر شناخت – ۱۴
مشارکت و شبکه های مبتنی بر شناخت – ۱۷
کارایی شبکه های بیسیم -۱۹
معیار های کارایی سنجی – ۲۰
مدل های کانال بیسیم – ۲۳
نتیجه گیری – ۲۵
 

۳ – راهبرد کدگشایی و گسیل نموی-انتخابی – ۲۶

مقدمه – ۲۶
بررسی راهبرد کدگشایی و گسیل – ۲۷
بررسی راهبرد کدگشایی و گسیل نموی-انتخابی – ۳۰
احتمال خاموشی – ۳۴
احتمال خاموشی در کانال رایلی – ۳۶
احتمال خاموشی در کانال رایسین – ۳۸
احتمال خاموشی در کانال ناکاگامی – ۳۹
احتمال خطای سمبل – ۴۱
احتمال خطای سمبل کانال رایلی – ۴۲
احتمال خطای سمبل کانال رایسین – ۴۴
احتمال خطای سمبل کانال ناکاگامی – ۴۶
اختصاص بهینه توان بین منبع و رله – ۴۹
تحلیل وارزیابی نتایج – ۵۳
نتیجه گیری – ۵۸
 

۴ – محدودیت توان شبکه مشارکتی مبتنی بر شناخت – ۶۰

مقدمه – ۶۰
شبکه های مبتنی بر شناخت – ۶۱
محدودیت لحظه ای توان – ۶۳
احتمال خاموشی – ۶۵
احتمال خطای سمبل – ۶۷
محدودیت متوسط توان – ۷۳
تخصیص توان با قید حداکثر توان – ۷۶
تحلیل و ارزیابی نتایج – ۷۸
نتیجه گیری – ۸۳
 

۵ – تأثیر شبکه های اولیه بر کارایی شبکه مبتنی بر شناخت – ۸۵

مقدمه – ۸۵
اثر سیگنال یک کاربر اولیه بر شبکه ثانویه – ۸۶
چند حالت خاص – ۸۹
اثر سیگنال کاربران اولیه بر شبکه ثانویه (کانال دسترسی چندگانه) – ۹۳
ارتباط تداخلی همسان – ۹۶
ارتباط تداخلی ناهمسان – ۹۹
تحلیل وارزیابی نتایج – ۱۰۲
نتیجه گیری – ۱۰۶
 
۶ – نتیجه گیری و پیشنهاد ها – ۱۰۸
جمع بندی و نتیجه گیری – ۱۰۸
پیشنهادها – ۱۱۰
اثبات لم های محاسبه توزیع متغیرهای تصادفی مربوط به فصل چهارم – ۱۱۲
نسبت دو متغیر تصادفی نمایی مستقل – ۱۱۲
دو متغیر تصادفی ناشی از سه متغیر تصادفی نمایی مستقل – ۱۱۳
اثبات لم های محاسبه توزیع متغیرهای تصادفی مربوط به فصل پنجم – ۱۱۵
نسبت یک متغیر تصادفی نمایی به متغیر تصادفی نمایی مستقل بعلاوه مقدار ثابت – ۱۱۵
توزیع مشترک نسبت دومتغیر تصادفی نمایی مستقل به متغیر تصادفی نمایی به علاوه مقدار ثابت – ۱۱۶
نسبت یک متغیر تصادفی نمایی و ارلانگ به علاوه مقدار ثابت – ۱۱۷
توریع مشترک نسبت دو متغیر تصادفی نمایی مستقل به متغیر تصادفی ارلانگبه علاوه مقدار ثابت – ۱۱۸
جمع چندنمایی ناهمسان – ۱۲۰
متغیری مرکب از چندین متغیر تصادفی نمایی مستقل – ۱۲۲
توزیع مشترک دو متغیر مرکب از چندین متغیر تصادفی نمایی مستقل – ۱۲۳
واژه نامه انگلیسی به فارسی – ۱۲۵
واژه نامه فارسی به انگلیسی – ۱۲۹
مراجع – ۱۳۳


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336