ماشین کاری با لیزر

ماشین کاری با لیزر

ماشین کاری با لیزر

دانلود پایان نامه ماشین کاری با لیزر

مشخصات فایل

تعداد صفحات 56
حجم 0/168 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته برق

ماشین کاری با لیزر

 
مقدمه
براساس اصولی است كه اخیرا كشف شده اند. لیزر یك نام اختصاری به معنی تقویت نور با انتشار برانگیخته تابش است. فرآیند به برخورد یك اشعه نور تكرنگ همفار جهت دار شدید به قطعه كاری كه ماده به وسیله تبخیر از آن خارج می شود بستگی دارد. توضیح پدیده اتمی كه در ضمیمه اشاره شد مبنای مفیدی برای فراگیری اثرات لیزر است. شاولاو و تانز در سال1958 برای اولین بار لیزر را مطرح كردند. آنها یك تداخل سنج فابری- پرت كه مثل یك جعبه تشدید عمل می كرد درنظر گرفتند. این دستگاه اساسا از دو آینه نیمه نقره اندود موازی و تخت تشكیل شده كه دربین آنها یك شعاع نوع تكرنگ چندین بار بازتابش می شود. فضای بین آینه ها با یك محیط تقویت كننده، مولكولهای گاز برانگیخته شده تا سطوح بالای انرژی، پر می شود .
 
 نور پس از تابش بوسیله آینه ها درون گاز برانگیخته در جهت موازی با محور تداخل سنج منتشر شده و به این ترتیب نور تقویت می شود، البته به شرط اینكه در بازتابشها فاز آن تغییر نكند رشد موج نور در محیط با موج رشد یابنده W1  كه در شكل1 از آینهM1 به سمت راست حركت می كند نشان داده می شود. پس از بازتابش از آیینهM2 یك موج رشد یابنده دیگرW2 كه در جهت عكس حركت می كند ایجاد می شود.. آینه M2 نیز كمی جابجا می شود .بنابراین اشعه نوری كه از آن منتشر می گردد تحت زاویه نسبت به محور واگرا است.
 
D قطر آینه است. مثلا اگرD=10mm;=1m;=10-4 یا22s قوس خواهد بود. یعنی نور انتشاری كاملا همراستا است. و اگرایی اشعه را می توان با استفاده از عدسیهای مناسب كنترل كرد. می توان قطر آن را روی سطوح گسترده تری متمركز كرد.1kj انرژی الكتریكی را در1ms منتشر می كند. اشعه لیزری با انرژی3j ر6934A با سطح مقطع5mm و  واگرایی10-3 rad تولید شده است. این اشعه درحالت متمركز شدت توان1MW cm-2 را   ایجاد می كند. حداكثر همسویی یا همدوسی فضایی مجموعه اشعه با پراش آینه های مور نظر شاولاو و تانز توجه بیشتری را جلب كرده است. برای دستیابی به اشعه نور كاملا همراستا پدیده های فیزیكی و مرتبط با انتشار تابش بررسی شدند. ابتدا پدیده  معروف نشر خود به خود بررسی می شود.
 
 
 
کلمات کلیدی:

لیزر

ماشین کاری

ماشینکاری با لیزر

انواع لیزر برای ماشینكاری

 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه: 3
چكیده 5
1- ماشینكاری با لیزر: 6
2- نشر خود به خود تابش: 8
3- انتشار القایی: 8

4- روشهای به دست آوردن وارونگی : 11

الف) پمپاژ نوری(مثل لیزر یاقوت) 11
ب)تحریك مستقیم الكترون( مثل لیزر آرگون) 11
نوسان لیزر: 12
6- انواع لیزربرای ماشینكاری  : 12
ج )  لیزر دی اكسید كربن 14
جدول 1 انواع لیزرهای گاز ( داده های فاولژ ، 1975) 14
اجزاء فعال 14
HeNe 15

د ) لیزرهای حالت جامد با پمپاژ نوری 15

طول موج خروجی(m) 16
یاقوت(cr3+) 16

7- مشخصات اشعه لیزر: 18

7-1- پروفیل فضایی: 18
7-2- واگرایی اشعه: 19

8- اثرات لیرز بر مواد: 21

9- اثرات برجنس قطعه كار: 27

10- سرعت ماشینكاری: 27
11- ماشینكاری با لیزر به كمك جت گاز: 29
12- سوارخكاری: 29
12-1- یافته های تجربی: 29
13- برش: 33
1 شكست كنترل شده: 34
16- برش اجزاء الكترونیك: 35

17- ماشینكاری مافوق صوت:(USM) 36

19- دامنه هادرUSM: 37
20- خواص مواددگرسان كننده مغناطیسی: 39
21- جنس ابزار: 41
22- فشار استاتیك ابزار بر قطعه كار: 41
23- سوسپانسیون ساینده: 41
2دامنه ارتعاش ابزار: 43
26- جنس قطعه كار: 45

27- اثرات شكل ابزاربرسرعت ماشینكاری: 47

29- اثر تئوری بار استاتیك و دامنه ارتعاش برسرعت ماشینكاری: 51

30- پرداخت سطحی: 52
34- سوراخكاری: 55
منابع و ماخذ: 57
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336