عوامل مهاجرت روستاییان و بررسی الگوی مهاجرت در ایران

عوامل مهاجرت روستاییان و بررسی الگوی مهاجرت در ایران

عوامل مهاجرت روستاییان و بررسی الگوی مهاجرت در ایران

در این پایان نامه به علل مهاجرت و الگوی مهاجرت عوامل موثر در مهاجرت پرداخته ایم

مشخصات فایل

تعداد صفحات 68
حجم 0/254 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته جغرافیا

عوامل مهاجرت روستاییان و بررسی الگوی مهاجرت در ایران

 
چکیده:
در این پایان نامه به علل مهاجرت و الگوی مهاجرت عوامل موثر در مهاجرت پرداخته ایم.موضوع دیگری كه در این پایان نامه مورد توجه قرا رگرفته انواع مهاجرت از بعد مكانی بوده است در ادامه به تشكیل جهاد سازندگی وعملكردش در خصوص راه وبرق رسانی وزیرساخت ها اشاره شده است.در ادامه به تاریخچه وروند مهاجرت روستائیان به شهرها در ایران اشاره شده است در ادامه به مبانی نظری تحقیق پرداخته ایم ونظریه های كه با موضوع تحقیق همخوانی داشت را بطور مختصر توضیح داده ایم ودر خاتمه مطالعات پیشین را در هر یك از زمینه های اشتغال غیركشاورزی وصنایع روستایی-فعالیت های عمرانی وزمین وارتباط آنها را با مهاجرت به اختصار بیان نموده ایم.
 
 
کلمات کلیدی:

مهاجرت

انواع مهاجرت

مهاجرت روستاییان

الگوی مهاجرت در ایران

 
 
 
مقدمه:
نتیجه نهایی مهاجرت از روستا به شهر نابودی کامل شکوفایی ملی و از دست دادن آزادی است چرا که انحطاط روستا به مثابه انحطاط تمدن است، تمدنی که ضامن قانون شهروند و حفظ حرمت آزادی انسان است (رولان ماسپتیول به نقل از پیتیه ، 1369، 44) .در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، مهاجرت از روستا به شهر در زمره مهمترین مسائل اجتماعی و اقتصادی به شمار می آید. این مهاجران هم در مبدأ و هم در مقصد مسائل و مشکلاتی از جمله؛ بروز نابسامانی های متعدد ناشی از فشار بر منابع و امکانات محدود جوامع شهری ،  بیکاری و کم کاری ، کمبود فضای زیستی و آموزشی ، آلودگی هوا و محیط زیست، سالخوردگی و زنانه شدن نیروی کار کشاورزی ، تخلیه روستاها و غیره را به وجود می آورند.
 
طبق نظریه گزینشی بودن مهاجرت، در اولین فرصت ، بعضی از افراد مهاجرت را بر می گزینند و بعضی ماندن را، این امر بر حسب تصادف نیست. معمولاً مهاجر ویژگی هایی دارد که موجب می شود زمینه های رفتن یا ماندن را در مقایسه با آنهایی که می مانند، متفاوت ارزیابی کند (اوبرای، 1370: 82) . بررسی های داخلی و خارجی که درباره مهاجرت به خصوص مهاجرت از روستا به شهر انجام شده، توافق دارند که تمایل و تصمیم گیری برای مهاجرت به سن و جنس و تحصیلات بستگی دارد. افراد 15 تا 30 ساله در جریان مهاجرت سهم عمده را دارند. طبق نتایج سرشمار ی1375، بیشترین مهاجران زن و مرد در سنین 24-20 ساله (1320766نفر) قرار دارند، و بعد از تعداد نفرات گروههای سنی به نسبت جناح های گروه سنی کاسته می شود . 
 
همچنین در سرشماری یاد شده نسبت جنسی کل کشور 103 ونسبت جنسی مهاجران 123 گزارش شده است (مرکز آمار ایران، 1375) ، که نشان می دهد بیشترین مهاجران کشور را مردان تشکیل می دهند. تفاوت نسبت جنسی در گروه سنی 24-20 ساله به بالاترین سطح خود می رسد (96 برای کل و 144 برای مهاجران). برای تحلیل نسبت جنسی مهاجران در ایران گروه سنی 29-25 ساله مناسب است. در گروه سنی ذکر شده ، نسبت جنسی برای مهاجران 124 و برای کل کشور 100 می باشد. که در این گروه سنی مردان بیشتر برای کسب درآمد، دانش، اشتغال و غیره مکان اقامت خود را ترک می کنند.
 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه
بیان مسئله و اهمیت موضوع
اهداف پژوهش
مدل افول روستایی
 

فصل اول:الگوی مهاجرت روستایی در ایران      

— : مهاجرت دائمی       
–:  مهاجرت فصلی                                          
– : مهاجرت از بعد مرزهای سیاسی داخلی و خارجی         
-: انگیزه مهاجرت داخلی                            
– : برخی از علل مهاجرت روستا به شهر           
— : عوامل اقتصادی                                          
— : علل اجتماعی                                            
— : علل طبیعی  
— : خدمات عمرانی و زیر ساخت ها                      
– : برخی دلایل استقرار بخشی روستائیان           
— : اقتصادی     
— : اجتماعی و روانی                                        
– : انواع مهاجرت از بعد مكانی                               
— : مهاجرت از روستا به شهر                              
— : مهاجرت از روستا به روستا                            
— : مهاجرت از شهر به روستا                              
– : جایگاه امور زیربنایی در توسعه روستایی       
– : تشكیل جهاد سازندگی و توجه به امور ها پس از انقلاب  
–: وظایف و عملكرد جهاد در خصوص راه روستایی . 
— : عملكرد جهاد سازندگی در خصوص آبرسانی        
— : عملكرد جهاد در خصوص برق رسانی روستاها     
– : رویكرد های اساسی وزارت جهاد سازندگی   
— : توجه به اقشار فقیر روستایی                         
— : توجه به زیرساخت های روستایی                    
— : توجه به توسعه روستایی                              
– : تاریخچه و روند مهاجرت روستائیان شهرها در ایران  
– : ابعاد مهاجرت روستائیان به شهرها     
— : بعد اول    
— : بعد دوم    
-: سؤالات تحقیق                           
– : مبانی نظری تحقیق                      
— : نظریه تفاوت ها یا نظریة جذب و دفع              
–: نظریه دگرگونی و توسعه                               
— : نظریه فایده هزینه                                      
— : نظریة درآمد انتظاری                                   
– : مطالعات پیشین                                 
— :  سابقة تحقیق در خصوص مشاغل غیر كشاورزی ، ( صنایع روستایی و مهاجرت)                   
— : سابقة تحقیق در خصوص فعالیت های عمرانی و مهاجرت                                     
— : زمین و مهاجرت .       
جدول شماره (7) طبقه بندی نظریات مهاجرت
 

فصل دوم:علل مهاجرت روستائیان

مقدمه : 41
نگاره 1- مدل دورانی افول روستایی
جدول 2- توزیع فراوانی پایان نامه های تحصیلی حوزه مطالعه بر حسب رشته و مقطع تحصیلی
جدول 3- توزیع فراوانی پایان نامه های تحصیلی حوزه مطالعه بر حسب روش بررسی و واحد تحلیل
نمودار 1- توزیع نسبی علل مهاجرت
جدول 5- سهم هر یک از عوامل اقتصادی در مهاجرت از روستا به شهر
جدول 6- سهم هر یک از عوامل اجتماعی و فرهنگی در مهاجرت از روستا به شهر
جدول 7- سهم هر یک از عوامل جمعیت شناسی در مهاجرت از روستا به شهر
نمودار 2- توزیع نسبی عوامل جاذبه، دافعه، تبعی  و شخصی در مهاجرت
نمودار 3- توزیع نسبی تأثیر عامل دافعه در علل چهارگانه مهاجرت
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی  
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336