دانلود مقاله ترجمه شده قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی

دانلود مقاله ترجمه شده قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی

دانلود مقاله ترجمه شده قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی

دانلود مقاله ترجمه شده قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 33
حجم 0/603 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf

توضیحات کامل

دانلود مقاله ترجمه شده قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی

همراه با ضمایم

 
 
ضمایم:
ضمایم قواعد داوری
ضمیمه 1. اساسنامه دیوان بینالمللی داوری اتاق
ضمیمه 2. قواعد داخلی دیوان بینالمللی داوری اتاق
ضمیمه 3. هزینه ها و حق الزحمه داوری
 
 
چکیده:
اتاق بازرگانی بین المللی یک سازمان غیرانتفاعی است که مقر آن در پاریس است و اکنون پس از هشتاد و اندی سال که از تأسیس آن می گذرد، همچنان همان اهداف و رسالتی را تعقیب میکند که پایه گذاران اولیه در نظر داشتند. این اتاق، که انعکاس صدای جامعه بازرگانی جهانی است، به خوبی نشان داده که «اقتصاد جهانی» وسیله ای است، برای ایجاد و حفظ صلح و بهروزی بشر.یکی از روش هایی که اتاق بازرگانی بین المللی برای پیشبرد و پشتیبانی از اقتصاد جهانی اتخاذ کرده، توسعه و گسترش «داوری تجاری بین المللی» است. از همین رو، از سال 1923 یک سازمان داوری را – موسوم به دیوان بین المللی داوری – به صورت تشکیلات وابسته به اتاق بازرگانی بین المللی، تشکیل شده است. دیوان داوری اتاق از ابتدای تاسیس در سال 1923، در توسعه اسلوب داوری به عنوان اسلوب برگزیده جهت حل و فصل دعاوی و اختلافات بازرگانی بین المللی – از دعاوی مربوط به معاملات خرید و فروش کوچک گرفته تا دعاوی و اختلافات کلان مربوط به طرحهای بزرگ زیر بنائی که با تأمین مالی دولتها اجرا می شود – همواره پیشاهنگ بوده است. تا به امروز [سال 2005] دیوان داوری ICC قریب 000/14 پرونده داوری بین المللی را در بیش از 100 کشور به عنوان محل داوری، و با اصحاب دعوی از قریب 150 کشور، تصدی کرده و به سامان رسانده است. این کارنامه، دیوان را به معتبرترین، برجسته ترین و با تجربه ترین سازمان داوری در عرصه جهانی تبدیل کرده است.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

دیوان داوری ICC

اتاق بازرگانی بین المللی

داوری اتاق بازرگانی بین المللی

قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی

 
 
 
فهرست قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی
مقررات مقدماتی
ماده 1. دیوان بینالمللی داوری
ماده 2. تعاریف
ماده 3. ابلاغهای کتبی، مراسلات، مواعد زمانی
فهرست قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی
مقررات مقدماتی
ماده 1. دیوان بینالمللی داوری
ماده 2. تعاریف
ماده 3. ابلاغهای کتبی، مراسلات، مواعد زمانی
شروع داوری
ماده 4. درخواست داوری
ماده 5. پاسخ به درخواست داوری; دعاوی متقابل
ماده 6. آثار موافقتنامه داوری
مرجع داوری
ماده 7. مقررات کلی
ماده 8 . تعداد داوران
ماده 9. نصب و تأیید داور
ماده 10 . داوری چند طرفه
ماده 11 . جرح داوران
ماده 12 . تعویضداوران
جریان داوری
ماده 13 . تسلیم پرونده به هیأت داوری
ماده 14 . محل داوری
ماده 15 . قواعد حاکم بر رسیدگی
ماده 16 . زبان داوری
ماده 17 . قواعد حقوقی حاکم بر ماهیت
ماده 18 . قرارنامه داوری; زمانبندی رسیدگی
ماده 19 . ادعاهای جدید
ماده 20 . تعیین واقعیات مربوط به موضوع دعوی
ماده 21 . جلسات استماع
ماده 22 . ختم رسیدگی
ماده 23 . اقدامات موقت و تأمینی
مرکز داوری اتاق ایران
رأی داوری
ماده 24 . مهلت صدور رأی
ماده 25 . صدور رأی
ماده 26 . رأی مبتنی بر تراضی
ماده 27 . بررسی رأی داوری توسط دیوان
ماده 28 . ابلاغ، تودیع و قابلیت اجرای رأی
ماده 29 . اصلاح و تفسیر رأی
هزینهها
ماده 30 . پیشپرداخت برای تأمین هزینههای داوری
ماده 31 . تصمیمگیری در مورد هزینههای داوری
مقررات متفرقه
ماده 32 . تغییر مواعد زمانی
ماده 33 . اسقاط حق اعتراض
ماده 34 . معافیت داوران از مسؤولیت
ماده 35 . قاعده کلی
ضمایم قواعد داوری
ضمیمه 1. اساسنامه دیوان بینالمللی داوری اتاق
ضمیمه 2. قواعد داخلی دیوان بینالمللی داوری اتاق
ضمیمه 3. هزینهها و حقالزحمه داوری
ماده 4. درخواست داوری
ماده 5. پاسخ به درخواست داوری; دعاوی متقابل
ماده 6. آثار موافقتنامه داوری
مرجع داوری
ماده 7. مقررات کلی
ماده 8 . تعداد داوران
ماده 9. نصب و تأیید داور
ماده 10 . داوری چند طرفه
ماده 11 . جرح داوران
ماده 12 . تعویضداوران
ماده 13 . تسلیم پرونده به هیأت داوری
ماده 14 . محل داوری
ماده 15 . قواعد حاکم بر رسیدگی
ماده 16 . زبان داوری
ماده 17 . قواعد حقوقی حاکم بر ماهیت
ماده 18 . قرارنامه داوری; زمانبندی رسیدگی
ماده 19 . ادعاهای جدید
ماده 20 . تعیین واقعیات مربوط به موضوع دعوی
ماده 21 . جلسات استماع
ماده 22 . ختم رسیدگی
ماده 23 . اقدامات موقت و تأمینی
ماده 24 . مهلت صدور رأی
ماده 25 . صدور رأی
ماده 26 . رأی مبتنی بر تراضی
ماده 27 . بررسی رأی داوری توسط دیوان
ماده 28 . ابلاغ، تودیع و قابلیت اجرای رأی
ماده 29 . اصلاح و تفسیر رأی
هزینهها
ماده 30 . پیشپرداخت برای تأمین هزینههای داوری
ماده 31 . تصمیمگیری در مورد هزینههای داوری
مقررات متفرقه
ماده 32 . تغییر مواعد زمانی
ماده 33 . اسقاط حق اعتراض
ماده 34 . معافیت داوران از مسؤولیت
ماده 35 . قاعده کلی
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336