جوشکاری با لیزر

جوشکاری با لیزر

جوشکاری با لیزر

دانلود پایان نامه جوشکاری با لیزر

مشخصات فایل

تعداد صفحات 65
حجم 0/766 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه مهندسی برق

جوشکاری با لیزر

 
مقدمه
همانند برش با لیزر ، جوشكاری نیز براساس بیمی متمركز برای دستیابی به نفوذ است .تنها استثناء زمانی است كه درز تحت جوشكاری مسیر پیچیده ای دارد یا فاصله دولبه درز متغییر است كه در این مورد بیمی وسیع تر بسیار آسان تر و قابل اعتمادتر است .به هر حال در این روش هنگامیكه نیاز به بیمی وسیع داریم ، باید فرآیندهای جوش پلاسما نیز به عنوان گزینه هایی پیش رو  مدنظر قرار گیرند.تنظیمات جوشكاری لیزر نشان دهنده انعطاف پذیری استفاده از انرژی نوری هستند.
 
در اینجاست كه كاربران لیزر نیاز به پختگی دارند.برای مثال مزایای این جوشكاری در جوش لوله ای ازبیرون به داخل این است كه كنترل كیفی بسیار  راحت می شودوبنابراین  هزینه های قابل ملاحظه ای  در بخش كنترل كیفیت ذخیره می شوند.تنظیمات  نوری ممكن  برای بیم لیزری  متمركز در بخش 2-8 و 2-9 مورد بحث قرار گرفتند.استفاده از محافظ  در تمامی  فرآیندهای  جوش الزامیست  كه جوش لیزر نیز از این  قاعده مستثنی  نخواهدبود.با این همه استفاده از محافظ آنقدر ها مشكل نیست .وبرای محافظت  از تجهیزات نوری نیز نیاز است .هنگام جوشكاری موادی با انعكاس بالا  عمدتاً قطعه كار را 5 درجه زاویه می دهندوبنابراین از بازگشت  دسته نور  به طرف تجهیزات  وآسیب زدن  به حلقه های  با شكل  یا بازگشت به آن مستقیماً به داخل سوراخ لیزر وبنابراین آسیب زدن به "بیم "  این كار  انجام می شود.چنین عكس العملی  دارای حجمی از هوا بدون  هیچ گونه كنترل است ،كه از پنجره خروجی  لیزر خارج می شود.این امر گاهی می تواند مطلوب باشد ،به جز در مواقعی كه  قدرت بیشتری  هنگام بالابودن  انعكاس  قطعه به كار گرفته شود.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

لیزر

جوشکاری

جوشکاری لیزری

 
 
 
 
فهرست مطالب
جوشكاری با لیزر 1
مقدمه: 3
چكیده 4

لیزرها چگونه كارمی كنند: 6

شکل 1 ساختمان اساسی محفظه لیزر :a  پایدار b ناپایدار c محفظه پایدار با پنجره ایرودینامیک 7
2- طرح محفظه اینه ها: 7
3- طول محفظه : 8
شکل 2 تصویری از مفهوم عدد فرسنل 9

جدول 1 ابعاد لیزرهای صنعتی معمول 10

4- پدیده گسیل تحریك شده: 10

شکل 3 سطوح انرژی مولکول دی اکسید کربن 12
5- دی اكسید كربن: 12
شکل 4 سطوح انرژی ارتعاشی مولکول CO 13
شکل 5  سطوح انرژی برای نئومیدیوم 14
شکل 6 طیف جذب سطحی Nd-YAG درمقایسه با طیف گسیلی نور لامپ یا لیزر دیودی GaAs 15
شکل 7 تنظیمات ممکن برای رسیدن به قدرت بالای 1kW با لیزر Nd-YAG 16
6- مونوكسید كربن:  (( CO 16
شکل 8 پالس های تیز Nd-glass در مقایسه با Nd-YAG 17
شکل 9 سطوح انرژی لیزر اکسیمر 19
7- اكسیمر: 19
جدول 3 دامنه تغییرات طول موج های مخلوطهای گازی مختلف لیزر اکسیمر 20
8- لیزرها دیودی: 20
شکل 10  سطوح انرژی دیود برای یک جفت غیر اتصالی که ناحیه حرکت الکترون را محدود می کند 21
شکل 11 اساس ساختمان لیزر جریان آرام(SF) 22
-1- (جوشكاری لیزر)     Laser  Welding : 22

مكانیزمهای فرآیند- Keyholes  و پلاسما ها: 26

ویژگیهای كاردهی : 29
5- جوشكاری اشعه لیزر دو لبه: 33
6-آزمایشات: 42
7- نتایج و بحث های جوش های لیزری: 45
8- سختی و ترك خط مركزی: 46
9- نوسان ستون های بخار: 47
10- نتایج اشعه لیزر: co2)) 51
11- جوشهای لیزری: 52
12- تیر دوبل: 53

13- رفتار اتصالات جوش داده شده مقاوم در برابر خزش فولاد درحرارت سرویس 54

1 اتصالات نامتجانس : 59
منابع و ماخذ: 65
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336