توسعه مدل کیفی بهره وری

توسعه مدل کیفی بهره وری

توسعه مدل کیفی بهره وری

پژوهش حاضر با هدف توسعه مدل کیفی بهره وری در شرکت داده گستر عصر نوین به انجام رسیده است

مشخصات فایل

تعداد صفحات 31
حجم 0/382 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

مقاله ترجمه شده رشته مدیریت

توسعه مدل کیفی بهره وری با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره

(مطالعه موردی : شرکت داده گستر عصر نوین)


عنوان انگلیسی:

Developing Qualitative Model of Productivity by Using Multi-Criteria Decision Making Techniques


چکیده
پژوهش حاضر با هدف توسعه مدل کیفی بهره وری در شرکت داده گستر عصر نوین به انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر متشکل از یک تیم خبره 25 نفره بود که بصورت قضاوتی انتخاب شده بودند. این گروه خبره، جزو مدیران ارشد، میانی و عملیاتی شرکت داده گستر عصر نوین بودند و همگی بر فرایندهای اجرایی (فنی و سازمانی) شرکت تحت مطالعه احاطه کامل داشتند. در این تحقیق، جهت جمع آوری داده ها، متناسب با اهداف هر فاز، از سه پرسشنامه استفاده شد. همچنین، جهت تجزیه و تحلیل داده ها در فاز نهایی و دستیابی به مدل وزنی بهره وری کیفی، از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (و مشخصاً فرایند تحلیل سلسله مراتبی) بهره گرفته شد. نتایج این، مدل کیفی بهره وری شرکت تحت مطالعه را در دو فاز کارایی و اثربخشی استخراج نمود و البته وزن هر متغیر را نیز محاسبه نمود. گفتنی است که تحقیق حاضر، یک مطالعه اکتشافی – کاربردی است که واحد تحلیل در آن، فرد در نظر گرفته شده است.


کلمات کلیدی:

مدل کیفی بهره وری
شرکت داده گستر عصر نوین
فرایند تحلیل سلسله مراتبی


مقدمه و بیان مسئله
در دنیای رقابتی امروز، بهره وری به عنوان یک فلسفه و یک دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود عملیات مهمترین هدف سازمانهای پیشرو می باشد. در پرتو این استراتژی، سازمان ها با ارتقاء و رشد بهره وری، منابع و عوامل تولید سودآوری بلندمت خود را تضمین می نمایند (علیزاده، 1393). بهره وری نگرش واقع گرایانه به کار و زندگی است و فرهنگی است که در آن انسان با فکر و هوشمندی فعالیتهایش را با ارزشها و واقعیتها منطبق می سازد تا بهترین نتیجه را در جهت اهداف مادی و معنوی حاصل کند. به عبارت دیگر کوششهای اقتصادی انسان همیشه و همواره معطوف برآن بوده است که حداکثر نتیجه را از تلاشها و امکانات بدست آورد. آنچه در سازمانها مزیت رقابتی ایجاد می کند، بهره وری به معنای بکارگیری و ترکیب موثر منابع موجود در سازمان است. بهبود اثربخش بهره وری همانند سایر مولفه ها و فرآیندهای نرم افزاری سازمانی از الزامات کار سازمانی است که در ذات و خمیرمایه بهبود بهره وری نهفته است و مشروعیت بهره وری در بهبود و اصلاح آن است (انجمن بهره وری ایران ، 1391).
بهره وری در سطوح مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. بسته به نوع تحلیل و اهداف مورد انتظار یک تحقیق ، سطح مورد نظر انتخاب و مورد مطالعه قرار می گیرد. روش های مختلفی به منظور سنجش بهره وری وجود دارد؛ از جمله روش های مبتنی بر اقتصاد سنجی و تخمین تابع تولید، روش حسابداری رشد و روش شاخص عددی. هریک از این روش ها دارای مزایا و معایبی است و انتخاب روش بر حسب محدودیتها و اهداف مورد نظر صورت می گیرد. اغلب سازمان های بین المللی و مراکز آماری کشورهای مختلف از روش شاخص عددی بهره می برند. ولی مساله اینجاست که در طول سالیان اخیر، مطالعه بهره وری توسط سیاست گذاران، محققان و پژوهشگران بسیاری از کشورهای مختلف در سطح کلان اقتصادی متمرکز شده است (Harold and Lee; 2014)


فهرست مطالب
چكیده
مقدمه
چارچوب نظری تحقیق
جدول 1) شاخص های عملکرد کلیدی برای اندازه گیری کیفی بهره وری
روش شناسی تحقیق
شکل 1) ساختار سلسله مراتب AHP
جدول 2) مقیاس ساعتی برای کمی سازی معیارهای کیفی
جدول 3) شاخص تصادفی بودن با توجه به تعداد معیارها
نتایج تجزیه و تحلیل داده ها
۱. آمار توصیفی
۲. نتایج حاصل از پرسشنامه های شماره 1 و 2 تحقیق
جدول 4) ابعاد و شاخصه های شناسایی شده در خصوص کارایی
جدول 5) ابعاد و شاخصه های شناسایی شده در خصوص اثربخشی
۳. نتایج حاصل از بکارگیری متدولوژی AHP برای داده های حاصل از پرسشنامه شماره 3 تحقیق
جدول 6) وزن مؤلفه های اصلی مدل کیفی بهره وری
شکل 2) تعیین وزن مؤلفه های اصلی مدل کیفی بهره وری
جدول 7) وزن ابعاد اصلی کارایی در مدل کیفی بهره وری
شکل 3) تعیین وزن ابعاد اصلی کارایی در مدل کیفی بهره وری
جدول 8) وزن شاخصه های فنی کارایی در مدل کیفی بهره وری
شکل 4) تعیین وزن شاخصه های فنی کارایی در مدل کیفی بهره وری
جدول 9) وزن شاخصه های سازمانی کارایی در مدل کیفی بهره وری
شکل 5) تعیین وزن شاخصه های سازمانی کارایی در مدل کیفی بهره وری
جدول 10) وزن ابعاد اصلی اثربخشی در مدل کیفی بهره وری
شکل 6) تعیین وزن ابعاد اصلی اثربخشی در مدل کیفی بهره وری
جدول 11) وزن شاخصه های فنی اثربخشی در مدل کیفی بهره وری
شکل 7) تعیین وزن شاخصه های فنی اثربخشی در مدل کیفی بهره وری
جدول 12) وزن شاخصه های بازارابی و فروش اثربخشی در مدل کیفی بهره وری
شکل 8) تعیین وزن شاخصه های بازارابی و فروش اثربخشی در مدل کیفی بهره وری
جدول 13) وزن شاخصه های سازمان و مدیریت اثربخشی در مدل کیفی بهره وری
شکل 9) تعیین وزن شاخصه های سازمان و مدیریت اثربخشی در مدل کیفی بهره وری
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336