بررسی پیشینه و گیاهشناسی پنبه و فرآیندهای لازم برای رسیدن به محصول استاندارد آن

بررسی پیشینه و گیاهشناسی پنبه و فرآیندهای لازم برای رسیدن به محصول استاندارد آن

بررسی پیشینه و گیاهشناسی پنبه و فرآیندهای لازم برای رسیدن به محصول استاندارد آن

هدف از این پایان نامه بررسی پیشینه و گیاهشناسی پنبه و فرآیندهای لازم برای رسیدن به محصول استاندارد آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 107
حجم 2/535 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته کشاورزی

بررسی پیشینه و گیاهشناسی پنبه و فرآیندهای لازم برای رسیدن به محصول استاندارد آن

 
معرفی 
خصوصیات ویژه الیاف پنبه باعث گردیده است كه علیرغم توسعه سریع و فراگیر الیاف مصنوعی، الیاف پنبه همچنان حدود 48% از مصرف جهانی را به خود اختصاص دهد و حتی در برخی موارد هیچ فرآورده دیگری،  قابلیت جایگزینی با آن را نداشته باشد. جدای از اهمیت نساجی، در بین نباتات روغنی، پنبه مقام دوم را در جهان داراست و كنجاله باقیمانده آن پس از روغن كشی نقش مناسبی در تغذیه دام دارد.  این ویژگیها همراه با افزایش روز افزون جمعیت بشر، باعث شده است كه پنبه در بین گیاهان زراعی از اهمیت خاصی برخوردار باشد و به همین دلیل ، توجه به افزایش تولید آن در درجه اهمیت بالایی قرار گرفته است.امروزه افزایش تولید این محصول از طریق افزایش سطح زیر كشت، به دلیل محدودیت‌های منابع آب و خاك و سایر مسایل جنبی آن عملی نمی‌باشد. بنابراین  لازم است در این زمینه اهمیت بیشتری به روشهای بهنژادی و بهزراعی پنبه داده شود. علاوه بر این با توجه به رقابت شدید الیاف مصنوعی با الیاف پنبه، افزایش تولید محصول زراعت پنبه، ارتباط جدی با كاهش هزینه‌های تولید آن دارد.  كشت پنبه به منظور استفاده از الیاف آن در حدود سه هزار سال قبل از میلاد مسیح در پاكستان و هزار و پانصد سال قبل از میلاد  در هندوستان رایج بوده است. كشت آن در ایران نیز به دورة هخامنشیان باز می‌گردد. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

گیاهشناسی پنبه

سابقه کشت پنبه در ایران

فرآیندهای لازم پنبه برای رسیدن به محصول استاندارد

 
 
 
فهرست عناوین
مقدمه
 

فصل اول:منشاء پنبه و سابقه کشت آن در ایران

آمار سطح زیر کشت، عملكرد و تولید پنبه در جهان و ایران
سرانه مصرف پنبه در ایران و جهان
استاندارد مصرف در ایران و جهان
میزان و ارزش واردات و صادرات پنبه
کمبود سطح کشت و تولید در کشور
 

فصل دوم:گیاهشناسی

چگونگی رشد و مشخصات اندامهای گیاه پنبه
بذر
ریشه
ساقه
غنچه
شكوفه
گل
قوزه
 

فصل سوم:استاندارد محصول نهایی

الف: استاندارد الیاف پنبه
ب: استاندارد بذر پنبه
 

فصل چهارم:فرآیندهای لازم برای رسیدن به محصول استاندارد

الف- مراحل قبل از کاشت
شرایط آب و هوایی
دما، عرض جغرافیایی، شدت و مدت تابش نور و ارتفاع از سطح دریا
خاک
ب- مرحله کاشت
انتخاب زمین
عملیات آماده سازی زمین
انتخاب رقم
تاریخ مناسب کاشت
تناوب زراعی
روشهای کاشت و آبیاری
ج- مرحله داشت
آبیاری
واکاری
تنک بوته های اضافی
کنترل علفهای هرز
آفات و بیماریهای مهم پنبه و مدیریت آنها
2 – پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه
1 – آفات پنبه دانه،بذروگیاهچه
7 – پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه
4 – پوسیدگی زغالی ریشه پنبه
5 – پوسیدگی اسكلروتیایی ریشه
6 – کک پنبه
3 – زنجرک سبزپنبه وزنجرک چغندرقند
8 – شتة پنبه وجالیز
9 – کنة تارعنكبوتی پنبه
21 – کرم قوزة پنبه
22 – کرم خاردار پنبه
21 – عسلک پنبه
-27 سنک سبز پنبه
24 – پوسیدگیهای قوزه و آلودگی الیاف
25 – پوسیدگی داخلی غوزه پنبه
تغذیه گیاه پنبه
د- برداشت
تنظیم رشد رویشی در پنبه
ریزش برگها با مواد شیمیایی
میانگین هزینه تولید پنبه کاری
ة- مراحل پس از برداشت
و- منابع و پیوست
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336