بررسی پیشینه خط و انواع آن و ارزیابی روانشناسی آن در آثار هنرمندان

بررسی پیشینه خط و انواع آن و ارزیابی روانشناسی آن در آثار هنرمندان

بررسی پیشینه خط و انواع آن و ارزیابی روانشناسی آن در آثار هنرمندان

هدف از این پایان نامه بررسی پیشینه خط و انواع آن و ارزیابی روانشناسی آن در آثار هنرمندان می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 116
حجم 0/91 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته گرافیک و هنر

بررسی پیشینه خط و انواع آن و ارزیابی روانشناسی آن در آثار هنرمندان

 
 
*قابل توجه مشتریان عزیز ، تصاویر پایان نامه وجود ندارند ولی پایان نامه بدون تصاویر نیز قابل استفاده می باشد.
 
 
چکیده:
تعریف عمومی خط مبتنی بر زایش آن از تكرار نقاظ بیشمار است. هنگامی كه نقطه به حركت درآمده و امتداد یابد، به طوری كه بعد طول در آن عمده گردد،‌فرم ایجاد گشته،‌خط نامیده می‌شود. بدین ترتیب خط، نقطه فاقد حركت را دچار حركت می‌نماید و جهت حركت آن را نیز به نمایش می‌گذارد. تكرار خطوط در كنار هم باعث ایجاد بعد دوم گردیده و شكل دو بعدی حاصل سطح نامیده می‌شود. زایش و تحول خط از نقطه، و تغییر مسیر حركت آن تا آنجا كه به ایجاد سطح می‌انجامد .خط از رد نقطه‌ای شكل می یابد كه به وسیله یك یا چند نیرو به حركت در آمده است. دخالت نیروی خارجی، نقطه ایستا را مبدل به خطی پویا می‌كند. این مشهودترین تضادی است كه می‌توانیم میان نقطه و خط تصور كنیم. اگر نقطه به وسیله نیروی به جلو رانده شود از آن خطی مستقیم نتیجه می‌گردد.
 
به طور كلی خط از سه طریق به وجود می‌آید: 
1-خط ایجاد شده به وسیله نیروی وارد آمده بر نقطه، تنها در یك سوی نامشخص، كه خطی است نگاشتاری. این خط دارای سو و كشش و بیانگر حالات روحی و روانی وارد كننده نیرو بر نقطه است. 
2-خطی كه از برخورد و گستره در فضای مادی به وجود می‌آید و آن خطی است تجسمی و ملموس.
3-خطی كه از شكافتن تاریكی به وسیله روشنایی و یا برعكس به وجود می‌آید و آن خطی است تجسمی و محتوایی. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

عنصر بصری خط

روانشناسی خط

خط در آثار هنرمندان

تقسیم بندی انواع خطوط

 
 
 
مقدمه:
بعد از نقطه دومین عنصر بصری و تجسمی خط می‌باشد که بصورت فراوان و متنوع در طبیعت موجود است و معمولاً بینندگان از آن غافلند. در هنر نیز مهمترین عنصر و شکل دهنده موضوعات هنری است و می‌توان گفت که مهمترین عنصر شکل دهندهٔ موضوعات هنری است. تعریف خط از نظر ریاضی عبارت است از حرکت و امتداد نقطه در سطح یا در فضا. خط از برخورد دو صفحه یا از برخورد دو سطح بوجود می‌آید. خط یک عنصر تصویری که فقط دارای واقعیت طولی می‌باشد و فاقد عرض و عمق است. ما انواع خط را آنقدر متنوع می‌بینیم که در واقع هیچ نمونه‌ای بدون ارتباط با آن نمی‌تواند موقعیت خود را به نمایش بگذارد. هر شی ء که لمس می‌کنیم بهترین نمایش نشان دادن خط است.
 
به همان اندازه که قوهٔ لامسه انسان سختی و نرمی را تشخیص می‌دهد، قوهٔ بینایی نیز نسبت به تأثیر روانی خطوط ارزش‌های هنری آن حساسیت بخرج می‌دهد. خاصیت روانی و بصری خط بستگی به انواع خط دارد، و هر نوع خط نیز بیان تصویری خاص خود را دارد. مثلاً خطوط افقی معرف تعادل، آرامش، سکون است و در مقابل خطوط مورب دارای جلوهٔ ناپایداری بوده، با حرکت و هیجان آور است. آثاری که با خطوط منحنی بوجود آمده با نرمی و لغزندگی خود، نشانگر نرمی و لطافت است. خطوط مواج، مارپیچ، زاویه دار، کج، دندانه دار نیز هر کدام بیان بصری و حس‌های گوناگونی را منتقل می‌کنند.[۱]
 
 
 
 
فهرست مطالب 
1)فصل اول: منشاء خط 
 
2)فصل دوم: دسته‌بندی خطوط 
بخش اول – انواع خط: 
الف) خط راست 
1-عمودی 
2-افقی 
3-مورب 
ب)خط خمیده 
1-دایره
2-ماریچ
3-مواج
ج)خط شكسته 
1-خط شكسته باز
2-خط شكسته بسته (الف) مثلث،ب)مربع)  
بخش دوم – خطوط همگرا و واگرا 
بخش سوم – خطوط تجسمی ملموس یامادی شده 
بخش چهارم – ارزش خطی 
بخش پنجم – چگونگی ایجاد تركیب هنری از خط 
 
3)فصل سوم: كلیاتی در مورد خط:
بخش اول – خط و خطای چشم 
بخش دوم – خط و جهت 
بخش سوم – خط و فضا 
بخش چهارم – خط و زمان 
بخش پنجم – متغیر بودن خط نسبت به زمان و مكان 
بخش ششم – خط و رنگ و بررسی روابط آنها 
الف-خط افقی و رنگ 
ب-خط عمودی و رنگ 
ج-خط مورب و رنگ 
د-خط و گرما
بخش هفتم – ارزشهای شدت رنگ 
بخش هشتم -چگونگی ایجاد سایه روشن به وسیله خط 
بخش نهم -خط و فرم (سطح و حجم، سنگینی)
بخش دهم -خط و حجم در فضا 
بخش یازدهم-خط در رابطه با نقطه و سطح (خط شكسته و نقطه، خط راست و نقطه) 
بخش دوازدهم -خط در كادر 
بخش سیزدهم -خط و بافت 
بخش چهاردهم -نقش افت در تاثیر بصری خط 
بخش پانزدهم-خط و ریتم 
الف)ریتم در خطوط افقی و عمودی 
ب)ریتم در خطوط منحنی 
ج)در انواع خط 
بخش شانزدهم -انواع ریتم 
الف)تكرار یكنواخت 
ب)تكرار متناوب 
ج)تكرار تكاملی 
د)تكرار موجی 
بخش هفدهم – بررسی كنتراستهای خط 
بخش هجدهم-خط و طبیعت 
الف)خطهای دارای مسیر آزاد در طبیعت 
ب) تفاوت در خطوط اندام موجودات 
ج) تفاوت خط در معماری قدیم و جدید
 
4) فصل چهارم: روانشناسی خطوط 
بخش اول – بررسی روانی خطوط 
بخش دوم – تاثیر روانی خط در طبیعت 
الف) خطوط شكسته
 ب)‌ منحنی
ج) ‌مواج
د)مارپیچ
بخش سوم – اشاره‌ای به روانشناسی خطوط در آثار چند هنرمند 
بخش چهارم – بررسی روانی خطوط چهره 
 
5)فصل پنجم : بررسی خط در آثار هنرمند 
بخش اول – ادگار دگا
بخش دوم – اگون شیله 
بخش سوم – اسکار کوکوشکا 
بخش چهارم – پیت موندریان 
بخش پنجم – گوستاو کلیمت 
بخش ششم- جاکمتی 
بخش هفتم – پال كله 
 
منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336