بررسی منابع و بنای اقتصادی روستا

بررسی منابع و بنای اقتصادی روستا

بررسی منابع و بنای اقتصادی روستا

هدف از این پایان نامه بررسی بنیانهای اقتصادی روستا می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 178
حجم 3/440 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته کشاورزی

بررسی منابع و بنای اقتصادی روستا

 
 
چکیده:
در بسیاری از سرزمین های جهان، روستاها با مشکلات بسیار مواجه اند. بخش عمده ای از این مشکلات به لحاظ دوری، پراکندگی و انزوای جغرافیایی روستاها می باشد. برای خروج از این انزوای جغرافیایی، دستیابی به فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی از اهمیت بسیار برخوردار است. با بهره گیری از این سیستم، روستاها خواهند توانست به سهولت با سایر فضاهای جغرافیایی در ارتباط بوده و نیازهای اطلاعاتی خود را به صورت انلاین از نقاط دیگر کسب نمایند. در بسیاری از روستاهای کشورهای پیشرفته این حالت دیده می شود.برای رسیدن به این سطح از کاربری، بسیاری از روستاها با مشکلات مهارتی مواجه می باشند که نیازمند به برنامه ریزی و توسعه زمینه های مهارتی می باشند.  امکانات لازم برای دسترسی به فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در روستاها بسیار اندک بوده، و اقدامات انجام شده در این زمینه ناکافی است.
 
فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی بومی نیست و لازم است شرایط و مقتضیات خاص مناطق روستایی کشور در توسعه ICT روستایی در نظر گرفته شود تا مدل بومی توسعه دیجیتالی نواحی روستایی بدست آید.در دو دهه گذشته شهرهای ایران در این مورد توانسته اند به یک وضعیت نسبی دست یابند، ولی هنوز روستاها در این مورد با مشکل مواجه اند، لذا شکاف دیجیتالی بین شهر و روستا شدید است.
 
منابع اقتصادی روستاهای ایران عمدتا شامل ؛ کشاورزی( زراعت، باغداری، دامداری ، شکار و صید ) صنایع (دستی، روستایی، خانگی و کارگاهی) خدمات (عمومی، حمل و نقل و …) ، دادوستد و پیله وری و حتی درآمدهای حاصل از مهاجرتهای روزانه و فصلی است.  عمده ترین منابع اقتصادی روستاهای کشور، کشاورزی است . منابع و عوامل تولید بخش كشاورزی عبارتند از:  زمین، آب،  نیروی انسانی، سرمایه و تكنولوژی.
 
 
 
کلمات کلیدی:

اقتصاد روستایی

بنیان اقتصادی روستا

منابع اقتصادی روستاهای ایران

 
 
 
فهرست مطالب

منابع و عوامل تولید بخش كشاورزی 3

زمین 4
جدول(1  ) سطح کاشت و میزان تولید محصولات کشاورزی 1382 (هکتار) 18
جدول ( 2 ) وضعیت اراضی کشور  به تفکیک استانها و آبی و دیم – 1382 20
تقسیم بندی اقتصادی زمین 21
از نظر مالكیت 23
انواع زمین از نظر نوع استفاده 30
آب 34
پائین بودن راندمان آبیاری 41
اقتصاد آب در مناطق روستایی 44
عرضه اقتصادی آب 44
تقاضای آب 46
نیروی انسانی 51
جدول(3 ) وضعیت سواد بهره برداران کشاورزی به تفکیک استانهای کشور(1382) 57
جدول( 4 ) بهره برداران  کشاورزی بر حسب وضع سواد و گروههای سنی : 1382 60
راهبردهای بكارگیری نیروی كار مازاد 60

اشتغال و بیكاری در مناطق روستایی 63

اشتغال در مناطق روستایی 65
جدول(5)-آمار جمعیت و شاغلان روستایی درطی سالهای  1335 لغایت  1375 (هزار نفر) 67
جدول(6) آمار شاغلین بخشهای اقتصادی در مناطق روستایی كشور (هزار نفر) 70

وضعیت اشتغال و تحولات آن در بخشهای مختلف اقتصادی 71

كشاورزی 71
جدول (7) توزیع تعداد و درصد شاغلین بخش كشاورزی بر حسب سن در سال‌های مختلف (هزار نفر) 79

ساخت آموزشی شاغلین بخش كشاورزی 80

جدول (8) وضعیت شاغلین بخش كشاورزی بر حسب میزان سواد (هزار نفر) 81
سرمایه 84
نقش سرمایه در بخش كشاورزی 84

اهمیت تمركز سرمایه در مناطق روستایی 89

منابع تامین سرمایه 92
– منابع مالی رسمی 93
بانك كشاورزی 97
صندوق های روستایی 105
شركتهای تعاونی 107
منابع مالی غیر رسمی 112
– پیله وران و دكان داران: 115
– سلف خران : 115
– میدان داران 116
– ربا خواران : 117
زمینه های سرمایه گذاری در روستا 121
نقش سرمایه به عنوان یك عامل تولید 122

سرمایه‌گذاری در جهت‌ توسعه‌ و بهبود استفاده از منابع آب و زمین 124

جدول شماره  ( 9 ) روند تغییرات اراضی زیر كشت آبی و دیم(هزار هكتار) 127
سرمایه‌گذاری در زمینه‌های نیروی انسانی و تحقیقات 130
زمینه‌های سرمایه‌گذاری نیروی انسانی با آموزش، ترویج‌ و تحقیقات است: 131
سرمایه و تكنولوژی 137
مدیریت 139

نقش بازاریابی در اقتصاد روستایی 143

بازاریابی محصولات كشاورزی 143

عوامل بازار 155
منابع 168
 
 
 
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336