بررسی معاملات مدیران در شرکتهای تجاری

بررسی معاملات مدیران در شرکتهای تجاری

بررسی معاملات مدیران در شرکتهای تجاری

هدف از این پایان نامه بررسی معاملات مدیران در شرکتهای تجاری می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 66
حجم 0/93 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی معاملات مدیران در شرکتهای تجاری

 
 
چکیده:
شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهام‌داران و مدیران خود است و مدیران به‌عنوان امین سهام‌داران و به نمایندگان از آنان شرکت را اداره می‌کرده و مؤظفند در فرآیند ادراه شرکت در جهت منافع سهامداران تلاش کنند. گاهی ممکن است مدیران با شرکت وارد معامله شوند و یا معاملاتی را انجام دهند که مستلزم رقابت با شرکت باشد. در این گونه معاملات همواره این نگرانی وجود دارد که مدیران در معامله با شرکت صرفه و صلاح شرکت را رعایت ننمایند و از موقعیت خود سوء استفاده نمایند.شرکت را به‌عهده می‌گیرند و کسی که در چنین موقعیتی قرار دارد، مؤظ است فقط در جهت منافع ذینفع اقدام و نباید از سمت خود در جهت کسب منفعت شخصی استفاده کند. شرکت‌های تجاری نقش عمده‌ای در توسعه اقتصادی و سیاسی کشور دارند، لذا دولت‌ها به‌منظور جلب اعتماد عمومی و حفظ منافع جامعه، قوانین و مقرراتی را وضع می‌کنند.
 
قانون تجارت ایران در خصوص شرکت‌های سهامی، هم پای قانون شرکت‌های فرانسه (۱۹۶۶) و قانون شرکت‌های انگلستان (۱۹۴۸)، در سال مورد معاملات جزئی و معاملاتی که در جریان عادی فعالیت شرکت صورت می‌گیرد، با وضع مقررات تکمیلی آن را تسهیل کند و ضرورت دارد به‌جزء اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و وابستگان آنها، برای اشخاص دیگری نیز محدودیت‌هائی مقرر شود. در این مقاله، محدودیت‌های معاملات شرکت با مدیران در ایران و دیگر کشورهای صنعتی بررسی شده و به مناسبت اصلاحات پیشنهادی اخیر قانون تجارت لذا اداره امور شرکت‌های سهامی، برای معاملات مدیران با شرکت، موارد دیگری چون اخذ وام و اعتبار از شرکت و یا انجام معاملات رقابتی توسط ایشان با شرکت، نیازمند قوانین و مقررات مناسب و شفاف است. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

شرکتهای تجاری

معاملات مدیران

مسئولیت مدیران در معاملات

 
 
 
● مقدمه: 
سهامداران یک شرکت صنعتی یا بازرگانی بزرگ گاهی به صدها هزار یا میلیون‌ها نفر می‌رسد و در عمل دخالت تمام آنها در اداره شرکت میسر نیست، لذا تعداد از آنها به‌عنوان امین انتخاب شده و ۱۳۴۷ اصلاح شد و مواردی چون محدودیت معاملات هیئت مدیره و مدیر عامل با شرکت و در صورت لزوم با تصویب هیئت مدیره بدون حق رأی مدیر ذینفع، ممنوعیت اعطای وام و اعتبار به مدیران و ممنوعیت معاملات رقابتی با شرکت نیز پیش‌بینی شده است، ولی با گذشت بیش از ۳۵ سال و با توجه به پیشرفت‌های اخیر و گسترش شرکت‌ها، باید با توجه به نیاز روز و با مطالعه تطبیقی کشورهای صنعتی بازنگری شود. 
در قانون تجارت ایران هرگونه معاملات مدیران نیزا به تصویب دارد، ولی قانونگذار می‌تواند در نقطه نظرهائی ارائه شده است. مدیر در جایگاه امین سهامداران یک شخص به جهت اعتمادی که از جانب دیگری به او شده است، در موقعیت‌ امانی قرار می‌گیرد. در حقوق ایران و دیگر کشورهای صنعتی، مدیر در قبال سهامداران دارای چنین ویژگی‌هائی است. مدیران امین سهامداران هستند و هر کس که در چنین موقعیتی قرار می‌گیرد، مؤظف است فقط در جهت منافع ذینفع اقدام کند و نباید از سمت امانی در جهت کسب منفعت شخصی استفاده یا در وضعیتی قرار گیرد که وظایف نمایندگی او با منافعش در تعارض قرار گیرد. 
 
 
فهرست مطالب
بررسی معاملات مدیران در شرکتهای تجاری
 
بخش اول: کلیات
الف: شرکت سهامی 
ب: شرکت با مسئولیت محدود: 
پ: شرکت تضامنی، نسبی و شرکتهای مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی) 
ج: شرکت تعاونی 
بند سوم: انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت   
ت: انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز 
هـ : انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی 
 

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات

مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده
الف- شرکت سهامی 
ب- شرکت با مسئولیت محدود 
پ – شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی
بحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده 
۱- انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است 
۲- انجام معامله از سوی مدیران خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات   
۱-۲- رعایت موضوع شرکت 
۲-۲ رعایت حدود اختیارات 
شرکت سهامی 
شرکت با مسئولیت محدود 
شرکت تعاونی
۳- انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت   
۴- انجام معامله از سوی بعضی از مدیران نه همه آنها 
۵- انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد  66
منابع
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336