بررسی لزوم ساختار سرمایه و تاثیر ساختار سرمایه صنعت بر ارزش شرکت

بررسی لزوم ساختار سرمایه و تاثیر ساختار سرمایه صنعت بر ارزش شرکت

بررسی لزوم ساختار سرمایه و تاثیر ساختار سرمایه صنعت بر ارزش شرکت

هدف از این پایان نامه بررسی لزوم ساختار سرمایه و تاثیر ساختار سرمایه صنعت بر ارزش شرکت می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 112
حجم 0/96 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حسابداری

بررسی لزوم ساختار سرمایه و تاثیر ساختار سرمایه صنعت بر ارزش شرکت

 
 
 
چکیده:
یکی از موضوعاتی که در ادبیات مالی و سرمایه گذاری مورد توجه گسترده و فراگیر قرار گرفته است، مبحث ساختار سرمایه می باشد. توسعه، رشد و تداوم فعالیت هر شرکت مستلزم سرمایه گذاری است که باید از طریق تأمین منابع مالی لازم تحقق پذیرد. در مدیریت مالی از دو نوع منبع مالی نام برده می شود، منابع مالی از داخل موسسه و منابع مالی خارج از موسسه . دریافت وام از بانکها، انتشار سهام جدید و خرید نسیه مواد و ماشین آلات، مثالهایی از تأمین منابع مالی مورد نیاز از منابع خارجی است. استفاده از ذخایر، استهلاک داراییهائی ثابت، کاهش داراییهای جاری و فروش داراییهای ثابت اضافی و عدم تقسیم سود، مواردی از تأمین منابع مالی از داخل موسسه است. تأمین منابع مالی به هر کدام از دو صورت بالا، هزینه ها و آثاری را به دنبال خود دارد که موسسه را از اخذ تصمیم در مورد انتخاب هر کدام از منابع تأمین مالی ناگزیر می نماید.
 
هرگاه هزینه ها و آثار منفی تأمین منابع مالی مورد نیاز، از بازدهی نهایی سرمایه گذاریها بیشتر باشد از سرمایه گذاری مورد نظر صرف نظر خواهد شد. تصمیمات مالی هر شرکت مخصوصاً جهت تأمین مالی شرکت از طریق بدهدی یا انتشار سهام عادی باعث خواهد شد که ساختار سرمایه شرکت تغییر یابد و بر روی سودآوری و ریسک سهام در بازار تأثیر گذارد و قطعاً رمایه گذاران در هنگام ارزیابی شرکت در بازار آن را مدنظر قرار خواهند داد. استفاده از نسبتهای بدهی یکی از راههای بررسی ساختار سرمایه شرکت و تجزیه و تحلیل چگونگی ارتباط ساختار سرمایه با سایر عوامل تأثیر گذار بر شرکت است.
 
در‌این تحقیق‌با استفاده‌از نسبت بدهی به تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه و تصمیمات تأمین مالی شرکتها پرداخته می شود و در آن از نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام استفاده می گردد. ما بر آنیم دریابیم آیا نسبت بدهی مطلوب صنعت که مدنظر گروهی اظ نظریه پردازان طرفدار وجود ساختار سرمایه مطلوب برای هر شرکت می باشد، واقعاً تأثیر معنی داری بر ارزش شرکتها دارد یا خیر ؟
 
 
 
کلمات کلیدی:

نسبت بدهی

ساختار سرمایه

بورس اوراق بهادار تهران

تصمیمات تامین مالی شرکتها 

تاثیر ساختار سرمایه صنعت بر ارزش شرکت

 
 
 
مقدمه :
نسبت بدهی شرکت علاوه بر آنکه نشان دهنده چگونگی تأمین مالی شرکت است، پیام خاصی نیز برای استفاده کنندگان از آن به همراه دارد. بانکها و موسسات وام دهنده برای‌وام دادن به نسبت بدهی شرکت متقاضی توجه می نمایند و هزینه بدهی دریافتی را با توجه به میزان بدهی آن شرکت تعیین می نمایند زیرا بدهی ریسک مالی به همراه می آورد و هر چه ریسک شرکت بیشتر باشد وام دهنده سود بیشتری طلب می نماید.سهامداران جزء معمولاً از افزایش بدهیهای شرکت نگران می شوند زیرا از طرحهای سرمایه گذاری شرکت اطلاع دقیق ندارند و به طور سنتی تصور می نمایند مدیران برای‌خوب جلوه‌دادن عملکرد خود معایب طرحهای سرمایه گذاری را بیان نمی‌کنند اما سهامداران‌افزایش بدهیهای شرکت را به عینه می بینند. زیاد اتفاق افتاده که شرکتهای دارای‌نسبت بدهی بالا اقدام به انتشار سهام جدید نموده اند اما از آن استقبال نگردیده است.
 
نسبت‌بدهی بالا‌ریسک ورشکستگی‌شرکتها را‌افزایش می‌دهد به عنوان نمونه شرکتهای خودرو سازی در ایران از طریق پیش فروش محصولات خود تأمین مالی می نمایند و همواره جزء پر خطر ترین صنایع برای سرمایه گذاری به شمار می روند و خطر ورشکستگی در این صنعت در ایران بسیار بالا است.همینطور شرکتهای تولید کننده لوازم خانگی که برای تأمین مالی و خرید مواد اولیه به دریافت وام از بانکها اقدام نمودند تا حدی که بهره آن وامها در حال حاضر بخش قابل توجهی از سود قبل از بهره و مالیات (EBIT)  این شرکتها را به خود اختصاص می دهد و به شرکتهای غیر جذاب برای سرمایه گذاران بدل گشته اند.در‌این تحقیق‌با استفاده‌از نسبت بدهی به تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه و تصمیمات تأمین مالی شرکتها پرداخته می شود و در آن از نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام استفاده می گردد. ما بر آنیم دریابیم آیا نسبت بدهی مطلوب صنعت که مدنظر گروهی اظ نظریه پردازان طرفدار وجود ساختار سرمایه مطلوب برای هر شرکت می باشد، واقعاً تأثیر معنی داری بر ارزش شرکتها دارد یا خیر ؟
 
 
 
 
فهرست مطالب 
 
فصل اول : کلیات 
مقدمه  9
1-1- تعریف موضوع و بیان مسأله  11
2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق  14
3-1- اهداف تحقیق  15
4-1- فرضیات تحقیق  17
5-1- روش تحقیق  17
6-1- روش و ابزار گردآوری اطلاعات  18
7-1- قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی) 19
8-1- تعریف عملیاتی متغیرها 19
 
فصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
مقدمه  23

1-2- تعریف ساختار سرمایه و بیان اهمیت آن  23

2-2- نظریه های ارائه شده در مورد ساختار سرمایه 

نظریه سود خالص  25
نظریه سود عملیاتی خالص  26
نظریه مودیلیانی و میلر  27
مفروضات مدل مودیلیانی و میلر  28
اثبات فرضیه های مدل مودیلیانی و میلر  30
نظریه مودیلیانی و میلر بدون در نظر گرفتن مالیات 
نظریه مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات 
انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی و میلر  37

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه مالیات بر درآمد شخصی 39

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های آشفتگی مالی  42

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های ورشکستگی 43

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های نمایندگی  44

تئوری توازی ایستا 46
تئوری ترجیحی  48

تئوری ساختار سرمایه و تعامل بازار عوامل تولید و محصول  49

3-2- پیشینه تحقیق  50
 
فصل سوم : روش تحقیق 
مقدمه  65
1-3- نوع تحقیق  66
2-3- معرفی متغیرهای تحقیق  67
3-3- فرضیه های تحقیق  68
4-3- قلمرو تحقیق  68
5-3- جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری  69
6-3 فرآیند تحقیق  69
7-3- ابزار تحقیق و اعتبار و روائی آن  70
8-3- روش جمع آوری داده ها  70
9-3- روش تحلیل داده ها  70
10-3 آزمون توزیع متغیر ها  72
11-3- قاعده رد فرضیه های صفر تحقیق و تصمیم گیری.
 
فصل چهارم : آزمون فرضیات 
مقدمه  77
1-4- توصیف اطلاعات و داده های متغیرهای تحقیق …78
2-4- آزمون فرضیه ها و پاسخ به پرسشهای پژوهش81
 
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 
مقدمه  101
1-5- خلاصه تحقیق  102
2-5- تحلیل یافته ها و نتیجه گیری  104
3-5- پیشنهادهای تحقیق  108
فهرت منابع و مآخذ…………………….113
 
فهرست نمایه ها
شماره و عنوان نمایه صفحه
نمایه (1-2) راه های تحصیل منابع مالی اضافی به همراه محاسن و معایبت آن 24
نمایه (2-2) هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر ااس روش سود خالص  25
نمایه (3-2) هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه براساس روش سود خالص عملیاتی  26
نمایه (1-4) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی کل داده های مورد مطالعه  78
 
نمایه (2-4) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای صنعت های مورد مطالعه  78
نمایه (3-4) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی سالهای مورد مطالعه 80
نمایه (4-4) نتایج آزمون بررسی توزیع متغیرهای مورد مطالعه 83
نمایه (5-4) جدول آزمون همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه تحقیق  85
نمایه (6-4) نتایج آزمون ضریب رگرسیون متغیر مستقل و ضریب تعیین و آماره های آزمون  85
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336