بررسی فرایندهای شکل زائی و عوامل موثر در فرسایش خاک

بررسی فرایندهای شکل زائی و عوامل موثر در فرسایش خاک

بررسی فرایندهای شکل زائی و عوامل موثر در فرسایش خاک

در این مقاله ابتدا فرایندهای شکل زائی در حوضه، سپس عوامل موثر در فرسایش خاک و در نهایت اشکال فرسایش حوزه مورد بررسی قرار می گیرد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 27
حجم 0/373 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود مقاله رشته جغرافیا

بررسی فرایندهای شکل زائی و عوامل موثر در فرسایش خاک

(مطالعه موردی:حوضه آبخیز رودخانه سقز)
 
مقدمه
      انسان برای ادامه حیات خود به مواد غذایی نیاز دارد که در اثر وجود آب و خاک به دست می آید. عاملی که وجود آب و خاک را به خطر می اندازد فرسایش است که همواره برای از بین بردن آنها عمل می کند. به همین جهت است که مبارزه با فرسایش در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی فرسایش یک پدیده اجتناب ناپذیر بوده و نمی توان آن را کاملاً از بین برد ولی فعالیت های انسان می تواند آن را تشدید نموده و یا کاهش دهد.
 
      کلمه فرسایش که در انگلیسی و فرانسه به آن اروژن و اروزیون  می گویند از ریشه لاتین اردوری  به معنی سائیدگی می باشد عبارت است از سائیده شدن سطح زمین. به طور کلی فرسایش به فرایندی گفته می شود که طی آن ذرات خاک از بستر اصلی خود جدا شده و به کمک یک عامل انتقال دهنده به مکانی دیگر حمل می شود. در صورتی که عامل جدا کننده ذرات و انتقال آنها آب باشد به آن فرسایش آبی گفته می شود. اگر عامل جدا کننده ذرات و انتقال آنها باد باشد فرسایش بادی و اگر یخچال باشد فرسایش یخچالی نامیده می شود.
در این مقاله ابتدا فرایندهای شکل زائی در حوضه، سپس عوامل موثر در فرسایش خاک و در نهایت اشکال فرسایش حوزه مورد بررسی قرار می گیرد. 
 
 
کلمات کلیدی:

فرسایش خاک

اشکال فرسایش خاک

فرایندهای شکل زائی

حوضه آبخیز رودخانه سقز

 
 
فهرست مطالب
بررسی فرایندهای شکل زائی و عوامل موثر در فرسایش خاک در حوضه آبخیز رودخانه سقز 1
مقدمه 2

1- عوامل موثر در فرسایش خاک: 3

فرایندهای با منشاء هوازدگی: 5

هوازدگی فیزیکی: 5
2-1-1-1-  تناوب یخ بستن و ذوب شدن آب در فضای بین شکستگی ها: 6
2-1-1-2-  سرد و گرم شدن تناوبی سنگها در شب و روز: 7

فرایندها و محصولات مرتبط با رخدادهای زمین ساختی: 10

2-3-  فرایندها و محصولات ناشی از واریزه های کوهپایه ای: 12
حرکات دامنه ای: 12
ریزش ها: 13

3- فرسایش ناشی از آبهای جاری در حوضه مورد مطالعه: 14

3-1- فرسایش صفحه ای: 15
3-3-  فرسایش خندقی: 16
3-4-  فرسایش کناره ای: 16
3-5- فرسایش هزاز دره ای: 16

4- مطالعه نفوذ پذیری درحوضه مورد مطالعه: 17

واحدهای با نفوذ پذیری خیلی زیاد: 18
4-2-  واحدهای با نفوذ پذیری متوسط: 18
فرسایش پذیری: 19
جدول شماره (1) حساسیت واحدهای سنگی نسبت به فرسایش 20
فرسایش سطحی روی دامنه تپه 21
فرسایش آبراهه ای در مسیر رود خانه 21
فرسایش شیاری روی دامنه ها 22
فرسایش خاک در حوضه 23
فرسایش آبراهه ای در دره V در حوضه مورد مطالعه 23
فرسایش سطحی در مسیر جاده 23
فرسایش کناره ای در مسیر رودخانه 24
فرسایش سطحی و آبراهه ای در مسیر رودخانه 24
فرسایش خطی در کنار جاده 25
منابع: 25
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336