بررسی جلبکهای سبز آبی منابع آبی

بررسی جلبکهای سبز آبی منابع آبی

بررسی جلبکهای سبز آبی منابع آبی

هدف از این پایان نامه بررسی جلبکهای سبز آبی منابع آبی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 94
حجم 0/64 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه مهندسی آب

بررسی جلبکهای سبز آبی منابع آبی

 
چكیده 
 سیانوباكترها (جلبك‎های سبز ‎- آبی) جزء پروكاریوت‎ها محسوب می‎شوند. این فیتوپلانكتون‎ها معمولاً در آب‎های شیرین و لب شور یافت می‎شوند و از لحاظ شكل ظاهری به دو گروه   رشته‎ای و كلنی تقسیم می‎شوند. سیانوباكترها در هنگام بلوم (شكوفایی)، سمومی را تولید می‎كنند كه سلامت آب آشامیدنی را به مخاطره می‎اندازند و اثرات مضری بر روی موجودات زنده دارند. این سموم عبارتند از: میكروسیس‎تین‎ها، نودولارین‎ها، ساكسی توكسین‎ها، آناتوكسین ‎a، آناتوكسین ‎S(a) و ‎Cylindrospermopsin. این سموم از نظر ساختمانی متفاوتند و محدودة عصبی را شامل می‎شود. وجود سیانوباكترها و سموم آنها در مخازن آبی مورد استفاده برای آشامیدن به علت عدم مدیریت صحیح منابع و مخازن آبی است. 
روش‎های تیمار آبی كه در این پروژه مورد بحث قرار گرفته‎اند عبارتند از: كلرزنی، فیلتراسیون سریع یا كند، به ویژه استفاده از ازن و غیره، از موثرترین روش‎ها در از بین بردن سیانوباكترها هستند. 
 
 
کلمات کلیدی:

تیمار آبی

سیانوفیت

سموم آبی

روشهای تیمار آبی

 
 
 
مقدمه 
بعضی از جلبك‎های سبز ‎- آبی سمومی تولید می‎كنند كه وجود این سموم و افزایش آنها در آب آشامیدنی باعث ایجاد اثرات حاد و مزمن می‎گردد و ممكن است حیات موجودات زندة آبزی و دیگر موجوداتی را كه از این آب آلوده استفاده می‎كنند، تهدید كنند.فعالیت‎های انسانی مانند ورود فاضلابهای شهری، صنعتی و كشاورزی كه حاوی عناصر غذایی فراوانی هستند باعث شكوفایی این جلبك‎ها می‎گردد و در نتیجه اكسیژن آب كاهش می‎یابد و آب رنگ و بوی نامطبوع پیدا می‎كند و سبب افزایش مرگ و میر موجودات زنده و یا افزایش بیماریهای حاد و مزمن می‎شود. مدیریت صحیح منابع آبی می‎تواند از لوم این جلبك‎ها جلوگیری كند. 
 
با ارزیابی این سموم در منابع آبی و تعیین مقادیر آنها و اتخاذ روشهای مناسب برای مبارزه و كنترل آنها می‎توان میزان آلودگی منابع آبی و تعیین مقادیر آنها و اتخاذ روشهای مناسب برای مبارزه و كنترل آنها می‎توان میزان آلودگی منابع آبی به سموم سیانوباكترها را تا حد قابل ملاحظه‎ای كاهش داد و سلامت و بقاء موجودات زنده را تضمین كرد. پژوهش‎ها و مطالعات فراوانی در زمینة روشهای كنترل این سموم صورت گرفه است و این روشها تا حد قابل ملاحظه‎ای در كاهش سموم سیانوباكترها مؤثر واقع شده‎اند. این روشها عبارتند از كنترل یا مبارزة بیولوژیك و یا افزودن مواد شیمیایی به منابع آب.البته سیانوباكترها در بعضی از نقاط دنیا به علت اینكه شرایط مناسبی فراهماست تجمع زیستی پیدا كرده‎اند. 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
چكیده 
مقدمه 

بررسی جلبکهای سیلاتوریا و آنابنا

فصل اول: انواع سیانوباكترها و ویژگیهای بیولوژیكی، ظاهری و بلومهای سمی آنها 

1-1- تاریخچه 
1-2- ویژگیهای ساختاری و بیولوژیكی سیانوباكترها 
1-3- بلومهای سمی (شكوفایی) سیانوباكترها 
1-4- مهمترین راسته‎های جلبك‎های سبز ‎- آبی 
1-5- تقسیم‎بندی سیانوباكترها از لحاظ شكل ظاهری 
1-5-1- سیانوباكترهای رشته‎ای 
1-5-2- سیانوباكترهای كلنی 
 

فصل دوم: طبقه‎بندی سموم سیانوباكتریایی 

2-1- طبقه‎بندی سموم سیانوباكتریایی براساس مكانیسم عمل 
2-1-1- نوروتوكسین‎ها 
2-1-2- هپاتوتوكسین‎ها 
2-1-3- درماتو توكسین‎ها 
2-2-  انواع سیانوتوكسین‎ها 
2-2-1- نودولارین‎ها 
2-2-2- ساكسی توكسین‎ها 
2-2-3- آناتوكسین a و هوموآناتوكسین a
2-2-4- آناتوكسین ‎a (S)
2-2-5- ‎Cylindrospermopsin 
2-2-6- میكروسیس تین 
2-2-6-1- دوام و پایدار میكروسیس‎تین در سلولها 
2-2-6-2- خارج‏شدن‎سم‏هپتاپپتید(میكروسیس‎تین‎درطی‎تجزیة ‎Microcystis aeruginosa
2-3- طبقه‎بندی سیانوتوكسین‎ها براساس ساختمان شیمیایی 
2-3-1- پپتیدهای حلقوی 
2-3-2- آلكالوئیدها 
2-3-2-1- آلكالوئیدهای سیتوتوكسیك
2-3-2-2- آلالوئیدهای درماتوتوكسیك 
2-3-3- سموم لیپوپلی ساكاریدها ‎(LPS)
 

فصل سوم: اثرات مضر سموم سیانوباكترها 

3-1- آزمایش سلامت انسان 
3-1-1- قرار گرفتن در معرض اثرات حاد و غیرمزمن 
3-1-2- قرار گرفتن در معرض اثرات مزمن 
3-2- ارزیابی خطر 
3-3- اثر بر ماهیان 
3-4- اثر بر موجودات آبزی 
3-5- تولید تركیبات بیواكتیو
3-6- صدمه از راه تماس تفریحی 
3-7- مسمومیت حیوانی 
3-8- اثر بر زئوپلانكتونها 
3-9- اثر بر باكتریهای آبزی 

 

فصل چهارم: روشهای كنترل و جلوگیری از شكوفایی 

4-1- انعقاد یا چسبیدن، معلق بودن هوای محلول و جذب سطحی كربن فعال 
4-2- كلرزنی 
4-3- فیلتراسیون سریع و فیلتراسیون كندشنی 
4-4- فرآیندهای غشایی 
4-5- دما 
4-6- اسیدیته ‎(PH)
4-7- كاهش فسفر و ازت 
4-8- سولفات مس 
4-9- سیمازین 
4-10- ازن‎دار كربن 
4-10-1- میكروسیس‎تینها و نودولارین 
4-10-2- آناتوكسین a، آناتوكسین ‎S(a) و ساكسی توكسین 
4-11- نور 
4-12- كنترل بیولوژیك
4-12-1- تغذیه توسط زئوپلانكتونها 
4-12-2- كپور نقره‎ای 
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336