ارزیابی کارکرد مخازن کربناته نفتی با استفاده از برآورد موازنه مواد

ارزیابی کارکرد مخازن کربناته نفتی با استفاده از برآورد موازنه مواد

ارزیابی کارکرد مخازن کربناته نفتی با استفاده از برآورد موازنه مواد

هدف از این پایان نامه ارزیابی کارکرد مخازن کربناته نفتی با استفاده از برآورد موازنه مواد می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 152
حجم 5/435 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی گرایش مخازن هیدروکربوری

ارزیابی کارکرد مخازن کربناته نفتی با استفاده از برآورد موازنه مواد

 
 
چکیده:
این مطالعه به بررسی مراحل طی شده جهت تعیین عملکرد یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران با استفاده آنالیز اطلاعات تجربی موجود و محاسبات موازنه مواد پرداخته و روش جدیدی را برای حل معادله موازنه مواد پیشنهاد می کند.ساختار زمین شناسی پیچیده و وجود کلاهک گازی اولیه بزرگ بررسی درست عملکرد مخازن را با مشکل مواجه می کند.
 
در فصل اول معادله عمومی موازنه مواد استنتاج می شود.همچنین مدلهای آبده موجود بحث شده و موارد استفاده هریک بررسی می گردد.در فصل دوم  فعالیتهای انجام شده بوسیله محاسبات موازنه مواد مطرح و اصلاحات پیشنهادی برای معادله عمومی بررسی می گردد.در فصل سوم به آنالیز رفتار سیال مخزن با استفاده از یازده نمونه ته چاهی پرداخته و معادله حالت مناسب جهت مدل کردن رفتار سیال میدان پیشنهاد میگردد.همچنین ارتباط سازندهای تولیدی آسماری و سروک در این مخزن مورد بررسی قرار می گیرد.
 
در فصلهای چهارم و پنجم پس از بررسی کلیه آزمایشات فشار و با استناد به اطلاعات موجود عملکرد دو بخشی برای میدان پیشنهاد می شود.سپس با استفاده از محاسبات موازنه مواد تطابق تاریخچه 34 ساله برای عملکرد پیشنهادی میدان صورت گرفته و میزان هیدروکربوری در جا و خواص آبده تعیین می شود.فصل ششم پایان نامه روش جدید حل معادله موازنه مواد را با استفاده از تکنیک الگوریتم ژنتیکی بیان می کند.در روش فوق لزوم استفاده از معادلات مدل آبده بعنوان روابط کمکی جهت حل معادله موازنه حذف شده است.نتایج تست الگوریتم پیشنهادی برای 3 مثال مختلف نیز ارائه گردیده است.مطالعه موجود نشان می دهد علیرغم توسعه شبیه سازهای پیشرفته مخازن ، محاسبات موازنه مواد هنوز هم ابزاری قدرتمند ، سریع و کم هزینه جهت درک صحیح از نحوه رفتار مخزن می 
 
باشد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

الگوریتم ژنتیک

مخازن کربناته نفتی

عملكرد مخازن کربناته

حل معادله موازنه مواد

 
 
 
فهرست مطالب

فصل اول:موازنه مواد و مدلهای آبده

مقدمه
معادله عمومی موازنه مواد اندیسهای تولید
معادله موازنه مواد به صورت خط راست
معادله موازنه مواد در موارد خاص
آب ورودی
مدل آبده جامی
مدل حالت پایدار
مدل حالت ناپایدار
مدل حالت شبه پایدار
مدل cater-tracy
 
فصل دوم:پیشینه
 

فصل سوم:آنالیز خواص سیال مخزن

مقدمه
معادله حالت pr
محاسبه عمق نماینده برای نمونه سیالها
نرمال کردن اطلاعات آزمایشگاهی به یک دما
تحلیل تغییرات فشار اشباع بر حسب عمق
تحلیل تغییرات خواص کلیدی سیال با فشار اشباع
آنالیز خواص c7+
انتخاب نمونه های pvt نماینده
هموار سازی فشار اشباع
هموارسازی خواص کلیدی سیال
هموارسازی خواص c7+
تقسیم c7+ به اجزای مجازی
تنظیم معادله حالت
تنظیم مدل سیال برای اطلاعات گرانروی
مقایسه نتایج معادله حالت با اطلاعات چاهها

 

فصل چهارم:آنالیز عملکرد مخزن 

آزمایش ساقه مته
لایه آزمایی مکرر
فشارهای ایستا
تخمین شرایط اولیه فشار مخزن
عملکرد فشاری مخزن
تعیین سطوح تماس
تعیین سطوح تماس آب-نفت
تعیین سطوح تماس کاز نفت
تخمین شرایط دمایی مخزن
 

فصل پنجم:بررسی عملکرد پیشبینی شده بوسیله محاسبات موازنه مواد

مشخصات میدان مورد مطالعه
اطلاعات لازم جهت ساخت مدل
ساخت مدل موازنه میدان A
بررسی مکانیزمهای تولید میدان
 

فصل ششم:حل معادله موازنه مواد با استفاده از الگوریتم ژنتیکی

 
نتیجه گیری
منابع
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336