ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن

ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن

ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن

دانلود مقاله ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهر تهران بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن

مشخصات فایل

تعداد صفحات 22
حجم 0/233 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf

توضیحات کامل

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن

(شهر تهران)
 
 
 
چکیده: 
همه سازمان ها، چه دولتی چه خصوصی، برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه رقابتی امروز، به نوعی سیستم ارزیابی عملكرد اثربخش نیاز دارند كه در قالب آن بتوانند كارایی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرآیند و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. سازمان های كارا به جمع آوری و تحلیل داده ها بسنده نمی كنند بلكه از این داده ها برای بهبود سازمان و تحقق رسالت ها و استراتژی های سازمان استفاده می كنند. به عبارت دیگر، به جای ارزیابی عملكرد به مدیریت عملكرد می پردازند.
 امور مالیاتی شهر تهران که یکی از مهمترین ارکان اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور می باشد، می بایست با اجرای استراتژی های تدوین شده و ارزیابی عملکرد خود در راستای اهداف تعیین شده، خود را همگام با سایر بخش های سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین همراه با ارتقا سطح انتظارات ذینفعان توسعه دهد. این مقاله به چگونگی استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهر می پردازد.
 
 
 
كلید واژه:

ارزیابی عملکرد

مدیریت استراتژیک

کارت امتیازی متوازن

 
 
فهرست مطالب
چکیده
کلمات کلیدی
مقدمه

فرآیند مدیریت استراتژیك

تدوین استراتژی
اجرای استراتژی

ارزیابی و كنترل استراتژی

ساختار مدل كارت امتیازی متوازن

چارچوب مدل كارت امتیازى متوازن

تشریح كارت امتیازى متوازن

روش تحقیق
سوالات تحقیق

استخراج مأموریت امور مالیاتى شهر تهران

چشم انداز امور مالیاتى شهر تهران

استراژیهای امور مالیاتى شهر تهران

استخراج اهداف عملیاتى امور مالیاتى شهر تهران

شاخص های مرتبط با هریك از اهداف عملیاتى
شاخص هاى افزایش درآمدهاى مالیاتى
شاخص های كاهش هزینه هاى وصول مالیات
• نسبت هزینه هاى جارى به درآمدهاى مالیاتى
• نسبت هزینه هاى وصول مالیات به درآمدهاى مالیاتى
شاخص هاى افزایش رضایت مؤدیاتى مالیاتى
شاخص هاى اصلاح و بهبود فرآیندها و فعالیت ها

شاخص هاى تسهیل ارتباط بین ادارات امور مالیاتى شهر تهران

• میزان اطلاع ادارات از عملكرد یكدیگر
• میزان تبادل مهارت ها و نقطه نظرات بین ادارت
شاخص های ارتقاء سلامت نظام ادارى
شاخص هاى تغییر و تحول سازمانى
• میزان دوره هاى آموزشى مرتبط
• میزان فرصت تحقیق و توسعه
• میزان گرایش كاركنان به ادامه تحصیل
• میزان اهمیت مدیران به تحصیلات دانشگاهى كاركنان
شاخص هاى بهبود فرآیندهاى ارتباط با مؤدیان مالیاتى
شاخص های اعتلای فرهنگ سازمانی
شاخص های افزایش رضایت كاركنان
شاخص های توانمندسازى نیروى انسانى
شاخص هاى توسعه فناورى اطلاعات
 

دسته بندی اهداف عملیاتی در قالب مناظر چهارگانه BSC

ارتباط اهداف عملیاتی با وجوه چهارگانه كارت امتیازی متوازن
تشكیل كارت امتیازی متوازن امور مالیاتی شهر تهران
منظر مالى كارت امتیازى متوازن امور مالیاتى شهر تهران:
منظر مؤدیان كارت امتیازى متوازن امور مالیاتى شهر تهران:
 

منظر فرآیندهاى داخلى كارت امتیازى متوازن امور مالیاتى شهر تهران

منظر رشد و یادگیرى كارت امتیازى متوازن امور مالیاتى شهر تهران

نتیجه گیری
 منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336