نیاز سنجی آموزشی سلامت

نیاز سنجی آموزشی سلامت

نیاز سنجی آموزشی سلامت

وجه تمایر نیاز با نیاز سنجی اولویت بندی کردن نیازها پس از استخراج آنها در نیاز سنجی استلذا نیازسنجی فرایندی نظام دار(پیوست 5) برای شناسائی فاصله بین وضع موجود با وضع مطلوب یا آنچه باید باشدباآنچه هست و نهایتا تعیین اولویت ها برای اقدام و اجرا است

مشخصات فایل

تعداد صفحات 42
حجم 0/720 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود مقاله رشته مدیریت

نیاز سنجی آموزشی سلامت

 
 
نیاز سنجی:
نیاز مفهومی چند بعدی است که درک کامل آن مستلزم جامع نگری است. با این حال کاملترین تعریف ارائه شده در مورد نیاز تحلیل شکاف یا فاصله (وضعیت موجود با وضعیت مطلوب و یا آنچه هست با آنچه باید باشد) است. وجه تمایر نیاز با نیاز سنجی اولویت بندی کردن نیازها پس از استخراج آنها در نیاز سنجی است.لذا نیازسنجی فرایندی نظام دار(پیوست 5) برای شناسائی فاصله بین وضع موجود با وضع مطلوب یا آنچه باید باشدباآنچه هست و نهایتا تعیین اولویت ها برای اقدام و اجرا است.
 
 
کلمات کلیدی:

نیاز سنجی

نیاز سنجی سلامت

نیاز سنجی آموزشی

نیازسنجی بهداشتی

 
 
 
اهمیت نیاز سنجی :
اکثر اوقات مجریان بدون شناخت کافی از نیازها و مشکلات مردم برنامه هائی را برای آنها تدارک دیده و به شکل دستوری و آمرانه  اجرا می کنند.در نتیجه برنامه ها موفقیت مورد انتظار را بدست نمی آورند. از طرف دیگر محدودیت منابع همواره لزوم پرداختن به اولویتها را یادآور می شود. به عبارت دیگر  بدست آوردن اولویتها موجب بهره وری بیشتر از منابع و ارتقاء اثرات مداخله به دلیل جذب بیشترین مخاطب و افزایش استقبال آنها جهت مشارکت درانجام مداخله با هدف حل یا کاهش مشکل می گردد.نیازسنجی بهداشتی نیز روشی است که در آن مسائل و مشکلات بهداشتی  مردم بطور واقعی و از نزدیک بررسی و شناسائی شده و این مسائل برطبق معیارهائی که منجر به ارتقاء بهره وری شوند اولویت بندی شده و جهت اجرا انتخاب می شوند.  
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
نیاز سنجی آموزشی سلامت 1
نیاز سنجی: 1
اهمیت نیاز سنجی : 2

مراحل نیازسنجی بهداشتی: 2

انجام پژوهشهای کوچک و سریع 6
گام های اجرائی مرحله دوم 6
مرحله سوم : تعیین و اولویت بندی نمودن مشکلات بهداشتی منطقه 7
مرحله چهارم :    تعیین گروه/ گروه های هدف بالقوه و علل رفتاری و غیررفتاری مشکلات بهداشتی اولویت دار 10
گام های اجرائی مرحله چهار 12
آئین نامه فعالیتهای تیم نیاز سنجی 16
ترکیب اعضاء تیم نیاز سنجی سلامت در سطوح مختلف نظام سلامت کشور 19
د ) ترکیب اعضاءتیم نیاز سنجی مرکز بهداشت شهرستان: 20
ه) ترکیب اعضاء تیم نیازسنجی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 20
فرم تنظیم صورتجلسات تیم نیاز سنجی 22
نیاز سنجی آموزشی سلامت 1
نیاز سنجی: 1

اهمیت نیاز سنجی : 1

مراحل نیازسنجی بهداشتی: 2
انجام پژوهشهای کوچک و سریع 6
گام های اجرائی مرحله دوم 6
مرحله سوم : تعیین و اولویت بندی نمودن مشکلات بهداشتی منطقه 7
مرحله چهارم :    تعیین گروه/ گروه های هدف بالقوه و علل رفتاری و غیررفتاری مشکلات بهداشتی اولویت دار 10
گام های اجرائی مرحله چهار 12
آئین نامه فعالیتهای تیم نیاز سنجی 16
ترکیب اعضاء تیم نیاز سنجی سلامت در سطوح مختلف نظام سلامت کشور 19
د ) ترکیب اعضاءتیم نیاز سنجی مرکز بهداشت شهرستان: 20
ه) ترکیب اعضاء تیم نیازسنجی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 20
فرم تنظیم صورتجلسات تیم نیاز سنجی 42
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336