مدیریت سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها (190 صفحه)

مدیریت سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها (190 صفحه)

مدیریت سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها (190 صفحه)

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی رشته حسابداری با عنوان سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها

مشخصات فایل

تعداد صفحات 190
حجم 1/852 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حسابداری در مورد انبار و با عنوان مدیریت سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها می باشد بصورت کامل و جامع در قالب 190 صفحه . این پایان نامه با آپدیت جدید و اضافه شدن 99 صفحه ورد بصورت رایگان:) برای شما عزیزان ارائه شده است.

 

 

منظور از طرح سیستم اطلاعاتی انبار در كارخانه ، بطور كلی ایجاد روشی سیستماتیك و منطقی است برای اجرای عملیات مربوط به كالاهای موجود در انبار و همچنین اعمال كنترلهای لازم روی مراحل مختلف این عملیات .جزئیات سیستمهای طرح شده در واحدهای مختلف صنعتی با توجه به نوع فعالیت و سازمان داخلی آنها ممكن است با یكدیگر تفاوت داشته باشد ولی نتایج زیر از طرح هر سیستم اطلاعاتی انبار عاید می گردد :

 

 

 1. ایجاد رابطه های بهتر و منطقی تر در داخل كارخانه برای تبادل اطلاعات .
 2. تسریع عملكرد قسمتهای مختلف به كمك طرح فرمهای مناسب .
 3. انجاد كنترلهای بهتر در كارخانه .
 4. كمك به شناسائی بهتر كالاهای موجود در انبار با توجه با تنوع آنها .
 5. طرح فرمهای مناسبتر برای نگهداری حساب موجودیهای انبار ( مثل كـارت انبـار و…  ) .
 6.  طرح فرمهای بهتر برای نقل و انتقالات كالاهای موجود انبار ( مثل برگ درخواست جنس از انبار و …. ) .
 7. نگهداری اطلاعات بروز درآمده از وضع موجودیهای انبار كه در مقاطع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد ( مثلاً برای محاسبه قیمت تمام شده و …. ) .
 8.  سفارش به موقع كالا و به میزان مورد نیاز به آن .
 9. افزایش اطلاعات مدیریت از میزان كالاهای موجود در انبار ، مصرف آنها و مسائل مشابه .
 10.  ایجاد اطمینان در مدیریت از عدم وجود سوءاستفاده در موجودیهای انبار .
 11. كاهش اشكالات احتمالی ناشی از غیبت افراد شاغل در سیستم ، بخصوص انباردار .
 12. كاهش هزینه ها و كارهای زائد اداری از طریق حذف فرمها و یا عملیات غیرضروری.
 13. شناسائی كالاهائی كه بعلل مختلف به صورت بلااستفاده در انبار باقیمانده اند و سبب اتلاف فضای انبار و راكد نگهداشتن قسمتی از سرمایه كارخانه میشوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب ‏
‏ ‏    
پیشگفتار ‏    ‏1‏
فصل اول : كلیات ‏    
تاریخچه شركت ‏    ‏2‏
انبارها ‏    ‏3‏
كدینگ    ‏3‏
نحوه ورود و خروج كالا از انبار ‏    ‏3‏
فرمهای مورد استفاده در انبارهای شركت ‏تجهیزات ایمنی راهها ‏    ‏4‏
انبارگردانی ‏    ‏5‏
    

 

فصل دوم : شناسایی انبار ‏    
مقدمه ‏    ‏7‏
هدف و اهمیت انبارداری ‏    ‏8‏
انبار و انواع آن ‏    ‏10‏
انبارهای سازمانهای تولیدی و صنعتی ‏    ‏13‏
موجودیهای انبار ( انواع انبار ) ‏    ‏15‏
محل سازمانی و تشكیلات داخل انبار ‏    ‏19‏
مشخصات انباردار ‏    ‏20‏
اهم وظایف انباردار ‏    ‏21‏
رعایت اصول ایمنی و حفاظت در انبار ‏    ‏22‏
انبار اسقاط یا انبار لوازم فرسوده ‏    ‏23‏
واحد كنترل انبار یا كنترل اقلام ‏    ‏24‏
    

 

فصل سوم : طبقه بندی كالاها ، كدگذاری و ‏تنظیم كالاها در انبار    
طبقه بندی كالاها ‏    ‏25‏
محاسن طبقه بندی كالاها ‏    ‏25‏
خصوصیات طبقه بندی صحیح ‏    ‏26‏
مبانی طبقه بندی كالاها ‏    ‏26‏
كدگذاری كالاها ‏    ‏27‏
ضرورت و شرایط كدگذاری ‏    ‏28‏
خصوصیات یك نظام كدگذاری صحیح ‏    ‏29‏
علل استفاده از نظام كدگذاری ‏    ‏29‏
روشهای كدگذاری ‏    ‏32‏
كدگذاری بر اساس طبقه بندی كالاها ‏    ‏33‏
كد میله ای ( خط نما ) ‏    ‏33‏
استقرار كالاها در انبار ‏    ‏35‏
چیدن و استقرار كالاها در انبار ‏    ‏35‏
استفاده از حداكثر فضای انبار ‏    ‏36‏
وسایل كار در انبار ‏    ‏38‏
نظامهای خروج كالا از انبار ‏    ‏38‏
روشهای انباركردن كالا ‏    ‏40‏
    

 

 

فصل چهارم : نظام نظارت بر انبار ‏    
وسایل و ابزار نظارت بر عملیات انبار ‏    ‏44‏
دفاتر انبار ‏    ‏44‏
كارت انبار ‏    ‏44‏
كاردكس حسابداری ‏    ‏47‏
مهمترین كارتهای انبار ‏    ‏48‏
طراحی نظام اطلاعاتی برای انبار ‏    ‏53‏
نتایج حاصل از استقرار نظام صحیح ‏اطلاعاتی انبار ‏    ‏54‏
وظایف اطلاعاتی انباردار ‏    ‏55‏
طراحی فرمهای انبار ‏    ‏55‏
نمودار حركت فرمها ‏    ‏56‏
تعریف فرم ‏    ‏57‏
فرمهای مورد نیاز انبار ‏    ‏58‏
گردش عملیات در سیستم تداركات ‏    ‏59‏
دریافت و صدور كالاها ‏    ‏61‏
روشهای اجرای كار در انبار ‏    ‏62‏
عملیات حسابداری خرید و انبار ‏    ‏64‏
روشهای درخواست و دریافت كالا از انبار ‏    ‏64‏
روشهای صدور و درخواست خرید و ورود كالا ‏به انبار ‏    ‏66‏
روش برگشت كالا به انبار ‏    ‏67‏

 

 

    
فصل پنجم : نظام نظارت بر موجودی ‏    
استقرار نظام نظارت بر موجودی جنسی در ‏سازمان ‏    ‏68‏
هدف و فواید نظارت بر موجودی ‏    ‏68‏
اهمیت و فواید نظام نظارت بر موجودی ‏    ‏69‏
دسته بندی كالاهای مختلف ‏    ‏70‏
ارزش یابی كالاها    ‏70‏
هزینه های مربوط به موجودی ‏    ‏71‏
نظام موجودی صفر ‏    ‏75‏
    

 

 

فصل ششم : شیوه های ریاضی نظارت بر موجودی ‏    
شیوه های ریاضی نظارت بر نظام موجودی ‏    ‏77‏
عوامل مؤثر در تعیین موجودی ‏    ‏80‏
انبارگردانی ‏    ‏84‏
    

 

 

فصل هفتم : نحوه انبارگردانی در شركت ‏تجهیزات ایمنی راهها    
مقدمه ‏    ‏86‏
انبار ‏    ‏86‏
تقسیم انبار ‏    ‏86‏
سیستم انبار ‏    ‏88‏
فرمهای مورد استفاده در انبار    ‏88 ‏
نحوه ورود جنس به انبار ‏    ‏90‏
نحوه خروج جنس از انبار ‏    ‏90‏
نحوه نگهداری موجودی حساب كالا در انبار ‏    ‏90‏
كدینگ ( شماره كالاهای انبار ) ‏    ‏91‏
حفاظت فیزیكی از انبار ‏    ‏92‏
انبارگردانی ‏    ‏92‏
جمع آوری برگه های شمارش ‏    ‏92‏
لیستهای مغایرت ‏    ‏92‏
نحوه انبارگردانی ‏    ‏93‏

 

 

 

فصل ششم:
١ – مقدمه
٢ – دلایل نگهداری موجودیها و انبار کردن آنها:
٣ – قابلیت ها و مهارت های انباردار:
٤ – وظایف عمومی مدیریت انبار کالا (Warehousing Management):
٥ – اهداف برنامه‌ریزی مدیریت انبار، هزینه های انبارداری 
٦ – تعریف انبار و کالا:
٧ – عوامل موثر در چیدمان و انبارش کالا در انبار:
٨ – انبارداری و انبارش(Warehousing and Storage) و انواع موجودی انبار: 
٩ – عوامل موثر در انتخاب بهترین اندازه انبار:
١٠ – انبار از لحاظ فرم ساختمانی 
     ١١ – انواع انبار براساس نوع انبارش:
     ١٢ – انواع سندهای اصلی انبار:

 

بخش اول:
١ – نام گذاری کالا:
٢ – کد گذاری:
٣ – اهداف کد گذاری:
٤ – مراحل و شیوه طبقه بندی و کدگذاری موجودی های کالا در انبار:
٥ – برخی از اصول و شرایط طبقه بندی موجودیهای کالا:
٦ – انواع روش های  کدگذاری کالا:
٧ – روش کدینگ ویژه + شکل + مثال:
٨ – روش کد گذاری میله ای (بارکد Bar code) + تصویر:
٩ – تعریف تامین کنندگان یا اشخاص، شرکت های طرف قرارداد:
١٠ – تعریف مراکز هزینه:
١١ – تعریف مراکز تولیدی:
١٢ – تعریف دسته واحدهای شمارش:
١٣ – کارتکس کالا:
١٤ – مدیریت انبار و طبقه بندی کالا با تجزیه و تحلیل نمودار ABC + تصویر:

 

بخش دوم:
١٥ – شرایط نگهداری، انبارش محیطی اقلام و کالا در انبار +  عکس:
١٦ – گردش فیزیكی اقلام در انبارهای صنعتی تولیدی (Physical flow) :
١٧ – رعایت گردش فایفو FIFO و لایفو LIFO در انبار و روش اجرای FIFO + تصویر و شکل:

بخش سوم:
١٨ – نحوه انبارش و نگهداری کالا در انبار و کارخانجات صنعتی+ عکس:
١٩ – نقشه جانمایی (Lay out) + عکس:

٢٠ – پیش بینی در برنامه ریزی انبار و مدیریت موجودی
٢١ – راهکارهای كاهش هزینه های تامین، سفارش و نگهداری كالا و موجودی:
٢٢ – امکان ردیابی اسناد:
٢٣ – اقلام راکد:
٢٤ – نگهداری کنترل و مدیریت محصول / کالا / اقلام نامنطبق:

بخش چهارم:
٢٥ – بارانداز (Cross docking):
٢٦ – راهروهای ( (Aisles دسترسی + عکس:
٢٧ – جابجایی مواد (Material handling):
٢٨ – تهویه (Ventilation):
٢٩ – نظم در ثبت اسناد و بایگانی:
٣٠ – استانداردسازی:

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336