راهکارها و قدمهای حسابداری پیمانكاری و بررسی مالیات و گزارشهای آن

راهکارها و قدمهای حسابداری پیمانكاری و بررسی مالیات و گزارشهای آن

راهکارها و قدمهای حسابداری پیمانكاری و بررسی مالیات و گزارشهای آن

دانلود پایان نامه راهکارها و قدمهای حسابداری پیمانكاری و بررسی مالیات و گزارشهای آن

مشخصات فایل

تعداد صفحات 63
حجم 0/697 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حسابداری

راهکارها و قدمهای حسابداری پیمانكاری و بررسی مالیات و گزارشهای آن

 
پیشگفتار : 
تدوین مطالبی دربارة نحوة حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی باید از یك سو بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متكی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص  عرف تجاری و قوانین حاكم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد. یكی از زمینه های ضروری پژوهشی است كه می تواند كاربرد روش های پیچیدة حسابداری را آسان  ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را كارآمدتر نماید. علاوه بر این ، پژوهش هایی از این دست ، امكان گسترش ، رواج و فراگیری اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و كار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد.
 
 امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر : راه سازی – سد سازی – احداث ساختمان – تاسیسات – كشتی سازی – هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانكاری واگذار می كنند . 
 
اركان اصلی عملیات پیمانكاری :
 
در هر نوع عملیات پیمانكاری اركان اصلی زیر وجود دارد : 
كارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی است كه به عنوان یك طرف قرارداد ، عملیات اجرایی معینی را به پیمانكار ارجاع می دهد . 
پیمانكار : شخصی حقیقی یا حقوقی است كه به عنوان طرف دیگر قرارداد ، عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرد . 
قرارداد : رابطه حقوقی بین طرفین است كه منشا تعهد و التزام می باشد و شامل موضوع كار ، مدت انجام كار ، مبلغ قرارداد و تعهدات كارفرما و پیمانكار است . 
موضوع قراردادهای پیمانكاری معمولا ساختن یك دارایی یا دارایی هایی است كه در مجموع طرح واحدی را تشكیل می دهد . 
 
 
 
کلمات کلیدی:

مالیات پیمانكاری

حسابداری پیمانكاری

مراحل حسابداری پیمانكاری

روشهای حسابداری پیمانكاری

 
 
 
 
فهرست مطالب 

فصل اول : عملیات پیمانكاری : 

– اركان اصلی عملیات پیمانكاری
– انواع قرارداد های پیمانكاری 
– مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانكاری 
– مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح 
– ارجاع كار به پیمانكار 
– انعقاد قرارداد با پیمانكار 
– اجرای كار ( شروع عملیات ) 
– خاتمه كار 
– سازمان بر اساس وظایف 
 

فصل دوم : حساب های شركت پیمانكاری ایران بتون ساز :

دارائی های جاری :
– بانك و صندوق 
– تنخواه گردان ها 
– حساب های دریافتنی 
– حساب ذخیرة مطالبات مشكوك الوصول 
– اسناد دریافتنی 
– پیش پرداخت ها 
– سپرده حسن انجام كار 
دارائیهای ثابت : 
– دارائیهای ثابت مشهود 
– دارائیهای ثابت نامشهود 
بدهی های جاری : 
– حسابهای پرداختنی 
– اسناد پرداختنی 
– پیش دریافت ها 
بدهی های بلند مدت : 
– سرمایه 
– درآمدها
– هزینه ها
– حساب پیمان 
– حساب كار گواهی شده 
 

فصل سوم : روش های متداول حسابداری پیمانكاری:

– روش كار تكمیل شده 
– روش درصد پیشرفت كار
– ذخیرة لازم برای زیان های قابل پیش بینی
– دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانكاری
– تعیین سود پیمان تكمیل شده 
– انتقال سود و بستن حساب پیمان تكمیل شده 
– محاسبة سود پیمان ناتمام 
– نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه
– نحوه محاسبات استهلاك اموال ، ماشین آلات و تجهیزات
 

فصل چهارم : مالیات پیمانكاری :

– مالیات مقطوع 
– مالیات بر درآمد پیمانكاری 
– درآمد مشمول مالیات پیمانكاری 
– مالیات موسسات پیمانكاری
– شركت های سهامی 
– نحوة نگهداری حساب های مالیاتی 
– پیش پرداخت مالیات
– مالیات قطعی پیمان ها 
– ذخیرة مالیات بر درآمد 
 

فصل پنجم : گزارش های مالی :

– ترازنامه
– جدول بهای تمام شدة ‌كار در جریان ساخت 
– گزارش های عملیاتی 
– گزارش پیشرفت كار 
– صورت حساب سود و زیان 
– تراز آزمایشی
 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336