بررسی مقایسه ای و مفهومی دین از نظر فقها و حقوقدانان

بررسی مقایسه ای و مفهومی دین از نظر فقها و حقوقدانان

بررسی مقایسه ای و مفهومی دین از نظر فقها و حقوقدانان

در این پایان نامه طی دو فصل جداگانه معامله خرید و فروش دین از دیدگاه حقوقی بررسی شده است

مشخصات فایل

تعداد صفحات 52
حجم 0/49 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی مقایسه ای و مفهومی دین از نظر فقها و حقوقدانان

 
 
 
 
 
مقدمه
  در این پایان نامه طی دو فصل جداگانه معامله خرید و فروش دین از دیدگاه حقوقی بررسی شده است، که برای تبیین و بررسی حقوقی این معامله و توجیه آن مقدمتاً می بایست ماهیت عقد بیع روشن گردد برای همین منظور، پس از تعریف لغوی بیع و جایگاه آن در قرآن کریم، تعریف ارائه شده از بیع در قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ایرادهایی که از سوی حقوقدانان بر آن  وارد شده بیان و همچنین تعاریف دیگری از بیع تاکنون از سوی صاحبنظران ارائه شده ذکر و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر تعریف پیشنهادی بیان گردید و همچنین مالیت خود دین و شرایط دینی که می تواند مورد معامله قرار گیرد بحث شده و همچنین مشخصات معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر انتقال طلب، تبدیل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است.
  
«قانون مدنی ایران علی‌الخصوص مبحث تعهدات آن از نظام حقوقی مختلف (قسمت اعظمی از آن حقوق اسلام و بخش قابل ملاحظه‌ای را از حقوق فرانسه كه از انشعابات حقوق رم است) اقتباس گردیده است .»
  «به عنوان مثال باب دوم قانون مدنی تحت عنوان [در التزاماتی كه بدون قرارداد حاصل می‌شود] مواد 301 الی 306 از مواد 1373 الی 1381 قانون مدنی فرانسه با مختصر تغییری متخذ گردیده است ».« اما بسیاری از مباحث دیگر تعهدات مانند ضمان قهری و عقد ضمان و حواله و كفالت و جعاله و غیره از حقوق اسلام گرفته شده است. مسلماً شرح و بسط نهاد حقوقی دین بدون آگاهی از نگرش مكاتب مختلف حقوقی نسبت به مسئله تعهد و دین امر محالی است» ، فلذا ابتدا نگرش سه مكتب (نظام حقوقی رومی، مكتب مادی_موضوعی و مكتب فقهی اسلام) را در این خصوص بررسی نموده تا جایگاه دین دقیقاً از مطمح نظر این سه مكتب روشن گردد،‌ سپس تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان و فقهای اسلامی در این مورد تبیین و تشریح می‌گردد.
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه 2

فصل اول: نگرش مختلف مكاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن 2

مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین 3
گفتار اول: نگرش مكتب حقوقی رم نسبت به دین 3
گفتار دوم: نگرش مكتب مادی نسبت به دین 5
گفتار سوم: نگرش مكتب فقهی اسلام به دین 7
مبحث دوم: تعریف و ماهیت دین 8
گفتار اول: تعریف لغوی دین 8
«بعته بدینه‌ای بتأخیر» 9
گفتار دوم: تعریف و ماهیت دین در نزد فقها 9
بند اول: تعریف دین در نزد فقهای عام 10
بند دوم: تعریف دین از دیدگاه فقهای امامیه 11
گفتار سوم: تعریف دین از نظر حقوقدانان 13
گفتار چهارم: تفاوت دین حقوقی و فقهی 15
بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات 17
بند سوم: تفاوت در منشأ دین 17
بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دین 18
گفتار پنجم: خصائص  و ویژگی‌های دین 18
 

فصل دوم: مقایسه دین با برخی نهادهای حقوقی مشابه و بررسی و تحلیل ذمه 

گفتار اول: التزام 19
بند اول: تعریف لغوی التزام 20
بند دوم: تعریف فقهی التزام 20
بند سوم: تعریف حقوقی التزام 21
بند چهارم: رابطه دین و التزام 22
گفتار دوم: تعهد 22
بند اول: تعریف لغوی تعهد 22
بند دوم: تعریف فقهی تعهد 23
بند سوم: تعریف حقوقی تعهد 23
بند چهارم: رابطه تعهد و دین 25
مبحث دوم: بررسی و تحلیل ذمه 26
گفتار اول: معنای لغوی ذمه 26
گفتار دوم: معنای اصطلاحی ذمه 27
گفتار سوم: خصائص و ویژگیهای ذمه 31
گفتار چهارم: دیونی كه به ذمه تعلق نمی‌گیرد 33
گفتار پنجم: آغاز و پایان ذمه 34
منابع و مأخذ 36
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336