بررسی رهبری مدیران در سازمان با نگاهی به مدل لیکرت

بررسی رهبری مدیران در سازمان با نگاهی به مدل لیکرت

بررسی رهبری مدیران در سازمان با نگاهی به مدل لیکرت

دانلود پایان نامه بررسی رهبری مدیران در سازمان با نگاهی به مدل لیکرت

مشخصات فایل

تعداد صفحات 83
حجم 0/92 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

بررسی رهبری مدیران در سازمان با نگاهی به مدل لیکرت

 
 
چکیده:
اصطلاح رهبری برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد. در واقع هر فرد رهبری را بر اساس نظریات فردی و جنبه هایی که بیشتر مورد علاقه اش بوده تعریف کرده است و می توان اینگونه نتیجه گرفت که به تعداد افرادی که سعی کرده اند رهبری را تعریف کنند از واژه رهبری تعریف وجود دارد. به همین دلیل رهبری بر حسب ویژگی ها، رفتارها، الگوهای واکنشی ارتباطات، موفقیت اداری یک شغل و… تعریف شده است.رالف استاگ دیل   در خلال تحقیقات خود که بر روی تئوریهای رهبری انجام داد به این نتیجه رسید که "به تعداد افرادی که در صدد ارائه تعریفی از رهبری بر آمده اند، به همان تعداد تعریف برای رهبری وجود دارد" (استونر، 1989، ص498). 
 
بنیس  بعد از بررسی ادبیات رهبری نتیجه گرفت: 
"همواره اینطور به نظر می رسد که مفهوم کلمه رهبری، بی-ثباتی و پیچیدگی که در بر دارد ما را از معانی اصلی دور می کند و معنای دیگر را برای ما ایجاد می کند. بنابراین، عبارات فراوان و زیادی را برای آن (رهبری ) ساخته ایم در حالی که مفهوم آن به قدر کافی مشخص نیست" (یوکل، 1989، ص2). 
 
با توجه به تنوع تعاریف رهبری، تعدادی از این تعاریف عبارتند از: 
1- رهبر عبارت است از هنر یا علم نفوذ در اشخاص بطوری که با میل و خواسته خود در جهت حصول به هدفهای تعیین شده گام بردارند (میر سپاسی، 1370، ص390). 
2- رهبری فرایند تاثیرگذاری بر فعالیتهای یک فرد یا یک گروه است که در یک موقعیت معین در جهت دست یافتن به هدفهای خاصی کوشش می کند (بلانچارد، 1988، ص86). 
2- ظهور رهبری و اهمیت آن 
 
ظهور رهبری به شروع زندگی اجتماعی انسان باز می گردد. وقتی دو یا چند نفر تشکیل یک گروه اجتماعی را می دهند و با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، تاثیری که افراد این گروه روی یکدیگر می گذارند یکسان و برابر نیست، بلکه بعضی از اشخاص نقش فعالتری بخود گرفته و تاثیر بیشتری روی دیگران می گذارند، بطوریکه بیش از دیگران در گروه مورد توجه قرار می گیرند و این زمینه آغاز پیدایش رهبری در گروه است. با تثبیت گروه و افزایش پایداری و تداوم آن، خصوصیت تاثیرگذاری توسط یک فرد یا افراد معدودی از گروه تشدید می شود و آنها به تدریج بعنوان رهبر یا رهبران گروه ظاهر می شوند. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

مهارتهای رهبری

سبک رهبری لیکرت

نگرشهای مختلف رهبری

دیدگاه های معاصر رهبری

رهبری مدیران در سازمان

 
 
 
مقدمه:
در این فصل مبانی نظری پژوهش شامل رهبری، ظهور رهبری و اهمیت آن، مهارتهای رهبری، نگرش های مختلف در مورد رهبری، تئوریهای رهبری، دیدگاه های معاصر در مورد رهبری، انوع سبک های رهبری، سبک رهبری لیکرت به عنوان یکی از مدل-های شرطی بیان شده است. در ادامه به مروری بر پژوهش های مربوط با موضوع در دو قسمت جداگانه اقدام شده است. 
 
ظهور رهبران در مجموعه های انسانی اعم از گروه، سازمان، ملت و جامعه جهانی، وقتی بیشتر احساس می شود که این مجموعه ها با مسائل، مشکلات، بحرانها و فشارهای داخلی یا خارجی مواجه گردند. زیرا در این شرایط نیاز به افرادی تحت عنوان رهبر که قادر باشند افراد را  از خطرات موجود مصون داشته و در برابر مشکلات و بحرانها از آنها حمایت نمایند و نظم و ثبات و هماهنگی ایجاد کنند بیشتر احساس می شود (جاسبی، 1378، ص226).حضرت علی (ع) در بیان اهمیت رهبری می فرمایند: "رهبری موثر باید مسیری را در جهت هدایت تلاشهای همه کارکنان برای به انجام رسیدن اهداف سازمانی فراهم آورد. بدون وجود رهبری یا هدایت ممکن است حلقه اتصال موجود در میان اهداف فردی و سازمانی، ضعیف و گسیخته شود".
نگاهی به نقش رهبران و مدیران در سطوح مختلف فعالیتهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی چه در گذشته و چه امروز نشان می دهد که رهبری و مدیریت همچنان نقش بسیار مهم و اساسی را در همه زمینه های پیشرفت و حرکت های اجتماعی به عهده دارند و بدون توجه به آن نمی توان هدایت یک مجموعه اعم از یک گروه، یک سازمان، یک ملت یا جامعه جهانی را طراحی و تنظیم نمود. مطالعه تاریخ حیات ملتها و جوامع انسانی و ظهور و سقوط آنها و نقشی که رهبران و مدیران در فراز و نشیب های آنها به عهده داشته اند می توانند این ادعا را به اثبات رساند (جاسبی، 1378، ص228). 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
پیشگفتار: 5
مقدمه: 8
ب- اهمیت پژوهش 10
ذ- مفاهیم و واژهها 11
1- مدیریت 11
تعریف نظری: 11
تعریف عملی: 12
2-رهبری 12
تعریف نظری: 12
تعریف عملی: 12
3- سبکهای رهبری 12
تعریف نظری: 13
تعریف عملی: 13
4- شاخص 13
تعریف نظری: 14
تعریف عملی: 14
5- شاخصهای بیمارستانی 14
تعریف نظری: 14
تعریف عملی: 14
نسبت یا ضریب اشغال تخت (Inpatient Bed Occupuncy Ratio) 15
فاصله چرخش یا عملکرد تخت (Bed Turnover Interval) 15
نسبت عملکرد تخت (میزان فعالیت یا چرخش اشغال تخت (Bed Turnover Rate) 15
تعداد کل تخت روز اشغالی (Bed Occupancy Day) 15
نسبت تخت فعال به تخت ثابت 16
میزان مرگ و میر خام(Gross Death Rate) 16
شاخص درصد فوت به بستری شدن 16
ملاحظات اخلاقی 16
مقدمه: 18
1- مروری بر پژوهشهای مربوط به موضوع در داخل کشور 18
2- مروری بر پژوهشهای مربوط با موضوع در خارج از کشور 18
3- مهارتهای رهبری 20
4- نگرشهای مختلف در مطالعات رهبری: 21
4-1- نگرش سنتی (traditional Approach) 21
4-2- نگرش رفتاری (Behavioral App) 23
4-3- نگرش موقعیتی یا اقتضایی (Situational or contingeney App) 24
4-3-1- تئوری وضعیتی: 24

4-3-2- مدل مشارکت در تقسیم یا تئوری اقتضایی وروم ویتون: 24

4-3-3- تئوری مسیر- هدف: 25
4-3-4-تئوری اقتضایی فیدلر: 25
5- تئوریهای اقتضایی در رهبری 25
6- دیدگاههای معاصر در مورد رهبری 26
6-1- رهبری فرمند: 26
6-2- رهبری تبدیلی: 27
6-3- رهبری تبادلی: 27
6-4- رهبری نمادی: 28
7- تاریخچه بهداشت و درمان: 28

10- سبکهای رهبری 30

11- انواع سبکهای رهبری: 30

14- بیمارستان و شاخصهای بیمارستانی 43

15- مدیریت بیمارستان 44
16- آمار بیمارستانی: 45
1- نسبت با ضریب اشغال تخت (Inpatient Bed occupuncy Ratio) 51
2- فاصله چرخش یا عملكرد تحت (Bed Turnover Interval) 52
3- نسبت عملكرد تخت (میزان فعالیت یا چرخش اشغال تخت (Bed Turnover Rate) 52
4- میانگین طول اقامت بیمار (Mean Duration of stay) 53
5- نسبت پذیرش بیمار برای هر تخت (ثابت و فعال) 54
6- میزان ترخیص بیمار نسبت به تخت (ثابت یا فعال) 54
7- تعداد كل تخت روز اشغالی(Bed occupancy Day) 55
10- شاخص درصد فوت به بستری 57
ب- مروری بر مطالعات مرتبط 57
1- مطالعات انجام شده در داخل کشور 57
2- مطالعات انجام شده در خارج از کشور 69
منابع: 78
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336