بررسی حق اشتغال زنان با نگاهی بر قوانین ایران و اسناد بین المللی

بررسی حق اشتغال زنان با نگاهی بر قوانین ایران و اسناد بین المللی

بررسی حق اشتغال زنان با نگاهی بر قوانین ایران و اسناد بین المللی

یكی از حقوقی كه كنوانسیون (CEDAW) برای زنان قرارداده و تقریباً به طور مفصل به زوایای مختلف آن پرداخته، «حق اشتغال» می‌باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 102
حجم 0/103 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی حق اشتغال زنان با نگاهی بر قوانین ایران و اسناد بین المللی

*آپدیت جدید:

اضافه شدن متن کامل کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در قالب 16 صفحه و بصورت رایگان🙂

 چکیده:
یكی از حقوقی كه كنوانسیون (CEDAW) برای زنان قرارداده و تقریباً به طور مفصل به زوایای مختلف آن پرداخته، «حق اشتغال» می‌باشد. كار، اساس زندگی است به همین جهت هر انسانی حق كار كردن دارد. اگر كار واشتغال نباشد، چرخه زندگی از حركت باز ایستاده وزندگانی به خاموشی خواهد گرایید. كنوانسیون، ماده «11» خود را به تبیین و توضیح این حق اختصاص داده است چنانچه در قسمت اول، پس از یادآوری وظایف دولت‌ها در مورد انجام كلیه اقدامات مقتضی در جهت تضمین حق مشابه برای زنان براساس اصل تساوی  زن و مرد با هدف از بین بردن تبعیض، به اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان می پردازد. در قسمت دوم تعهدات دولت‌های عضو واقداماتی كه می‌بایست این دولت ها در خصوص زنان شاغل باردار انجام دهند، ذكر گردیده است. 
 
این پایان نامه، مشتمل بر دو فصل می باشد، در فصل اول به بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال‌زنان در كنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران می‌پردازیم و در فصل دوم، اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان در كنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. 
 
 
کلمات کلیدی:

اشتغال زنان

حق اشتغال زنان

كنوانسیون CEDAW

حق اشتغال زنان در اسناد بین المللی

حق اشتغال زنان در قوانین موضوعه ایران

 
 
 
 
فهرست مطالب

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان 

گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یك حق لاینفك حقوق انسانی
         بند اول – حق اشتغال در كنوانسیون (CEDAW)
                   الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه كنوانسیون
                   ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه كنوانسیون
         بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران
                   الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی
– رعایت كرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان
                        – تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی
                   ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی
گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یكسان
         بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یكسان دركنوانسیون  (CEDAW)
         بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یكسان در قوانین موضوعه ایران
                   الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام كشوری
                   ب – ایجاد فرصت‌های یكسان برای اشتغال زنان
 

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل

         بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در كنوانسیون (CEDAW)
         بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران
         بند سوم –  محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان
                   الف – محدودیت‌های عمومی
                        – عدم مخالفت با اسلام
                        – عدم مخالفت با مصالح عمومی
                   ب- محدودیت‌های اختصاصی
– اشتغال به كارهای زیان آور،خطرناك، سخت وحمل  بار بیش از حد
                        – اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن
 

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی

         بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام
                   الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در كنوانسیون (CEDAW)
                   ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه  ایران
         بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی
                   الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در كنوانسیون  (CEDAW)
                   ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه  ایران

 

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی              

         بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل كارمساوی
                   الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل كار مساوی در كنوانسیون (CEDAW)
                   ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل كارمساوی درقوانین موضوعه ایران
         بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر                        
                   الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در كنوانسیون (CEDAW)
                   ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران
 

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان         

         بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در كنوانسیون (CEDAW)
         بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران
 

گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان

         بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و 
         زایمان در كنوانسیون (CEDAW)
         بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و
          زایمان در قوانین موضوعه ایران
 

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین

         بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در كنوانسیون (CEDAW)
         بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران
 

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری

         بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در كنوانسیون (CEDAW)
         بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336