برآورد بها تمام شده فعالیتهای دانشگاه با سیستم ABC

برآورد بها تمام شده فعالیتهای دانشگاه با سیستم ABC

برآورد بها تمام شده فعالیتهای دانشگاه با سیستم ABC

هدف از این پایان نامه محاسبه هزینه تمام شده فعالیتهای دانشگاه کاشان با سیستم ABC می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 319
حجم 3/788 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

برآورد بها تمام شده فعالیتهای دانشگاه با سیستم ABC

(مطالعه موردی:دانشگاه کاشان)
 
 
 
چکیده:
با توجه به اهمیت دسترسی به اطلاعات و نقش آن در تصمیم گیری و نیز با عنایت به پیچیدگی و تنوع فعالیت ها، درك این فعالیتها، تغییرات آن ها و سنجش میزان تاثیر آن ها بر هزینههای سازمانی اهمیت زیادی دارد.اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینکه میزان تنوع و تغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است،مضاعف می باشد. بدیهی است که شناخت این فعالیت ها و سنجش تاثیرات آن بر بهای تمام شده خدمات، مستلزم طراحی و بکارگیری یک سیستم هزینه یابی هوشمند و توانمند است تا با شناخت فعالیت ها و هزینه های ذیربط آن قیمت تمام شده فعالیت را محاسبه و ارائه نماید.
 
یکی از سیستمهای هزینه یابی که کاربردهای گوناگون داشته و روز به روز در حال گسترش است، سیستم "هزینه یابی برمبنا فعالیت" است. این سیستم اثرات هزینه را در قالب فعالیت ها محاسبه و بهای تمام شده آن را نمایان می سازد.
 
 
کلمات کلیدی:

سیستم هزینه یابی

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

محاسبه هزینه تمام شده فعالیتهای دانشگاه

 
 
مقدمه:
رشد تکنولوژی وصنعت در ابعاد مختلف وبه طبع آن پیچیدگی در فعالیتهای یک شرکت ایجاب می کندیک سیستم هزینه یابی مناسب که توانایی شناخت فعالیتهاوسنجش تاثیرآن فعالیتهارا برهزینه های شرکت را داشته باشد طراحی گردد. بر اساس روش هزینه یابی سنتی هزینه های سربارتنها بر اساس حجم تولید یا ساعت کار ماشین آلات تسهیم میگرددواین نمی تواند مبنای مناسبی برای تسهیم هزینه های سربار باشد . ولی در روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ابتدا فعالیتهای عمده شناسایی وهزینه سرباربه تناسب منابعی که در هرفعالیت مصرف شده به آن فعالیت تخصیص داده میشود.
 
 پس از تخصیص سربارساخت به فعالیتها ; محرک های هزینه (مبانی تخصیص) مربوط به هر فعالیت شناسایی شده و هزینه هر فعالیت به نسبت مقدارمصرف شده محرک هزینه در هریک از محصولات ; به این محصولات تخصیص داده می شود. هزینه یابی بر مبنای فعالیت روشی است که در آن هزینه ها بر مبنای نسبت سهم فعالیتهای صرف شده بوسیله هر محصول، از یک مخزن هزینه به محصولات مختلف تخصیص داده می شود. در واقع می توان گفت که سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم های نوین هزینه یابی محصولات و خدمات است که نیازهایی از قبیل محاسبه صحیح بهای تمام شده محصول، بهبود فرایند تولید، حذف فعالیت های زائد، شناخت محرک های هزینه، برنامه ریزی عملیات و تعیین راهبردهای تجاری را برای واحد اقتصادی برآورده می سازد. این سیستم به جای پرداختن به معلول ، علت ایجاد هزینه و تولید را کالبدشکافی می کند و اگر فعالیتی دارای فلسفه توجیهی و ارزش افزوده نباشد، زمینه حذف، تعدیل یا بهبود آن را فراهم می کند.
 
 
 
 
 
 
محاسبه بهای تمام شده:
1. اسکان دانشجو در خوابگاههای دانشگاه
2. تربیت بدنی
3. نگهداری تأسیسات
4. خدمات اداری و پشتیبانی
5. خدمات(نظافت و پذیرایی)
6. خدمات درمانگاه
7. مشاوره دانشجویی
8. فضای سبز
9. آموزش
10 . پژوهش
11 . پژوهشکده اسانس
12 . پژوهشکده انرژی
13 . پژوهشکده نانو
14 . پژوهشکده فرش
15 . رصدخانه
16 . مرکز رشد
17 . کتابخانه
 
 
 
فهرست
مقدمه. 4
هزینه یابی بر مبنای فعالیت. 4
4.A.B.C مزایای استفاده از مدل
فرآیند انجام هزینه یابی بر مبنای فعالیت  5
اسکان دانشجو در خوابگاههای دانشگاه. 6
تربیت بدنی . 24
نگهداری تأسیسات 48
خدمات اداری و پشتیبانی 73
خدمات (نظافت و پذیرایی) . 121
خدمات درمانگاه 137
مشاوره دانشجویی. 147
فضای سبز  167
آموزش 182
پژوهش. 203
پژوهشکده اسانس. 220
پژوهشکده انرژی 245
پژوهشکده علوم و فناوری نانو 253
پژوهشکده فرش. 264
رصدخانه 275
مرکز رشد 288
کتابخانه  305
 
 

 

 

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336