آموزش و پرورش در بیست سال آینده

آموزش و پرورش در بیست سال آینده

آموزش و پرورش در بیست سال آینده

مقاله ای حاضر با دیدگاهی انتزاعی بنابر مدل برنامه ریزی آموزشی استراتژیک در قالب باز اندیشی ساختارهای آموزش و پرورش به بررسی نظام آموزشی و چالش های رو در روی معلمان در 20 سال آینده می پردازد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 16
حجم 0/69 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

آموزش و پرورش در بیست سال آینده

چکیده:
مقاله ای حاضر با دیدگاهی انتزاعی بنابر مدل برنامه ریزی آموزشی استراتژیک در قالب باز اندیشی ساختارهای آموزش و پرورش به بررسی نظام آموزشی و چالش های رو در روی معلمان در 20 سال آینده می پردازد.در این مدل دورنمای نظام آموزشی و رسالت و مأموریت نظام آموزشی برای رسیدن به چشم انداز مورد نظر به شیوه تحلیلی بیان می گردد.تغییرات بنیادی در زمینه های درونداد و فرآیند آموزش و پرورش در آینده مورد بررسی قرار می گیرد و محورهای اساسی سازمان یونسکو در سالهای آینده مورد تأکید واقع می شود و در پایان مقاله پیش نهادهای اصلاحی در نظام آموزشی آینده مطرح می گردد.
 
 
کلمات کلیدی:

آموزش و پرورش

آموزش شهروندی

توسعه ی آموزش

چشم انداز بیست ساله

راهبردهای جدید در یادگیری

 
 
 

معلمان و چشم انداز آموزش و پرورش در 20 سال آینده:

چشم انداز آموزش و پرورش در 20 سال آینده مستلزم پیش بینی زیر بنای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه در آینده است که بستر تحولات و تغییرات آموزش و پرورش را تشکیل می دهد و می توان این موضوع را با نگاه برنامه ریزی آموزشی استراتژیک مطرح نمود. در مدل برنامه ریزی آموزشی استراتژیک دورنمای آموزش و پرورش در سالهای آینده تبیین می گردد. این دورنما با توجه به تغییرات ساختاری جامعه در چهار زمینه اصلی جامعه شناسی، سیاسی، اقتصادی و تکنولوژی و هم چنین تغییرات مورد مطرح و بررسی قرر می گیرد.راجر کافمنو جری هرمن فر آیند برنامه ریزی آموزشی استراتژیک را در قالب سه زمینه اصلی شامل: بازاندیشی ساختارها، بازسازی ساختارها و بازآفرینی ساختارها بیان نموده اند ( مشایخ، 1380، ص 61 ).
 
امر بازاندشی شامل دورنگری  وضعیت آموزشی در آینده است. این وضعیت با گردآوری اطلاعات در مورد درونداد آموزش و پرورش، باورها و عقاید و ارزش های اجتماعی و فرهنگی، مأموریت  و رسالت آموزش و پرورش و نیازسنجی  آموزش و پرورش تحقق می پذیرد. دروندادهای نظام آموزشی اعم از دانش آموزان، نیروی انسانی آموزش دهنده، فضاهای آمورزشی، تجهیزات و محتوای منابع آموزشی در 20 سال آینده به کلی متحول می گردد. در این دوره خیز دوم جمعیتی ایران که حاصل رشد جمعیتی سالهای دهه 60 و 70 در کشور بوده و متولدین سال های مذکور به سن تشکیل خانواده رسیده اند، ایجاد می شود. در این جهش دوباره جمعیتی، جمعیت کشور به حدود 90 میلیون نفر در سالهای 1390 تا 1400 بالغ می گردد و البته ساختار جمعیتی و هرم جمعیتی باز هم به سمت و سوی جمعیت جوان است. بنابراین آموزش و پرورش همواره با مسأله ی بودجه و هزینه های فزاینده جهت تأمین فضاهای آموزشی جدید و تأمین نیروی انسانی مواجه است.
 
 
 
 
فهرست مطالب
آموزش و پرورش در بیست سال آینده 1
چکیده: 2
نرخ اشتغال برحسب سطح تحصیلات 4
آموزش شهروندی، آموزش مهارت های اجتماعی، آموزش پیشگیری از خشونت 6
آموزش مبتنی بر تنوع و تفاوت های فرهنگی، آموزش مبتنی بر تنوع زبان مادری 6
راهبردهای جدید در یادگیری علوم و ریاضی 6
آیا آموزش زنان بر ساختار خانواده و کنترل جمعیت تأثیر مثبت دارد؟ 9
آیا آموزش به کاهش جرم، جنایت و اعتیاد منجر می گردد؟ 9
آیا آموزش زیر بنای اعتقادی و ارزش جامعه را تقویت می کند؟ 9
آیا آموزش به کاهش مهاجرت از روستاها به شهر و کنترل رشد شهرنشینی منجر می شود؟ 9
آیا آموزش موجب بهبود کیفیت زندگی می گردد؟ 9
پیشنهادها 15
اصلاح ساختار نظام آموزشی از وضعیت متمرکز به غیرمتمرکز در آینده 15
اصلاح وضعیت بودجه ی آموزش و پرورش با توجه به ساختار غیرمتمرکز در آینده 15
اصلاح و ارتقای صلاحیت های حرفه ای معلمان بنابر نیازهای آینده 15
اصلاح وضعیت معیشتی معلمان متناسب با صلاحیت های حرفه ای ایشان در آینده 15
توسعه ی آموزش از چهارچوب های سنتی و کلاس درس به سوی جامعه ی فراگیر و محیط کار و آموزش در طول عمر 15
اصلاحات بنیادی در رشته های آموزشی و فرآیند آموزش بنا به نیازهای رو به تغییر آینده 15
تأکید بر یادگیری برای در کنار هم زیستن و همزیستی مسالمت آمیز 15
اصلاحات در سیستم مدیریتی آموزش و پرورش به سوی روش های مشارکتی 15
اصلاحات در زمینه ی محتواهای آموزشی و روش های آموزشی 15
منابع 16
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336